Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Több kérdést is felvet a gödöllői közkassza tavalyi számhalmaza

2024-05-15 10:03:28

A gödöllői képviselőtestület tagjai idén a június 9-én esedékes helyhatósági választás előtti utolsó tanácskozásukon vitatták meg a település előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A várost irányító grémium május 15-én 9 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta azt a határozati javaslatot, amit Gödöllő 2023. évi zárszámadásával kapcsolatosan a döntés-előkészítők megfogalmaztak.

A település 2023-as gazdálkodását összefoglaló zárszámadásnak – miként az elmúlt évben – nem csak a polgármester, hanem első számú helyettese, Bárdy Péter is előterjesztője volt. Az alpolgármester szóbeli kiegészítésében – többek között – elmondta, hogy a számadatok alapján a város gazdálkodását a stabilitás jellemezte a tavaly esztendő folyamán.

A Szövetség Gödöllőért képviselői közül Kocsi Tamás és Török Sándor tettek fel kérdéseket: részben a szálloda-perhez kapcsolódóan remélt több mint 400 millió forintos követelés behajtásának helyzetéről, részben pedig a városháza-beruházás első kivitelezőjével összefüggésben felmerülő elszámolás részleteiről érdeklődtek.
Az első felvetésre Bárdy Péter válaszolt, azzal, hogy az összeget marasztalási perrel lehet behajtani, aminek előkészítése folyamatban van. Amennyiben ez alapján nem folyik be az összeg, végrehajtást kell majd indítani.
A városháza-ügyben érkezett kérdésre dr. Kiss Árpád jegyző reagált: a hivatalvezető elmondása szerint amennyiben a vállalkozóval zajló pénzügyi egyeztetések nem vezetnek megállapodásra, jogi eljárás keretében nyílhat lehetőség az önkormányzati érdekérvényesítés kikényszerítésére.

Ami a papíron szereplő számadatokat illeti, a terjedelmes dokumentáció tanúsága szerint 2023-ban a gödöllői költségvetés 12,305 milliárd forintos (egy évvel korábban 12,558 milliárd forint) bevételre tett szert, amiből csaknem 9,860 milliárd forintot (egy évvel korábban 7,755 milliárd forint) költöttek el.
Érdemes azonban megjegyezni, hogy a betétlekötések és betétfeloldások következtében a pénzforgalmi teljesítés csaknem 51,635 milliárd forintra rúg, kiadási oldalon pedig ez a tétel 46,690 milliárd forintot tesz ki.

A kimutatás szerint az alaptevékenységből – a költségvetési szervek megközelítőleg 42,1 millió forintos jóváhagyott maradványával együtt – eredően közel 4,945 milliárd forintos maradvány keletkezett. Az összeget kettéosztották: 4,53 milliárd forint kötelezettséggel terhelt, az idei költségvetésbe beépített maradvány lett, míg 414,8 millió forintot szabad maradványként nevesítettek, aminek felhasználása az ide kattintva elérhető táblázatban olvasható.

A közhatalmi bevételekből (döntően helyi adók) 4,35 milliárd forintos nagyságrendben tervezett forrás (építményadó, telekadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, kommunális adó) az év végére meghaladta az 5,072 milliárd forintot (+16,6%). Főként a helyi cégek jártak az élen a forrás növelésében, akik a reméltnél (3 milliárd forint) több mint 700 millió forinttal fizettek be többet (3,725 milliárd forint) a gödöllői közkasszába. A 2016 januárjában történt bevezetése óta rendszeresen komoly vita és ellenérzés tárgyát képező kommunális adóból kis híján 240,8 millió forint folyt be 2023-ban, közel 11 millió forinttal több, mint egy évvel korábban.

Tavaly az állam megközelítőleg 2,882 milliárd forinttal (2022-ben 2,764 milliárd forint) támogatta a gödöllői önkormányzat működését (+4,3%). A város kedvezőnek mondható gazdasági teljesítőképességét az is tükrözi, hogy a magas adóerő-képességből eredeteztethető, akár a „gazdagság büntetéseként” is felfogható szolidaritási hozzájárulásként 906,3 millió forintot (tavaly 640,4 millió forint) vontak el a gödöllői közkasszától (+41,5%).

Nem kevés időt venne igénybe a behatóbb elmélyülés a zárszámadási előterjesztés tételei között, hogy – főként a kiadási oldalon – teljes képet kapjunk arról, papíron milyen pénzmozgásokat hajtatott végre a gödöllői településvezetés az elmúlt esztendőben.

Egy területről, a felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadásokról azonban érdemes szót ejteni. Erre a célra összességében elköltött 2,258 milliárd forintból jelentősebb tétel az alábbiak megvalósítására jutott 2023-ban:
• bölcsőde-fejlesztés (egyetemi terület) 987,7 millió forint
• kerékpárút-fejlesztés 362,8 millió forint
• energetikai korszerűsítés (MUZA, palotakerti óvoda) 216 millió forint
• út-, járda-, gyalogátkelőhely- és parkoló-építés 181,4 millió forint
• szennyvíztelep- és szennyvízhálózat rekonstrukció 93,4 millió forint
• polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám alatti épületének átépítése és bővítése 81,2 millió forint
• informatikai fejlesztés 45,2 millió forint
• Teleki-harangláb a máriabesnyői temetőben 42,6 millió forint

Ha már az „új városháza” megfeneklett beruházását megemlítettük, ne hagyjuk szó nélkül, hogy mibe került tavaly a gödöllői adófizetőknek a lebontott régi épület helyén kialakított főtéri létesítmény (közösségi- és irodahelyiségek) üzemeletetése. Kevéssel több mint 40,8 millió forintba.

Beszédes kép tárul elénk, ha az alábbi adatsorokat összehasonlítjuk. Az elmúlt esztendőben a gödöllői költségvetési tételek felhasználásáról határozó képviselőtestület tagjai – szakítva a korábbi évek „nullás” gyakorlatával – 35 millió forintos működési támogatást biztosítottak a Tormay Károly Egészségügyi Központnak.
Ezzel szemben, mindent egybevetve 140,4 millió forint jutott a „külcsínt” előtérbe helyező, önként vállalt feladatokra. Az összegbe tartozik a városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok 64,4 millió forintja, a közterületi rendezvények 44,6 millió forintja, a belvárosi napok 20 millió forintja és az adventi programok 11,4 millió forintja.

Bár, az évek telnek, két lényeges dolog sajnálatos módon nem változik, ha összegezzük a város 2023. évi papírra vetett gazdálkodását:
1. Az idő előrehaladtával egyre többe kerül az immár csaknem 9 éve elkezdődött városháza-projekt, aminek kiadási oldala súrolja a 3 milliárd forintot.
2. A 2021 tavaszán jogerősen elbukott szálloda-per kapcsán keletkezett 723 millió forintos fizetési kötelezettség a G-Magistratus Zrt. felszámolását követően 439,2 millió forinttal ugyan enyhült, ám a további, a városvezetés részéről rendszeresen hangoztatott 489 millió forintos, polgári peres eljárás során behajtani kívánt „kintlévőség” összegéből az elmúlt évi számadatok között sem látszik, hogy akár egyetlen fillér is érkezett volna a helyi közkasszába.

Mindkét, botrányosnak nevezhető „ügy” kirobbanásának oka jócskán vet fel felelősségi kérdéseket, azonban ezek közül egyik sem vezethető vissza azokra a központi intézkedésekre, amik a gödöllői önkormányzat állítólagos – egyben hangzatos – „kivéreztetését” idézhetnék elő…


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online