Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Szálloda-per: eljött a teljesítés ideje, több mint 700 millió forint hagyja el a gödöllői önkormányzat számláját

2021-11-29 15:50:11

Az évek óta húzódó, a gödöllői közkassza számára több százmillió forintos fizetési kötelezettséget eredményező szálloda-perrel kapcsolatosan az elmúlt években rendszeresen foglalkoztunk. November 29-e nagy valószínűséggel kulcsdátum lesz a szövevényes történetben, hiszen a költségvetési rendelet módosítását célzó előterjesztésben Gémesi György „feltárta lapjait”. Sorai és érvelése vitát váltottak ki. Helyreigazítási kérelemmel felérő levelet küldött a pernyertes vállaklozás vezetője. A testületi tagság végül ellenvetés nélkül döntött a több mint 700 millió forintos marasztalási összeg átutalásáról.

Április 7-én a megismételt másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla tanácsa jogerősen kötelezte a gödöllői önkormányzatot, mint I. rendű alperest 675 millió forint és ennek 2016. január 6-ától járó késedelmi kamata III. rendű alperes (felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt.) részére történő megfizetésére.

Az elmarasztalt alperes ennek nem tett eleget, ezért a felperes jogi képviselője végrehajtást indított a gödöllői önkormányzat ellen. A városvezetést képviselő ügyvéd erre úgy reagált, hogy a Kúriához fordult a végrehajtás felfüggesztése érdekében. A kérésnek a Kúria július közepén helyt adott, és arról határozott, hogy három hónapra, az érdemi döntés meghozataláig felfüggeszti a fizetési kötelezettség teljesítését.
A három hónap október derekán letelt, a Kúriának döntenie kellett. Ezt meg is tette: október 19-én helybenhagyta a korábbi jogerős ítéletet, amit november elején írásban is kihirdettek.

Az ügy egyik oldala
Gémesi György, eleget téve októberi ígéretének, november 29-én a képviselőtestület elé tárta a perrel kapcsolatos „elszámolást”. A polgármester nem készíttetett önálló előterjesztést, hanem a város idei évre elfogadott költségvetési rendeletének módosításába ágyazta be, méghozzá: három pontba szedve. A büntetőjogi felelősség taglalása és a pénzügyi tartozások-követelések ismertetése mellett, a város és cégei közötti vagyonátadást tartotta fontosnak részletezni.

Bár, az első kettő pontban leírtak sem mellékesek, a helyi adófizetők érdekét nézve, a harmadik pont tartalma bír kiemelt jelentőséggel. Nézzük!
• Az önkormányzatnak át kell utalnia 711 millió forintot az általa alapított, jelenleg felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt. bankszámlájára.
• Az önkormányzatnak meg kell fizetni 12 millió forint perköltséget a felperes vállalkozásnak.
• A G-Magistratus Zrt. az önkormányzattól megkapott összegből 157 millió forintot kifizet a kivitelezést végző vállalkozónak (jóteljesítési garancia visszatartott összege és kamatai), 145 millió forintot a gödöllői önkormányzatnak (meg nem fizetett bérleti díj és kamatai), illetve 9 millió forintot az adóhatóságnak és a könyvvizsgálónak.
Gémesi ezzel a gondolattal zárja ezt a pontot: „tekintettel arra, hogy a G-Magistratus Zrt-nek már nincs szerepe a szálloda üzemeltetésében, így – a hitelezői igények, az ilyenkor szokásos felszámolási díjak és költségek rendezése után – az önkormányzat későbbi döntésével megszüntetheti majd a céget, annak fennmaradó vagyona így visszakerül majd az önkormányzathoz”.

A fent vázolt kényszertranzakciónak a VÜSZI Kft. épülete mögötti területen, az asztalitenisz-csarnok szomszédságában megvalósítani tervezett kosárlabda-munkacsarnok építésére előirányzott összeg jelentős része látja a kárát.

Az ügy másik oldala
Azt szokták mondani, a számok makacs dolgok. Emlékeztetőül mindenképpen fel kell eleveníteni, hogy az akár botrányos jelzővel is illethető ügy (peres eljárás) egy, valamivel több mint 75 millió forintos (10.645.306 forint és 249.508 euró, ami a 2008 februári árfolyam alapján 64,8 millió forint), a felperes által a szálloda-beruházás kapcsán elvégzett munka ki nem fizetése (jóteljesítési garancia visszatartása) miatt indult, és fajult addig, hogy ennek az összegnek – a jegybanki alapkamat (euró alapkamat) + 8% mértékű követelés miatt – a többszöröséről kell lemondani a gödöllőiek adóforintjából fenntartott helyi közkasszának.

