Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Gödöllői TIG-felújítás: rendkívüli ülésen ütköztek az álláspontok

2022-11-07 11:09:26

Augusztus végétől kezdte borzolni elsősorban az érintett diákok, tanárok és szülők kedélyét a Gödöllői Török Ignác Gimnázium (TIG) energetikai felújítása cseppet sem zökkenőmentes folyamatának ügye. A számos kérdőjelet felvető történetben végül olyan, többek számára nem szimpatikus döntés született, hogy a kért online oktatás helyett október 3-tól – a Petőfi Sándor utcai épületbe az őszi szünet lejártát követő visszatérés reményében – a nebulók négy, gödöllői helyszínen (MUZA, egyetem, Petőfi iskola, református líceum) szívhatják magukba a tudást.

Az erősen botrányszagú ügy november 7-én újabb fejezettel bővült: Gémesi György nevében Bárdy Péter alpolgármester – Tájékoztatás kérése a Török Ignác Gimnázium felújításáról címmel – rendkívüli képviselőtestületi ülést hívott össze, miután lezárult az általa Pintér Sándor belügyminiszternél kezdeményezett vizsgálat, és megismerhetővé vált az arról készült jelentés tartalma. A tanácskozásra kiküldött meghívón dr. Lebanov József, a belügyminisztérium főosztályvezetője (képen balról a harmadik), Szabóné Forgács Gabriella, a Dunakeszi Tankerületi Központ vezetője (b4), Fábián Bertalan, a TIG igazgatója (j2), Mészáros Bence, a diákönkormányzat elnöke (j1), valamint Mészáros Andrea, a szülői közösség elnöke (b2) neve szerepelt. Rajtuk kívül Vécsey László, a gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője (j3), valamint Varga Lilla (b1), mint szülő is hozzászólhatott a témakörhöz.

Az előterjesztők közül Bárdy Péter alpolgármester a digitális oktatásra való áttéréssel kapcsolatos kérések elutasítását emelte ki, mint számára a fennálló jogszabályok alapján nehezen értelmezhető minisztériumi döntés, Molnár Gergely képviselő pedig arról számolt be, hogy napjainkban sokkal jobb a helyzet az épületben, ahova több osztály már vissza is költözött. Gémesi György a Kalória NKft. által működtetett konyha beázásának gondjait vetette fel, illetve kitért az azbeszttartalmú tetőcserepek bontásának esetleges veszélyeire, egészségkárosító következményeire. A polgármester alapvető kérdésként fogalmazta meg: miként fordulhatott elő, hogy az illetékesek annak idején jelenléti oktatásra alkalmasnak tartották az épületet? További kérdésként merült fel, hogy sérültek-e a diákok és a tanárok jogai.

A kérdésekre reagálók közül Szabóné Forgács Gabriella elmondta: a helyzettel az igazgató úr mindvégig tisztában volt, és az egyeztetéseken főmérnöki szinten részt vett az önkormányzat képviselője is. A tankerület együttműködési hajlandósága folyamatosan fennállt. A nevelőtestület a nyár folyamán úgy döntött, hogy nem kívánja igénybe venni a külső oktatási helyszíneket. Felmerült, hogy a tornacsarnok felújításába szálljon be az önkormányzat, de ezt a lehetőséget a városvezetés forráshiány miatt elutasította. A kivitelezés során eddig is rendszeresen történtek szakhatósági ellenőrzések, amik során egyszer sem merült fel hiányosság. A beázással okozott károkat a vállalkozó saját költségén kijavítja. A palatető bontása idejére az igazgató úrnak lehetősége lett volna rendkívüli szünetet elrendelni.

Fábián Bertalan úgy fogalmazott, sem a terveket, sem a kivitelezés költségvetését nem kapta meg, azaz: úgy vesz részt a kooperációs megbeszéléseken, hogy a háttéranyagokat nem ismeri. Az oktatás kiszervezésével kapcsolatosan fontosnak tartotta elmondani, hogy a kivitelező azt ígérte, szakaszosan dolgozik majd, ezáltal csupán meghatározott naponként négy-négy tantermet kellett volna átadni a munkálatokat végzőknek. Az oktatás kiszervezését a gimnáziumi tanterv végrehajtásának egyik szerves velejárója, a csoportbontás szükségessége miatt sem lehetett elfogadhatónak tartani. Az igazgatói hozzászólás azzal zárult, hogy végül a legrosszabb megoldás született, szétszórtan kell(ett) oktatni, ami sem a diákok tanulását, sem a tanárok minőségi munkáját nem segítette.


