Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Kutakodott az Állami Számvevőszék a VÜSZI gazdálkodásában

2018-05-10 17:01:22

Az Állami Számvevőszék befejezte a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. gazdálkodásának 2013 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának a VÜSZI Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A társaság kialakította a szabályszerű működés kereteit, vagyongazdálkodása szabályszerű volt. A társaság a jogszabályban előírt beszámolási kötelezettségeit szabályszerűen teljesítette, közzétételi kötelezettségeinek eleget tett, ezáltal biztosította működésének, gazdálkodásának átláthatóságát.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzésére is sor került.

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság. Az ellenőrzési időszakban közhasznú tevékenységei közé tartozott a közterület-fenntartás, sportlétesítmény működtetése, zöldterület-kezelés, egyéb takarítás, állategészségügyi ellátás, gyepmesteri tevékenység, zárt csapadékvíz gyűjtése, kezelése, parkolási közszolgáltatás, temetőfenntartás, repülőtér üzemeltetés. Egyéb tevékenységként köz- és zöldterület vállalkozással, igazgatásvállalkozással és mélyépítéssel foglalkozott. Törzstőkéje az ellenőrzött időszakban 200 millió forint volt. A társaság saját vagyonával és az önkormányzattól bérelt eszközökkel gazdálkodott, vagyonkezelt eszköze nem volt.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonosi jogait biztosító kereteket szabályszerűen kialakította, a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a társaság jogszabályban előírt éves beszámolóit megtárgyalta és elfogadta, azonban a felügyelő bizottság nem rendelkezett alapító által jóváhagyott ügyrenddel.
A társaság rendelkezett a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal, amikkel biztosította a szabályszerű működést. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, az elszámolásait szabályszerűen teljesítette. A társaság a számviteli beszámolók mérlegadatait leltárral alátámasztotta, ezzel az eszközök és források értékének valódisága alátámasztott volt.

A társaság a jogszabályban előírt beszámolókat elkészítette és közzétette. A közérdekű adatok tekintetében a társaság a kötelezettségeit teljesítette, ez alapján biztosította működésének és gazdálkodásának átláthatóságát. A társaság 2014. évtől kezdődően a jogszabályban előírt, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, ezzel nem biztosította a korrupció elleni fokozott védelmének alapfeltételeit.

Az ÁSZ jelentésében a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének három, Gödöllő Város Önkormányzata polgármesterének egy javaslatot fogalmazott meg, amikre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük – tájékoztatta hírportálunkat az ÁSZ Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztálya.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online