Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Nem azt vállaltam, hogy hű katonája leszek Gémesi Györgynek

2012-12-21 17:23:27

Vörös István 2010 decemberében a Fidesz listájáról szerzett önkormányzati képviselői mandátumot. A gödöllői városatya azóta szépen beleszokott a képviselői munkába. Kérdéseivel, hozzászólásaival és interpellációival állandó szereplője a gödöllői testület üléseinek, ügyészségi feljelentéseivel (Erzsébet királyné Szálloda, Rézgombos-üzletház) pedig a hatóságokat is foglalkoztatja. Ténykedését egyre nehezebben viseli el Gémesi György, aki azt vizionálja, hogy Vörös István mozgolódása árt a település hírnevének, ezáltal rossz színben tünteti fel a polgármester szerint sikeres gödöllői törekvéseket, eredményeket, hovatovább, hátráltatja a további, a város számára előnyös lehetőségek kiaknázását.

- Képviselő Úr! A gödöllői önkormányzat decemberi ülésén alaposan kihozta a sodrából Gémesi Györgyöt, aki kilátásba helyezte: javasolni fogja, hogy a település lejáratását célzó ténykedése miatt büntessék meg. Tart a szankcióktól?
- Véleményem szerint nagyon súlyos vádakat fogalmaz meg Gémesi György, hiszen az általam megismert dokumentumok alapján meggyőződéssel kijelenthetem, hogy nem az járatja le és okoz károkat a városnak, aki bizonyos ügyeket megalapozott, szakmai és jogi keretek között éppen városi érdekből feltár és nyilvánosságra hoz. Hanem sokkal inkább az, vagy azok, akik hatalmi pozíciójukkal visszaélve és a lakosság által történt felhatalmazásukra hivatkozva, a korábbi, rossz gazdasági döntéseik következményeit kívánják eltitkolni a közvélemény elől, és próbálják megakadályozni azok teljes körű megismerését.
Határozottan kijelenthetem, hogy nem tartok szankcióktól, stílusától, hangnemétől, fenyegetésétől nem riadok vissza! Nem azt vállaltam 2010 decemberében, hogy hű „katonája” leszek Gémesi Györgynek, hanem azt, hogy a legjobb tudásom szerint és a rendelkezésemre álló lehetőségekkel élve, a város érdekeit szolgálom.

- A polgármester olyan kijelentést is tett, hogy Ön csak tőle vagy a jegyző asszonytól kérhet közérdekű adatokat, a hivatali dolgozókkal, illetve a gazdasági társaságok vezetőivel közvetlenül nem konzultálhat.

- Kijelentése nem meglepő. Számomra azt sugallja, hogy Gémesi György nem bízik a polgármesteri hivatal munkatársaiban és a gazdasági társaságok vezetőiben. Ezért tartja fontosnak, hogy a még egyébként nyilvános adatszolgáltatást is magához vonja. Ez egyrészt a képviselői munkám akadályozását, másrészt a demokráciának egy „sajátos” gödöllői megnyilvánulását jelenti. Az emberek fantáziájára bízom, hogy miért is fontos számára a közérdekű adatokhoz jutás ilyen szigorú korlátok közé szorítása.
- Ön egy civil szervezet, a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület felügyelő bizottságának elnöke is. Az interpellációira adott polgármesteri válaszokat nem szokta elfogadni, a lokálpatrióta klubos többségű testület viszont igen. December 13-án is történt egy ilyen eset.
-
Fontosnak tartom elmondani, hogy az interpellációt, mint lehetséges és a képviselők számára biztosított politikai megnyilvánulási módot azért kellett választanom, mert a korábban szóban elmondott felvetéseim többségére egyáltalán nem, vagy csak részben kaptam elfogadható válaszokat. Az írásban benyújtott interpellációkra viszont írásban kell válaszolni és ennek jelentősen nagyobb súlya van. Természetesen, ha az általam feltett kérdésekre szakmailag, tartalmilag elfogadható választ kapnék, nem okozna gondot annak elfogadása.
A lokálpatrióta klubos többségű gödöllői képviselőtestület rendre véleménynyilvánítás nélkül szavazza meg Gémesi György előterjesztéseit, interpellációimra adott válaszait. Az elmúlt két évben egyetlen alkalommal sem tapasztaltam, hogy valamelyikük kritikával élt, vagy szembehelyezkedett volna a polgármester – számos esetben – szakmailag erősen kifogásolható megnyilatkozásaival. Legutóbb is ez történt: feltett kérdéseimre, szinte megszokott módon, nem kaptam érdemi választ, de mind a tíz jelenlévő lokálpatrióta klubos képviselő gondolkodás nélkül nyomta az igen gombot, és kiállt mellette.

- Nincs mit szépíteni a dolgon, Ön szálka – ha úgy tetszik, fenegyerek – lett Gémesi György szemében, aki az esetek többségében politikai homokozóba valónak nevezi azt, ahogy Ön a városi ügyekben ténykedik. Meddig érdemes fenntartani ezt a konfliktust?
-
Azt egyenesen súlyos hibának, a konstruktív együttműködés elutasításának tartom, hogy a városi ügyekben végzett munkámat bárki is konfliktusként kezeli. Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy képviselői munkámat eskümnek megfelelően, kellő alázattal, de soha nem megalkuvással igyekszem végezni. Tudom, hogy Gémesi György számára ez rendkívül szokatlan. Hosszú regnálása alatt talán nem is fordult elő, hogy van valaki, aki veszi a bátorságot és következetesen, szakmai érvekkel, tények felsorakoztatásával bírálja döntéseit, rámutat hibáira. Jobbító szándékú felvetéseimet nem „politikai homokozóba” valónak, hanem a valós problémák, a város életében jelen lévő visszásságok tisztázására irányuló ténykedésnek, a lakosságot érintő ügyek tisztességes kezelésének szánom.
Határozottan kiállok amellett, hogy munkámat nem a konfliktus generálása és annak fenntartása vezérli. Felvetéseimmel egy érdemi és tartalmas együttműködésre törekszem, bízva abban, hogy a lokálpatrióta klubos többségű városvezetés megérti és nem személyes konfliktusként kezeli tevékenységemet.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online