Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Gödöllői költségvetés 2024: 3,5 milliárd forint feletti fejlesztés mellett lehet-e „kivéreztetésről” beszélni?

2024-02-22 11:19:15

Idén február 22-ig kellett arra várni, hogy a városvezetés elfogadja az önkormányzati rendszer 1990 óta íródó történetének 34. gödöllői költségvetését. A település 2024. évi büdzséjéről elöljáróban annyi mindenképpen elmondható, hogy amolyan választási évre jellemző számhalmaz. A képviselőtestület tagsága 42 perces szóbeli kiegészítés, majd 106 perces vita után 9 igen szavazattal, valamint 5 tartózkodással adott zöld utat a Gödöllő idei gazdálkodásának irányszámait tartalmazó települési költségvetésnek, aminek végrehajtását nem ugyanaz az összetételű képviselőtestület kezdi meg, mint amely befejezi...

Mindet egybevetve megállapítható, hogy Gödöllő 2024-es költségvetési tervben nem köszön vissza a „kivéreztetett városra” utaló állapot. Ezt alátámasztja, hogy városunkban sem a működési, sem pedig a fejlesztési kiadások nem szenvednek hiányt az idei évben. Ennek alapvetően két oka van: részben az erős helyi gazdaság által növekvő mértékben biztosított adóbevételek, részben az elmúlt évekre jellemző bizonytalansági tényezők (infláció, energiaár-robbanás) visszaszorulása. Jól hangzik ugyan, hogy az állami költségvetés egyre kevésbé veszi ki a részét az önkormányzati feladatok finanszírozásából, ám a gondolatsor talán úgy teljes, ha megemlítjük a nem kötelező önkormányzati feladatokra – többek között az elbukott szálloda-perre és a városháza-projektre – elköltött közpénz-kiadásokat is.

Városunk idei büdzséjében – az intézményi adatokat is beleértve – 14,753 milliárd forintos önkormányzati bevételi és kiadási főösszeggel számolnak (tavaly 14,1 milliárd forint). Ebből az önkormányzat bevételi és kiadási főösszeg 13,352 milliárd forintra rúg. A bevételi és kiadási főösszegen belül a költségvetési bevétel csaknem 10,224 milliárd forint, míg a kiadások meghaladják a 14,621 milliárd forintot. A két összeg közötti különbség kiegyenlítése érdekében 4,53 milliárd forintos belső finanszírozási célú költségvetési maradvány bevonása válik szükségessé.
A kötelezőnek tekinthető működési feladatokkal kapcsolatos kiadásokra megközelítőleg 9,404 milliárd forintot terveznek felhasználni idén (tavaly 8,29 milliárd forint), míg az önként vállalt működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg 242,2 millió forintot szánnak (tavaly 187 millió forint).
Létszámleépítéssel nem kell számolni, és kedvezőnek tekinthető, hogy városi szinten átlagosan 10 százalékos béremelés várható. 

Meghaladhatja a 4,5 milliárd forintot a helyiadó-bevétel
A gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2024-ben is jelentős mértékben táplálja a közhatalmi bevételekből (alapvetően helyi adók) remélt mintegy 4,502 milliárd forintos (tavaly 4,35 milliárd forint) anyagi forrás, amiből várhatóan 3,2 milliárd forintot (tavaly 3 milliárd forint) tesz ki az iparűzési adó, 750 millió forintot az építményadó, 290 millió forintot a telekadó és 230 millió forintot a 2016-tól – az önkormányzati kezelésű úthálózat felújítása érdekében – bevezetett, egyesek által azóta is sokat bírált gödöllői sarc, a magánszemélyek kommunális adója.
Működési bevétel soron valamivel több mint 1,064 milliárd forinttal kalkulál a városvezetés.

22 százalékkal gyarapodott az állami támogatás 2023-as szinthez képest
A központi költségvetéstől kapott, az általános működést és az ágazati feladatok támogatását szolgáló dotáció – 22 százalékkal emelkedve – meghaladja a 3,030 milliárd forintot (tavaly 2,484 milliárd forint). Az állam 626 millió forinttal támogatja a gödöllői önkormányzat általános működését ebben az évben (tavaly 652,3 millió forint). Fontos, hogy a pedagógus-béremeléssel összefüggő települési köznevelési feladatok dotációja Gödöllő esetében 1,041 milliárd forint.
A gödöllői büdzsé gazdálkodási mozgásterét csökkentő szolidaritási hozzájárulás – 10,9 százalékos növekedéssel – 1,005 milliárd forintos (tavaly 906,3 millió forint) tételnek felel meg 2024-ben, ezáltal a tényleges állami forrás mértéke 2,025 milliárd forint (tavaly 1,577 milliárd forint), vagyis: 448 millió forinttal több, mint a 2023-as összeg.

Közel 7 százalékkal nőtt Gödöllő egy főre vetített adóerő-képessége
Gödöllő iparűzési adóerő-képessége erre az évre a 2,389 milliárd forint (tavaly 2,246 milliárd forint), ami egy főre vetítve – a tavalyi 70.987 forinttal szemben – ebben az esztendőben 75.816 forintra emelkedett (+6,8%).


