Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Gödöllői garázspályázat: szabályszerű döntéshozatalt ígér a kiíró

2024-02-23 11:09:31

Tavaly december 14-i ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai összesen nyolc darab, a Deák téri önkormányzati bérlakások ingatlancsoportjához tartozó garázs pályáztatásáról határoztak. Az időközben megjelent pályázati felhívásban az igények beadásának végső határidejét február 26., hétfő 17.30 órában határozták meg.
A terv szerint idén áprilistól 5 évre szóló bérleti szerződés megkötésének egyik járulékos tényezője, hogy a pályázati borítékok felbontásától számított 15 napos határidőben (március 12., kedden 16.30 óráig) az ajánlat egy ízben, írásban módosítható, kizárólag a garázsbérleti díj összegének vonatkozásában, a kiíró javára kedvezőbb feltételekkel.

A pályázati kiírásban szereplő feltételek és kitételek ismeretében több kérdés is felmerült, amikre Bárdy Péter alpolgármestertől kértünk választ. Érdeklődésünket január 24-én küldtük el emailben, a választ pedig négy héttel később, február 22-én kaptuk meg.

-  A kiírásból nem tűnik ki, hogy elsőbbséget élveznek az ott lakók. Nem tűnne életszerűnek egy ilyen kitétel?
- Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tavaly decemberi önkormányzati határozatával rendelte el a Deák Ferenc tér 1. és 2. számú lakóépületekben található 8 darab önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség (garázs) bérbeadását, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti pályáztatási eljárás lefolytatásával. Az erre vonatkozó paragrafus részletesen tartalmazza az üzleti célú bérbeadásra vonatkozó szabályokat.
A pályázati felhívás közzététele a jogszabálynak megfelelően történt. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a helyiség pontos címét, a bérbeadás jogcímét, a helyiség fontosabb műszaki jellemzőit, felszereltségét, a helyiségbérleti díj mértékét, az ajánlattétel benyújtásának helyét és határidejét. A fent említett rendelet nem tartalmaz olyan passzust, miszerint: az ott lakók elsőbbséget élvezhetnének, ennek megfelelően a pályázati kiírás sem tartalmaz ilyen kitételt. Az esélyegyenlőség érdekében sem lett volna tisztességes, ha a Deák Ferenc téri lakók elsőbbséget élvezhetnének a pályázat benyújtásánál.
A pályázat benyújtásának feltételei, hogy a garázs bérbevételére természetes és jogi személy pályázhat, kizárólag gépjármű tárolására, miután bemutatta az eredeti forgalmi engedélyt, mely szerint gépjármű van a tulajdonában, vagy üzemben tartásában. A szerződéskötés feltétele, hogy a gödöllői állandó lakos magánszemély, gödöllői székhelyű, telephelyű vállalkozás számláján az Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda adótartozást nem tart nyilván.
A beérkezett pályázatokról a Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság értékelése alapján a képviselőtestület – az elfogadott munkaterv szerint április 4-i ülésén – dönt.

-  Amennyiben egy garázsra több pályázat érkezik, a város vagyonrendelete értelmében versenyeztetési eljárást kell lefolytatni. Ennek során érvényesülni kell az esélyegyenlőség, a nyilvánosság és a verseny tisztasága elvének. Miként oldható meg ez a gyakorlatban?
- Mint mondtam, a pályázati eljárást az erről szóló jogszabály értelmében folytatja le önkormányzatunk, amely alapján érvényesül az esélyegyenlőség, a nyilvánosság és a verseny tisztaságának elve.
A pályázati határidő lejártakor a zárt borítékban leadott ajánlatok, nyilvánosan kerülnek felbontásra. A borítékbontástól számított 15 napos határidőben az ajánlat egy ízben, írásban módosítható, kizárólag a helyiségbérleti díjösszegének vonatkozásában, a kiíró javára kedvezőbb feltételekkel.

-  Hogyan zárható ki, hogy egy családi érdekközösség – különböző néven pályázva – ne juthasson több garázshoz?
- Az önkormányzat nem vizsgálja, nem is vizsgálhatja a pályázók rokoni kapcsolatait.

-  A jelenlegi garázshasználók között van olyan is, aki nem a gépjárműve tárolására használja a garázst, hanem főként raktárnak. Ellenőrizhető-e a garázsok rendeltetésszerű használata a tulajdonos részéről?
- A lakás- és bérleménygazdálkodással foglalkozó kollégák a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer, vagy a szerződésben meghatározottak szerint évente több alkalommal – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – ellenőrzik. A bérlő arra alkalmas időben a bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles. Az ellenőrzést idén már elkezdték a kollégák. Az ellenőrzés során jegyzőkönyvet vesznek fel és fényképfelvétel is készül. Azoknál a bérlőknél, ahol a garázs nem rendeltetésszerű használatát észlelik, felszólítják a bérlőt a nem rendeltetésszerű használat megszüntetésére.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online