Ezt követően Gémesi György ragadta magához a szót, és kissé indulatosan leszögezte: semmi mást nem kellett volna csinálni, csak engedélyezni azt, amit a jogszabály lehetővé tesz, vagyis: átmenetileg áttérni az online oktatásra.
A polgármester „kíváncsiságára” reagálva, dr. Lebanov József egyértelműsítette, hogy az online oktatás a koronavírus-járvány – mint az egész országot érintő veszélyhelyzet – idején jelentett megoldást, amikor védeni kellett mind a diákok, mind a tanárok egészségét. Az érvényben lévő törvényi előírások az általános veszélyhelyzetre (például: járvány, háború) vonatkoznak, mint keretszabályozás, és akkor alkalmazzák, ha erre országosan szükség van. A Bárdy Péter alpolgármester által említett részletszabályok a törvényi előírásoknak alárendeltek. Ebben a konkrét esetben nem állt fenn az általános veszélyhelyzet, ezért nem volt lehetőség engedélyezni a távolléti oktatást. A főosztályvezető úgy látta, ami a Török Ignác Gimnázium esetében történik, az így jó, szolgálja a tanulók, a tanárok, az iskola és a város érdekét. A beruházás hamarosan elkészül, ennek kell örülni, ezért okafogyottá válik az előterjesztés végén szereplő határozati javaslat.

Mészáros Andrea egy lényeges kérdésre hívta fel a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a szülők aggódnak az épület műszaki állapota miatt, és arra várnak választ, hogy garantálható-e a gyermekek biztonsága, ha visszatérnek az oktatási intézménybe.
Varga Lilla, mint „aktív” szülő főként azért emelt szót, mert félőnek és emberileg is méltatlannak tartotta, hogy elsősorban az érettségi előtt álló diákok kerültek igazán nehéz helyzetbe, és a történtek miatt akár a jogaik is sérülhettek.

Vécsey László hozzászólásában arra helyezte a hangsúlyt, sajnálja, hogy kialakult ez a helyzet, miként azt is, hogy nem augusztus végén zajlott le egy, a mostanihoz hasonló megbeszélés. A körzet országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet: mindenki próbálja meg a horizont fölé helyezni a tekintetét, mert néhány hónapon belül lezárul egy olyan beruházás, amire büszke lehet minden érintett és a város is.

Bár, még sok érv és ellenérv elhangzott, lényegi újdonság nem merült fel az eszmecsere folyamán. Annyi azonban kiderült, hogy a polgármester és a hozzá hű lokálpatrióta klubos képviselők kizárólag az állami döntéshozók nyakába szerették volna varrni az országosan is elhíresült botrányos ügy kiváltó okait. Már csak azért is, mert Gémesi szerint „730 gyereket hajtottak be a munkaterületre, ami tarthatatlan”.
Részben erre reagálva, Kolozs Csaba (Szövetség Gödöllőért) kihangsúlyozta: ha látjuk a problémát, nem kamerát kell hívni és a politikai haszonszerzést előtérbe helyezni, hanem a megoldást megtalálni.

Az előterjesztők álláspontja szerint a Török Ignác Gimnáziumban jelenleg sem megfelelő tanulási és tanítási körülmények miatt a távolléti (online) oktatás szükségességét a jogszabályi háttér megteremtésének kérésével szorgalmazó határozati javaslatot a képviselőtestület tagjai 8 igen szavazattal és 6 tartózkodással elfogadták.

A Török Ignác Gimnázium megújulásának kálváriájára lehet, hogy nincs frappánsabb gondolat, mint a legendás német filozófus, Hegel által az „ész cselének” titulált okfejtés, miszerint: amikor mindenki akar valamit, de az lesz a végén, amit senki sem akar.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online