Mi más, mint a városháza épületének átépítése és bővítése viheti el idén a legtöbb fejlesztési pénzt
A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét 3,573 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly 5,507 milliárd forint, -35%).
• Ebből az előirányzat-halmazból – a teljesség igénye nélkül – a lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére közel 1,652 milliárd forint (tavaly 2,439 milliárd forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a legnagyobb összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám alatti épületének évek óta húzódó, idén talán lezáruló átépítése, bővítése emésztheti fel, ami 1,171 milliárd forintos anyagi tehervállalással (1,132 milliárd forint kivitelezésre és 39 millió forint a kivitelezési szerződésen kívüli kiadásokra) válhat egyenértékűvé 2024-ben.
• Az egyetemi városrészen megvalósult – február 21-én a hivatalos átadóval lezárult – bölcsőde-építés a kalkuláció szerint mintegy 385,6 millió forintos kiadást jelent idén.
• Mindent egybevetve, 275 millió forint (tavaly 937,8 millió forint) juthat a közlekedés biztonságát is szolgáló út-, híd- és járdaépítésre, buszvárók kialakítására.
• Valamivel több mint 44,6 millió forinttal kalkulálnak a térfigyelő rendszer bővítése kapcsán. A fejlesztési terv része a hulladékgyűjtő szigetek környékén elhelyezendő kamerák telepítése is.
• Víz- és szennyvíz-közmű rekonstrukcióra – a pályázaton elnyert összeggel együtt – 707,6 millió forintot (tavaly 331,6 millió forint), a városi piac pályázati támogatás segítségével megvalósuló fejlesztésére közel 358 millió forintot, informatikai fejlesztésre 95 millió forintot (tavaly 99,8 millió forint) raktak félre.
• A 2022 októberében életre hívott Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap előirányzata 209,5 millió forintos nagyságrendű.
• Említést érdemel még a pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozására előirányzott 185 millió forint (benne 500 millió forinttal a Rákos-patak revitalizációjának hosszú évek óta húzódó projektjére szánt önrész).
• Létesítmény-felújításokra 95 millió forintot különítettek el a város idei költségvetésében, aminek egy nevesített eleme a Művészetek Háza épülete kupolaszerkezetének tervezett szigetelése.

Külcsín: együttesen 160 millió forint költhető marketingre, közterületi rendezvényekre és a Belvárosi napokra
• A gödöllői képviselőtestület működtetése ebben az évben 130 millió forintot emészthet fel 2024-ben (tavaly 100 millió forint). Az ifjúsági önkormányzat 2,5 millió forintos támogatást kap (tavaly 2 millió forint).
• Nincs okuk különösebb panaszra a városban ténykedő civil szervezeteknek (egyesületek), miután részükre 6 millió forintos, pályázati úton igényelhető keretösszeget különítettek el a büdzsében (tavaly 5 millió forint).
• A város első embere saját hatáskörben – akárcsak tavaly – idén is 15 millió forintos polgármesteri keret sorsáról dönthet idén.
• Egy évvel ezelőtt 1.593.779.000 forintos önkormányzati dotációt szavaztak meg a városi alapítású, nonprofit közhasznú gazdasági társaságoknak (VÜSZI, Kalória, MUZA). Ez az összeg ebben az évben 1.746.938.000 forintos nagyságrendre rúg. (+10,7%).
• A Volánbusz támogatása 200 millió forintos tétel (tavaly 240 millió forint), a szakértői és tervezői költségek – miként tavaly – 2024-ben is várhatóan 125 millió forintra rúgnak.
• A városi marketingre, kommunikációra, díjakra és nemzetközi kapcsolatokra fordítható fedezet mértéke 60 millió forintos (tavaly 50 millió forint) közpénz injekcióval egyenértékű. A közterületi rendezvények szervezését ugyancsak 60 millió forint (tavaly 50 millió forint) segíti idén. Ezen felül a szeptemberben esedékes Belvárosi napokra külön szánnak 40 millió forintot.
• A kiemelt művészeti csoportok ebben az esztendőben is 25 millió forintos kereten osztozhatnak. A sportszervezetek működési támogatására 20 millió forintos keretösszeg szerepel erre az évre a városi költségvetésben (tavaly 17 millió forint), míg a tavaszias időjárás miatt a napokban idejekorán bezárni kényszerült alsóparki jégpálya üzemeltetésére 33 millió forintot szánnak (tavaly 21 millió forint).
• A főtéren – a régi városháza lebontása után kialakított – közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetésére a terv szerint 45,5 millió forintot szükséges áldozni idén (a tavalyi előirányzat 43,3 millió forint volt).
• Ha úgy tetszik, megtört a jég, hiszen idén 50 millió forintos működési finanszírozásban részesül a Tormay Károly Egészségügyi Központ, amelynek neve mellett az elmúlt évek költségvetési rendeltének elfogadásakor rendre nulla forint szerepelt. (Tavaly évközben 20+15 millió forintos dotációt kapott a fenntartó önkormányzattól járóbeteg-ellátást végző intézmény.)
• Az általános tartalék soron idén is 150 millió forintot nevesítettek.

Ami hiányérzetet kelthet
Akárcsak egy évvel korábban, ezúttal sincs utalás Gödöllő költségvetésének bevételi oldalán arra, hogy mennyit remélnek/tudnak behajtatni a szálloda-per kapcsán a helyi közkasszát elvileg megillető 489 millió forintos összegből…


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online