Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Gödöllői szálloda-per: az indulatok nem feltétlenül igazolják a valóságot

2022-12-29 11:41:18

A 2022-es esztendő utolsó, december 15-én lezajlott gödöllői képviselőtestületi ülés nyilvános részének utolsó előtti napirendje egy szóbeli tájékoztató volt, amit Bárdy Péter alpolgármester tartott a G-Magistratus Zrt-t érintő jogi eljárásokról. Magyarra fordítva: az évek óta húzódó, erősen botrányszagú és országosan is elhíresült „szálloda-perről” adott naprakész információt Gémesi György első számú helyettese.

A hírportálunk által korábban közölt részletekhez képest, sok újdonságra nem derült fény, két pontosításra azonban igen:
- az önkormányzat 439.234.602 forintot kapott vissza a jogerős bírósági ítéletben a felszámolás alatt állt G-Magistratus Zrt-nek átutalt 711 millió forintból, illetve
- a Komlós Jánossal szembeni városi követelés – a kamatok változása miatt – a korábbi 436 millió forintról 489 millió forintra nőtt. Más kérdés, hogy az összeg behajtására irányuló, úgynevezett, marasztalási per egyelőre előkészületi stádiumban van, illetve az is bizonytalan, hogy a majdani ítélet alapján az „adós” képes lesz-e a szóban forgó összegből bármennyit is megtéríteni.

A nem túlságosan szívderítő, mi több, egyesek számára igencsak kínos ügy részleteinek felelevenítése, a hozzászólások és a reagálások hangvételéből ítélve, érzelmileg és (város)politikailag egyaránt megrázta a testület néhány tagját. Elsősorban, persze, Gémesi Györgyöt, aki – amint az az alábbi mondatokból is kitűnik – leginkább azt a meggyőződését szajkózta, hogy tapasztalt, sokat megélt városvezető és annak idején helyesen cselekedett.
- Ne mondjátok azt, hogy nekem alá kell írnom olyan munkát, amit nem végeznek el. Azt gondolom, nem gondolod…
- Kifizettük a vagyonvédelmet, az igazságérzetemet, hogy nem voltam hajlandó aláírni el nem végzett munkát.
- Tőlem lehet tanulni, higgyétek el. Nem nagyképűségből mondom, 33 éve csinálom.


Az évekig húzódó, a gödöllői önkormányzat szemszögéből nézve, jogerősen elbukott polgári peres eljárás során, a Fővárosi Ítélőtábla 2017 januárjában meghozott ítélete indoklásában a következő sorok olvashatók:
„Felek megállapították, hogy a hiba- és hiánymentes, határidőre elkészült javítások és dokumentumok, valamint a szükséges engedélyek hiánymentes átadását követően nincs akadálya a műszaki átadás- átvétel lezárásának, erre tekintettel 2008. február 4-én a felek a műszaki átadás-átvételt lezárták.”


A Gémesi György döntése és utasítása alapján visszatartott, ha úgy tetszik, a felperes cég számára át nem utalt összeg kevéssel több mint 76 millió forintra (10.645.306 forint és 249.508 euró, ami a 2008 februári árfolyam alapján 65,4 millió forint) rúgott mintegy másfél évtizede.
Ennél az összegnél az idő múlásával, a kamatoknak és a gyengülő forintnak köszönhetően mintegy 143 millió forinttal többet, vagyis: az eredeti követelés csaknem háromszorosát kellett kifizetni a pernyertes felperesnek (219 millió forint). Ha pedig minden egyéb, járulékos költséget (például: ügyvédi díjak) is beleszámítunk, az eredeti felperesi követelés megközelítőleg négy és félszeresébe (összegszerűsítve: 260 millió forinttal többe) került a gödöllői közkasszának a polgármester – szerinte meglapozott – döntése (336 millió forint).

S még egy „apróság”, ami félreértésre adhat okot. Ha a témakör tárgyalása szóba kerül, Gémesi György, és helyettese, Bárdy Péter is előhozakodik azzal, hogy a történetben egyetlen személyt terhel büntetőjogi felelősség, dr. Komlós Jánost, akit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelésért 2020 szeptemberében jogerősen (két év börtönbüntetés öt évre felfüggesztve) elítéltek.

Ettől független, külön erre vonatkozó jogi eljárás (vizsgálat) nélkül maradt történés volt, hogy 2015 decemberében – a polgármester előterjesztése és indítványa alapján – a gödöllői képviselőtestület 9 lokálpatrióta klubos tagja új, az Erzsébet királyné Szállodát (most is) működtető hotelcég alapítását fogadta el. A döntést a G-Magistratus Zrt. átvilágítása során tapasztalt problémák miatt hozták meg a polgármesterhez hű városatyák, mondván: meg kell védeni az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagyonát, valamint a szálloda üzleti tevékenységének jó hírnevét. A polgári per során erről a – kvázi, vagyonátmentő – döntésről így vélekedett a Fővárosi Ítélőtábla tanácsa:
„Az önkormányzat tulajdonosi pozíciója a gazdasági társaságokban meglapozta a szerződő alperesek (önkormányzat, G-Magistratus Zrt. és Erzsébet királyné Szálloda Kft.) rosszhiszeműségét. Az ügyben vélelmezett tény volt, hogy a megtámadott szerződések megkötésével az alperesek szándéka a hitelezők kijátszására irányult.”


„Vélelmezett tény” szögezte le az Ítélőtábla tanácsa. De, mit mond az ezzel összefüggésbe hozható jogszabály?


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online