Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Három tulajdonosból csak egy áldoz támogatást a gödöllői köztemető működtetésére

2023-05-07 09:14:30

Valamivel több mint két és fél éve, 2020 szeptemberében lépett életbe az a helyi rendelet, amit – a koronavírus-járvány terjedésének lassítása kapcsán kihirdetett rendkívüli, veszélyhelyzeti jogrendben ráruházott feladat- és hatáskör alapján – Gémesi György egyedül fogadott el. A polgármester által aktualizált jogszabályban – többek között – megtalálhatók a Dózsa György úti köztemetőben alkalmazni szükséges szolgáltatási díjak, valamint a temetési hely feletti jogi rendelkezés időtartama is.

Kiindulásképpen fontos megemlíteni, hogy a szóban forgó köztemető területe kisebb részben a Római Katolikus Egyházközség (37%), nagyobb részben pedig a Gödöllői Református Egyházközség (63%) tulajdona. A gödöllői önkormányzat a Dózsa György úti sírkertben található 1849-es emlékmű, a ravatalozó, valamint a kolumbárium-felépítmények tulajdonosa. A temető üzemeletetését a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai végzik, az önkormányzati alapítású gazdasági társaság az idei évre erre a célra bruttó 11 millió forintos támogatást kap a városi költségvetéstől. További adalék, hogy a közcég bruttó 23,5 millió forintos árbevételt tervezett be 2023-ra a kiszámlázott temetői szolgáltatások ellenértékeként.

Mivel a katolikus és a református egyházzal nincs megállapodása az önkormányzatnak a temetői tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához történő hozzájárulásról, a városi közpénz-dotáció ellenére éves szinten – a VÜSZI NKft. 2023-as üzleti tervében foglaltak alapján – megközelítőleg 7,8 millió forintos veszteséges működtetéssel szükséges számolni.

A cseppet sem ideális egyenlegű pénzügyi helyzetre némi magyarázatot ad, hogy a szóban forgó rendelet mellékletében a következő kitétel szerepel: egy- és kétszemélyes sírhely, valamint sírbolt és urnasírhely esetében a díjat a tulajdonos egyházközség illetékese állapítja meg. Vagyis, az ebből származó bevétel az egyházaknál marad, ráadásul, a rendelet mellékletében nyilvánosan nem megjelenített díjak alapos okot szolgáltathatnak a szubjektív megítélés lehetőségére.

Egyházi berkekből származó információnk szerint a gödöllői köztemető működtetése nem kellene, hogy veszteséges legyen. Erre hivatkozva alakult ki az a narratíva, hogy nem indokolt a két felekezettől kért/elvárt anyagi hozzájárulás.

Megkeresésünkre Lukács Gábor, a VÜSZI NKft. ügyvezető igazgatója az alábbiakat válaszolta:
- A köztemető-fenntartóval, vagyis: Gödöllő Város Önkormányzatával van szerződése a VÜSZI Kft-nek arra, hogy üzemeltesse a temetőt. Azaz, nekünk az a feladatunk, hogy a sírok körül elhelyezkedő, közösségek által használt területeken biztosítsuk a megfelelő színvonalú közlekedést, növények ápolását, tisztaság megtartását, szemételszállítást, ravatalozó működését, portaszolgálat munkáját, kolumbáriumok állapotának karbantartását.
Az egyházakkal a VÜSZI Kft-nek nincs szerződése vagy megállapodása sem. Akivel köthetnének az a tulajdonosunk, egyben itt a fenntartó Gödöllő Város Önkormányzata lenne.
Véleményem szerint a maghatározott temetkezési árak megfizethetők, nincsenek elrugaszkodva a valóságtól, ezen befolyó összegekből nem lehet másképp az üzemeltetést elvégezni, nyereségessé tenni. A temetési előkészítő munkákat, procedúrát mindig vállalkozók végzik, utána állítanak ki nekünk számlát. Az önkormányzat a támogatással hozzájárul a még megfizethető árkategóriához és az üzemeltetési költségekhez.
Amennyiben az egyházak az üzemeltetésre hajlandóak lennének, és tulajdonosunk elfogadhatónak tartja a feltételeket, szerződést kötnének, akkor azonnal értesítést kapnánk, hogy adjuk át az üzemeltetési területet az új cégnek. Ez ideáig még nem kaptunk ilyen jellegű utasítást – fogalmazott Lukács Gábor.

Tovább „bonyolítja” a történetet, hogy a rendelet szabályozza a temetési hely feletti jogi rendelkezés időtartamát (használati idő), ami koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, sírbolt esetén 60 év, míg urnafülke és urnasírhely esetén 10 év. A lejárt használati idejű urnahelyek a lejáratot követő egy év elteltével felszabadíthatók és újra megválthatóvá tehetők.


Utánajártunk, hogy a katolikus és a református egyház helyi közössége milyen áron és feltételekkel hasznosítja a Dózsa György úti köztemető sírhelyeit.


A gödöllői katolikus felekezet plébánosa arról tájékoztatott, hogy 2011. november 1-jétől az alábbi díjtételeket alkalmazzák:
• szimpla új sírhely 43.000 forint/25 év
• szimpla sír hosszabbítás 40.000 forint/25 év (1.600 forint/év)
• dupla új sírhely 62.000 forint/25 év
• dupla sír hosszabbítás 56.000 forint/25 év (2.240 forint/év)
• urnás/gyerek új sírhely 40.000 forint/25 év
• urnás/gyerek hosszabbítás 40.000 forint/25 év (1.600 forint/év)
• kripta új sírhely 200.000 forint/60 év
• kripta hosszabbítás 90.000 forint/25 év (3.600 forint/év)
• hármas új sírhely 78.000 forint/25 év
• hármas sír hosszabbítás 70.000 forint/25 év (2.800 forint/év)

A helyi református egyházközség honlapján az alábbiakat találtuk:
• egyes sír hosszabbítása 10 évre 28.000 forint, 25 évre 70.000 forint
• kettes sír hosszabbítása 10 évre 42.000 forint, 25 évre 105.000 forint
• kripta sír hosszabbítása 10 évre 43.500 forint 60 évre 262.500 forint
• urna sírhely előváltva 25 évre 50.000 forint
• urna sírhely egyházi temetés esetén 25 évre 35.000 forint
• egyes sír előváltva 25 évre 100.000 forint
• egyes sír egyházi temetés esetén 25 évre 70.000 forint
• kettes sír előváltva 25 évre 150.000 forint
• kettes sír egyházi temetés esetén 25 évre 105.000 forint
• kripta sír előváltva 60 évre 375.000 forint
• kripta egyházi temetés esetén 60 évre 265.000 forint
(Némely sírok esetén, elhelyezkedésük alapján más díjazás is vonatkozhat. Az árakból 60%-os kedvezményben részesülnek a református egyháztagok.)


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online