Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Gyülekezési jogot sért a gödöllői rendelet

2017-04-10 16:57:04

Lengyel Szilvia, a Lehet Más a Politika (LMP) Gödöllőn élő egykori országgyűlési képviselője január elején törvényességi észrevétellel fordult a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Beadványában arra kérte a kormányhivatal illetékesét, vizsgálják meg, hogy Gödöllő Város Képviselőtestületének Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló, 2015 októberében megalkotott önkormányzati rendeletének bizonyos, elsősorban a politikai rendezvényekre vonatkozó rendelkezései összhangban vannak-e az alaptörvénnyel.

Március közepén megszületett a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztálya főosztályvezető-helyettesének a válasza. Ebből világosan kiolvasható – mások mellett –, hogy a vizsgált önkormányzati rendelkezés alapvető jog – nevezetesen a gyülekezés – gyakorlását korlátozza, mondván: a politikai rendezvényekre vonatkozóan helyi szintű normatív szabályozásra nincs lehetősége az önkormányzati jogalkotónak. A politikai rendezvények lebonyolításához közterület-használati hozzájárulás meglétét és az ezzel kapcsolatos díjfizetési kötelezettséget előíró önkormányzati rendeleti szabályozásra – rendeletalkotási jogosultság hiányában – jogszerűen nincs lehetőség. Erre való tekintettel a kormányhivatal illetékese felügyeleti intézkedés megtételére tesz javaslatot a törvényes állapot helyreállítása érdekében.


Érdeklődésünkre Lengyel Szilvia (képen) a következőket fűzte hozzá a történtekhez:
- A beadvány akkor fogalmazódott meg bennünk, amikor meglepve tapasztaltuk, hogy a gödöllői önkormányzat igen tágan értelmezi a saját jogalkotási lehetőségeit. Helyi rendeletben írja elő azt, hogy amennyiben politikai rendezvényt, aláírásgyűjtést szeretnénk tartani, akkor közterület-használati engedélyért kell folyamodnunk a jegyzőhöz, illetve közterület-használati díjat is kell fizetnünk érte. Ismerve a gyülekezési törvény előírásait, világosan látszott, hogy az önkormányzat nem elégszik meg a törvény által előírt bejelentési kötelezettséggel, hanem saját hatáskörben ennél szigorúbb feltételeket támaszt az engedély, valamint a díjfizetés előírásával.
Ezért kértem a Pest Megyei Kormányhivatal állásfoglalását és intézkedését, ami meg is állapította, hogy az önkormányzat nem alkothatna ilyen tartalmú rendeletet. Azt gondolom, hogy ezzel a szabályozással jelenleg a politikai véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a gyülekezési jogot korlátozzák Gödöllőn, ráadásul, alaptörvény-ellenesen.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online