Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Máriabesnyői posta: Vécsey László szerint Gémesi György a képmutatást választotta

2023-01-13 17:33:04

Október 28-án a Magyar Posta illetékesei bejelentették, hogy az energiafelhasználás csökkentése érdekében 210 településen 366 postahivatal működését ideiglenesen szüneteltetik.  Ebbe a körbe beletartozott a Gödöllő máriabesnyői városrészén (Szabadság út 179.) található posta is. Az ott lakók felháborítónak és érthetetlennek ítélték a döntést, és Klement Péter (Szövetség Gödöllőért) önkormányzati képviselő kezdeményezésére petíció aláírásába kezdtek. A besnyői körzet képviselője erről konzultált Vécsey Lászlóval, a gödöllői központú választókerületi kormánypárti országgyűlési képviselőjével, aki november 10-én személyesen kereste fel az ügyben illetékes Fónagy János miniszter-helyettest (Gazdasági Minisztérium), és ismertette vele a besnyőiek kérését, ami a máriabesnyői posta további működtetésének fenntartását szorgalmazta.

Ennél sokkal többet nem tehetett, hiszen Fónagy János minden település esetében a polgármesterrel tárgyalt az érdemi kérdésekről, feltételekről, aminek az volt az oka, hogy a felfüggesztett működésű egységek csak akkor tudnak tovább működni, ha az adott település ehhez támogatást biztosít. Ennek mértékéről és formájáról kizárólag a polgármesterrel lehetett megállapodni.
Gémesi Györggyel november 16-án ült tárgyalóasztalhoz Fónagy János, akik közölte: a teljes működési költség (beleértve a béreket is) felét kellene állni az önkormányzatnak ahhoz, hogy a besnyői posta újra kinyisson. Néhány nap múlva kiderült, hogy ez az összeg nettó 20,8 millió forintos nagyságrendű.

A gödöllői képviselőtestület december 15-én, majd január 9-én is eszmét cserélt a kérdésben, ám a máriabesnyői posta esetleges újranyitásáról, pontosabban az ahhoz szükséges önkormányzati anyagi kötelezettségvállalásról megnyugtató döntés – köszönhetően a polgármesternek és a hozzá hű lokálpatrióta klubos képviselőknek, illetve a velük együtt szavazó Bajkó Norbert alpolgármesterek – nem született.

Az elfogadott határozati javaslatok egyikében szerepel Vécsey László kormánypárti országgyűlési képviselő neve is, akitől azt kérik, járjon el annak érdekében, hogy az állami tulajdonú Magyar Posta Zrt. vagy a központi költségvetés a Máriabesnyő-Posta fenntartásához biztosítsa a szükséges fedezetet.

- Képviselő úr! Eleget tesz ennek a felkérésnek?
- Elöljáróban szögezzük le, hogy az önkormányzat részéről ez ügyben mostanáig hozzám semmilyen megkeresés vagy felkérés nem érkezett. Besnyői képviselőnktől értesültem először arról, hogy a városrész lakói szeretnék, ha megmaradna a postájuk és ennek érdekében sok százan egy petíciót is aláírtak. Mivel hírek szerint polgármester úr is szerepelt az aláírók között, úgy véltem, hogy a posta működésének fenntartását az önkormányzat is támogatná.
Ebben a hitben kerestem fel Fónagy miniszter-helyettes urat. A minisztérium segítséget ajánlott a Magyar Postával való tárgyaláshoz azoknak a polgármestereknek, akik helyi érdekből fontosnak ítélték valamely, egyébként gazdaságosan nem működtethető kispostájuk további működését. Így került sor dr. Gémesi György polgármester valamint a miniszter-helyettes úr és a Magyar Posta vezérigazgatója közötti tárgyalásokra. Ennek eredménye volt a Posta részéről egy ajánlat, miszerint: 2022. december 12-ig dönthetett a gödöllői önkormányzat, hogy 20,8 millió forinttal hozzájárul-e a besnyői posta további működtetéséhez. Az ajánlat december 15-én került első ízben a képviselőtestület elé. Pozitív döntés esetén is határidőn túli lett volna a határozat, de a Posta talán még be tudta volna fogadni…


