Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Szópárbaj vezette fel a felüljáró-építést támogató voksolást

2013-10-10 10:57:19

Október 10-én rendkívüli képviselőtestületi ülésre gyűltek egybe a gödöllői önkormányzat tagjai. A napirendek között szerepelt annak a javaslatnak a megvitatása is, ami a Köztársaság úti átkelő átépítésének – ha úgy tetszik, kiváltásának – mikéntjéről szólt. Nagy meglepetés nem született. Annak ellenére, hogy volt módosító indítvány, a városatyák többsége a megkérdezett lakosság által közel 90 százalékban favorizált felüljáró létesítése mellett tette le a voksát.

A Premontrei Gimnáziumban szeptember 18-án lezajlott lakossági fórumon már érzékelni lehetett, hogy több érv szól a Köztársaság úti vasúti-közúti átjáró kiváltásánál a felüljáró építése mellett. A gödöllői városvezetés – miként azt a rendezvényen ígérte – az azóta eltelt időszakban kikérte a környéken lakók véleményét az ügyben. Az érintettek három lehetőség, az aluljáró, a felüljáró, illetve az átjárás megszüntetése közül választhattak. Összesen 3.959 nagykorú lakoshoz jutott el a kérdőív. Közülük 1.542 küldte vissza álláspontját (38,9%), de 20 érvénytelen volt. A felüljáróra 1.319-en voksoltak (86,7%), az aluljáróra 109-en (7,2%), míg az átjárás megszüntetése 94 polgárnak jelentett elfogadható megoldást (6,2%).
Ennek tükrében a gödöllői képviselőtestület tagjai 13 igen és 2 nem szavazattal az alábbi animációs filmen látható felüljáró megépítésének támogatása mellett döntött.


A városatyák módosításokat és feltételeket is megfogalmaztak határozatukban. Ezek közé tartozik, hogy a Podmaniczky utca felőli szervizút kétirányú legyen. Továbbá: a zajvédelemmel kiemelten kell foglalkozni, ügyelni kell a felüljáró esztétikai megjelenésére, foglalkozni kell a gyalogos/kerékpáros átközlekedés minél közvetlenebb és kényelmesebb megoldásával, vizsgálni kell az Ady sétány és az Állomás út kereszteződésének jövőbeli terheltségét, és ennek függvényében a csomópont lámpás-, vagy körforgalmas kialakításának szükségességét. Fontos kitétel az is, hogy a beruházónak a kisajátításokkal, az esetleges értékcsökkenéssel kapcsolatos ellenértékről, kártérítési összegről minden érintett ingatlantulajdonossal meg kell állapodnia.

Amint az a szavazati arányokból kitűnik, nem minden képviselő értett egyet a határozati javaslatban foglaltakkal. Futás Levente és Vörös István (Fidesz) az egyetem területe és a vasút közötti, a 3-as főútba (Szabadság út) a Testvérvárosok útjával szemben beköthető tehermentesítő út megépítését szorgalmazta, aminek kialakítása már a korábbi városfejlesztési tervekben is felmerült. Legfőbb indokként – a kisebb költségigényen kívül – az időtényezőre hívták fel a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a terv szerint 2020-ig megépül a Gödöllőt délről elkerülő út, ezáltal lehet, hogy csak néhány évet kellene kibírni a felüljáró 2019-ig elképzelt létesítéséhez képest, és olyan megoldás születne, amivel jelentősen mérséklődne az átjáró terheltsége, és nem maradna a környéken élők nyakán a mementónak titulált felüljáró.

Vörös István módosító indítványt is megfogalmazott ezzel kapcsolatosan, amit 2 igen, 11 nem szavazattal és 2 tartózkodással elutasított a lokálpatrióta klubos többségű gödöllői képviselőtestület. Ebben közrejátszhatott az is, hogy Gémesi György megjegyezte: az egyetemi út nem megoldás, mert tovább terheli a forgalmat az amúgy is zsúfolt, sorompóval elvágott 3-as főútra. A másik érv pedig az volt, hogy nincs semmilyen garancia a déli elkerülő 2020-ig történő megépítésére.

A vita során kialakult szópárbajban a Fideszes várostyák a mellébeszélés magasiskolájának tartották a polgármesteri reagálásokat, és az is elhangzott, ez az eset is igazolja, hogy a lokálpatrióta klubos többségű városvezetés nem képviseli a gödöllőiek hosszú távú érdekét. Válaszul a Gémesi csapatában „játszó” Kis Antal kijelentette, úgy látja, hogy a Fidesz helyi képviselői ellene vannak a település fejlődésének.
Kérdésként merült fel, hogy a kormányzattal folytatott egyeztetésekbe miért nem vonták be a körzet egyéni országgyűlési képviselőjét, Vécsey Lászlót. A felvetésre Gémesi azt találta mondani: a honatya minden eseményre kapott meghívást, és érthetetlen számára, hogy egy 3 ezer embert érintő kérdésben miért nem tolta ide az arcát. Egyébként is – tette hozzá a polgármester – az elmúlt három év során semmit nem tett Gödöllőért, a város érdekében – elődeivel ellentétben – fel sem szólalt a parlamentben.


Stúdióbeszélgetések Gödöllő és környező települések sportolóival

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online