Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Nem köthető a matrica meglétéhez a szemét elszállítása

2015-12-17 15:54:02

Cikkünk hatására több olvasónk is jelezte, nem tartja jogszerűnek (az erőteljesebben fogalmazók zsarolásnak nevezték) azt az eljárást, hogy a cég felé adósságot felhalmozott ügyfelek esetében, matrica hiányában a gödöllői székhelyű Zöld Híd Régió Kft. nem szállítja el a háztartási hulladékot a következő évtől. A helyzet tisztázása érdekében megkérdeztük a Pest Megyei Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályát, amelynek illetékese az alábbi állásfoglalást juttatta az ügyben el hírportálunkhoz:

Hatóságunk álláspontja szerint – egyetértve a helyi fogyasztókkal – valóban problémás a szolgáltató azon tájékoztatása, melynek alapján a közszolgáltatást egyes adósoknál, nemfizetés esetén a matrica kipostázásának mellőzésével lényegében meg kívánja tagadni a jövőben.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvény (Ht.) 38. § (1) bekezdése rendezi a fogyasztó kötelezettségeit az alábbiak szerint:
„Ht. 38. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.”

A fenti megfogalmazásból kitűnik, hogy a fogyasztói oldalon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egy olyan speciális szolgáltatás, melyet a fogyasztó gyakorlatilag – a szünetelés esetét ide nem értve – köteles igénybe venni, mint ingatlantulajdonos, annak ellenére is, ha nem, vagy minimális mennyiségben termel hulladékot. Ebből adódóan folyamatos fizetési kötelezettsége is fennáll a szolgáltató felé.

A fentieken túl a törvény a 41. § (1) bekezdésétől szabályozza a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit az alábbiak szerint:
„Ht. 41. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.”

A törvény tehát akként rendelkezik, hogy szolgáltató vonatkozásában is kötelezővé teszi a közszolgáltatás biztosítását, mégpedig azt folyamatos módon, tehát nem nevesít a jogszabály olyan esetet mikor a szolgáltatást megtagadhatná. A szolgáltató álláspontunk szerint pusztán arra jogosult, hogy a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szolgáltató és az önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződést felmondja.

A fentiekben foglaltakból következően a Ht. 52. §-a nem akként kívánja „szankcionalizálni” a nem-fizető fogyasztót, hogy rendelkezik a közszolgáltatás egyedi esetekben történő megvonásáról, hanem akként, hogy a teljes tartozást köztartozásnak minősítve annak közvetlen és gyors behajtására a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelöli meg, a közszolgáltatás további nyújtása mellett.

Az Alkotmánybíróság 723/B/2002. határozata is megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a környezetvédelmi és közegészségügyi érdekekre való figyelemmel olyan kötelező jellegű közszolgáltatás, mely kötelező mind a települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása, mind annak igénybevétele tekintetében, tehát a Pest Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint kötelező jellegű mind a fogyasztói, mind pedig a szolgáltatói oldalon!

Álláspontunk szerint tehát a szolgáltató olyan jellegű tevékenysége, mely nem-fizetés esetén megakadályozná a közszolgáltatás folyamatos nyújtását, jogszabályellenesnek minősül – olvasható a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának szerkesztőségünkhöz megküldött válaszában.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online