A felperesi számítás szerint ez az összeg kamatokkal együtt, az idei, augusztus 30-i kimutatás alapján 211.418.496 forintra rúg (25.597.898 forint és 505.373 euró). Ez az összeg augusztus 30-a óta folyamatosan növekszik, egyrészt az időközi, nagymértékű késedelmi kamatokkal, másrészt a forint/euró árfolyam emelkedése miatt.
A perköltségek együttes összege (első- és másodfokú eljárás) nagyságrendileg 11.968.600 millió forint.
Adóhatóság felé tartozás és könyvvizsgálói díj 9 millió forint.
A végrehajtási költség mintegy 5 millió forintra tehető.
A felszámoló díja a jogszabály szerint elérheti a 14,2 millió forintot (2%-kal számolva a 711 milliós fizetése kötelezettséget).
Az alperes jogi képviselőjének díja 2011 és 2017 között 34,3 millió forint.

Ha ezeket a tételeket összeadjuk, kiderül, hogy évek múltával

akár 285,9 millió forintba is kerülhet a gödöllői adófizetőknek az állítólagos „hibás teljesítés” miatt a polgármester által megtagadott kifizetés. Vagyis: a 75 millió forintos alapköveteléshez képest, több mint 210 millió forinttal többe.

Ráadásul, a hibás vagy hiányos teljesítést a perben nem tudta igazolni/bizonyítani az önkormányzat.


Levelet küldött a pernyertes vállalkozás vezetője

Néhány nappal a november 29-i testületi ülés előtt a pernyertes vállalkozás vezetője helyreigazítási kérelmet juttatott el a települést irányító grémium tagjaihoz. Ebben ítéletekkel, konkrét számadatokkal bizonyította állításait, és arra kérte a polgármestert, hogy az általa jegyzett előterjesztésben megfogalmazott valótlan állításokat ismerje el, ismertesse a levélben foglalt valós tényeket, igazítsa helyre a valótlan állításokat, valamint a testületi ülés nyilvánossága előtt kérjen elnézést a pernyertes cég jó hírnevének megsértése miatt.
Erre utaló mondat nem hagyta el Gémesi György száját, a polgármester viszont hangoztatta, hogy mindent megtett a közvagyon védelme érdekében, ezért nem tartja méltányosnak, hogy egyesek azon dolgoznak, hogy valamilyen formában fogást találjanak rajta.

Mennyi az annyi?
A témához kapcsolódó szóbeli kiegészítést Bárdy Péter alpolgármesterre bízta Gémesi György. Helyettese sikertörténetnek titulálta a perek folyamatát, úgy fogalmazott, hogy mintegy 200 millió forintos nyerő pozícióban van az önkormányzat. Azonban, hogy ez valósággá váljon, ahhoz az is szükséges, hogy a büntetőperben tavaly szeptemberben jogerősen elítélt K. János, illetőleg volt cége, a felszámolás alatt álló Öresund Kft. teljesítse 436 millió forintos kártérítési kötelezettségét az önkormányzat részére. Csakhogy – a Szövetség Gödöllőért képviselői, Kocsi Tamás és Kolozs Csaba kérdésére, felvetésére válaszolva – Gémesi György befolyt összeget nem említett, csupán annyit, hogy a behajtás folyamatban van.
Bárdy Péter későbbi hozzászólásából megtudtuk, hogy ebből a követelésből még egy fillér sem folyt be, mint mondta: az eljárásnak végig kel futni.

Az alpolgármester utalt K. János és perben nyertes felperes cég vezetőjének korábbi üzleti érdekközösségére és kapcsolatára, illetve azt is elmondta, hogy a 675 millió forintot és annak kamatait november 29-én átutalják a G-Magistratus Zrt-nek, ezáltal önkéntes teljesítés lesz, így ebben az esetben végrehajtási eljárás (foglalás) jogszerűen ugyan indítható, ám az abban foglaltak kikényszerítésére nincs lehetőség.

- A város érdekét szolgáljátok, ne a bűnözőkét! – emelte fel hangját Gémesi. A polgármester indulatos kirohanását Kolozs Csaba visszautasította, mondván: számukra igenis fontos, hogy mire megy el a gödöllőiek közpénze.
A szócsatában egyfajta konklúzióként is szolgálhattak Török Sándor (Szövetség Gödöllőért) szavai, miszerint: a költségvetésből elvont pénzből nem lehet füvet nyírni és utakat építeni. Márpedig a 700 millió forint feletti összeg felszámolási vagyonná válik, afelett az önkormányzat rendelkezése megszűnik. Továbbgondolva a folyamatot: egy része kieső tételként jelentkezik a gödöllői közkassza számára, egy része pedig hosszú hónapok után visszakerülhet a gödöllői büdzsébe.

A hosszas vita szavazással zárult. Török Sándor jelezte, hogy támogatják az előterjesztés egészét, ám a szálloda-perrel összefüggő polgármesteri indoklást nem tudják elfogadni. A gödöllői képviselőtestület tagjai végül ellenvetés nélkül biztosítottak zöld utat a költségvetési rendelet módosításába beágyazott, kamatokkal együtt 711 millió forintos fizetési kötelezettség teljesítésének, valamint a 12 millió forintos perköltség megfizetésének.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online