- Gémesi György és csapata folyamatosan azzal érvel, hogy nem az önkormányzat, hanem egy többmilliárd forintos nyereséget termelő állami cég, a Magyar Posta Zrt. döntött a besnyői fiók bezárásáról. Hozzáteszik: miért kellene az amúgy is nehéz gazdasági helyzetben lévő önkormányzatnak anyagilag több tízmillió forintos nagyságrendben helytállnia? Mennyire gondolja jogosnak ezt az érvelést?
- Ha a szomszédban dúló gyilkos testvérháború és az elhibázott brüsszeli szankciók nyomán nem következett volna be az egész világon, így Európában és Magyarországon is a mindannyiunk által megszenvedett energiaár-robbanás, akkor a Postának nem kellett volna ilyen döntést hoznia. Ha viszont a Magyar Posta Zrt. nem lép, akkor a Gémesi György és csapata által emlegetett többmilliárdos nyereség 2023-ban több tízmilliárdos veszteségbe csapott volna át.
A Posta ajánlatából és a hónap elején negyvenöt, különböző helyzetben lévő önkormányzat különböző pártállású polgármesterével megkötött szerződésekből könnyen kiszámítható, hogy csak a 366 kisposta változatlan üzemben tartása 18 milliárd forint körüli veszteséget eredményezett volna, ami több, mint a Magyar Posta Zrt. Gémesiék által emlegetett éves nyeresége. És akkor még nem vettük számításba a megmaradó posták többszörös energiaköltségét!
A lényeg, hogy 32 polgármester a települése polgárainak szempontjából fontosnak ítélte 45 kispostájának további működését. Százhetvenöten viszont, helyi viszonyaik gazdáiként nem igényeltek tárgyalást a minisztériummal és a Magyar Posta Zrt. felső vezetésével, mert megítélésük szerint a helybélieknek ez annyira azért nem fontos, hogy a település költségvetéséből áldozzanak rá. Gémesi György a képmutatást választotta: bár tárgyalt, de ez utóbbi álláspontra helyezkedett.
A polgármester a Szövetségben Gödöllőért képviselőcsoport által ez ügyben kezdeményezett, január 9-i rendkívüli testületi ülésen ismételten világossá tette, hogy számára a szavakon túl nem fontos a besnyői posta, a tízezer besnyői/gödöllői polgár szolgáltatási környezete.
A hivatkozás Gödöllő város nehéz gazdasági helyzetére pedig csak mese. Legalább nyolc éve főszerepet visz a baloldalon a „kivéreztetik az önkormányzatokat” című darabban. Egy több mint tízmilliárdos költségvetésben csak arra nem találnak húszmilliót, amire nem akarnak.

- Mennyi esélyt ad arra, hogy a gödöllői költségvetés februári tárgyalásakor kedvező változás áll be a kérdésben, és visszakaphatja a városrész a postai szolgáltatást?
- Annál jobban fogy az esély, minél tovább halogatja Gémesi György és testületi többsége a támogató határozat meghozatalát. Ha egyáltalán az üres szavakon túl valaha is szándékában állt ennek a döntésnek a meghozatala. A január 9-i ülés óta kételkedem ebben. Mint említettem, már most is egy hónappal túl vagyunk a Magyar Posta ajánlatában jelzett határidőn.
De önkormányzati képviselőink azért is kérték január 6-án a rendkívüli ülés összehívását, mert a besnyői kisposta magántulajdonú bérleményben működik, a Magyar Posta Zrt. felmondta a bérleti szerződést és az idő múlásával egyre nő annak esélye, hogy a tulajdonos kiadja más vállalkozásnak.
Ez esetben pedig ebben a háborús, szankciók sújtotta gazdasági környezetben a Magyar Posta Zrt-nek már nem „csak” a működési veszteséget kellene vállalnia, hanem egy új bérlemény minden költségét, beleértve a postai szolgáltatások biztosításához szükséges teljes infrastruktúra újbóli kiépítését a bútorzattól a kábelezésig.
A besnyőiek továbbra is, ebben is számíthatnak rám, én nem adom fel. Csak az a kérdés: február második felében vajon lesz-e még miért „kilincselnem”?


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online