Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Kosáry Domokos forráskiadványt jelentettek meg

2015-11-18 16:04:59

Megjelent a Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudományszervező könyvtárigazgatója című forráskiadvány, aminek létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap és a Szent István Egyetem támogatta.

Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, Széchenyi-nagydíjas történész, az Akadémia egykori nagy tekintélyű elnöke egyetemi oktatóként, az MTA Történettudományi Intézet nemzetközi szinten is jelentős történészeként, kiemelkedő tudományszervező és közéleti személyiségként ismert a hazai és nemzetközi nyilvánosság előtt. Életének kevésbé előtérben lévő időszakában, mellőztetése, háttérbe szorítottsága idején könyvtárosként is figyelemre méltó, maradandó értékű szakmai, tudományos munkát végzett.

A november 17-én közreadott forráskiadványban a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban (KDKL) őrzött, kiadatlan, eredeti iratok alapján, a teljességre törekedve mutatjuk be névadónknak az első önálló Magyar Agrártudományi Egyetemen folytatott kevésbé ismert és feltárt tevékenységét, érintve az Országos Könyvtári Központban az egyetemi könyvtárak előadójaként végzett feladatait is. Az egyetemi hivatalok működése során keletkezett iratokból kirajzolódnak Kosáry Domokos tevékenységének, előmenetelének lépései. Az éves jelentésekből, beszámolókból, feljegyzésekből jól követhető a Központi Könyvtár szakmai alapjainak megteremtése, a szakszerű állománygyarapítási, bibliográfiai és tudományos tevékenység, a széles körű kiadványcsere megszervezése, számos jelentős könyvtári kiadványsorozat elindítása, az Agrártörténeti Munkaközösség létrehozása, az Agrártörténeti Szemle kiadásának kezdeményezése, első számainak megjelentetése, országos könyvtári szakmai rendezvények szervezése.

Az általa vezetett könyvtár kiemelt feladatának azt jelölte meg, hogy „határozott arculatú, gödöllői székhelyű, valóban központi jellegű, tudományos színvonalú, olyan könyvtárrá fejlődjék, mely az egyetemen belül és a többi tudományos könyvtár sorában hiánytalanul be tudja tölteni az őt megillető helyet és vállalni tudja a rá, mint új típusú egyetemi könyvtárra és az agrár-felsőoktatási könyvtárhálózat központjára váró új feladatokat.” – olvasható Kosáry Domokos 1955. szeptember 10-én kelt tájékoztatójából.

A feltárt egyetemi források többnyire 1952 és 1957 között keletkeztek, így a jeles történész agráregyetemi alkalmazásának egész időszakát átfogják. A kiadványt egy bevezető tanulmány nyitja, majd az iratok szöveghű változatban, keletkezési sorrendbe rendezve, formai jellemzőik és lelőhelyük pontos jelzetének feltüntetésével kerülnek közlésre. A névmutató és a szöveges bevezető elkészítéséhez felhasznált szakirodalmat összefoglaló irodalomjegyzék mellett a jelentősebb iratok másolat formájában is közlésre kerülnek, s a bemutatott korszak megidézését korabeli fotók segítik.

A kiadvánnyal emlékezünk az öt éve elhunyt Walleshausen Gyula nyugalmazott könyvtári főigazgatóra, történészre, címzetes egyetemi tanárra, Kosáry Domokos egykori munkatársára, az akkori igazgatóhelyettesre is, akinek az elmúlt évtizedekben készített egyetem- és könyvtártörténeti írásai, a vele való izgalmas beszélgetések, Kosáry Domokosra emlékező személyes hangvételű beszéd-, illetve írásmódja alapozták meg ezen munkánkat – olvasható a Szent István Egyetem által szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményben.

A kötetről
Szerkesztők: Koósné Török Erzsébet, Kissné Bognár Krisztina • Bevezető tanulmány: Koósné Török Erzsébet, Solti László • Grafikai tervezés, kiadványszerkesztés: Kecskés Zoltán • Közreműködők: Ágó Anikó, Ács Renáta, Baranyai Zsolt, Bodnár Erika, Katona Adrienn • Kiadja a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. Gödöllő, Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2015.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online