Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Átlapoztuk, és nem találtunk „vérnyomot” Gödöllő idei költségvetésében

2022-02-10 09:43:16

Emlékezetes, hogy tavaly ilyenkor – a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében kihirdetett különleges jogrend miatt – Gémesi György polgármester egymaga hagyta jóvá Gödöllő költségvetését. Idén ez a feladat a képviselőtestületi tagságra hárult, aminek 8 igen és 6 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással február 10-én a városatyák néhány perc híján másfél órás nézetegyeztetést követően eleget tettek.

Annak ellenére, hogy a járvány egészségügyi és gazdasági hatásai számos bizonytalanságot rejtenek magukban, megállapítható, hogy Gödöllő 2022-es költségvetési terve – bár, Gémesi György polgármester az utóbbi években minden lehetséges szakmai és politikai fórumon ezt szajkózza – első ránézésre nem a kormányzati oldalról állítólagosan az önkormányzatokat sújtó, forráselvonásokra alapozható ellehetetlenítés vagy „kivéreztetés” érzetét kelti. Sőt, a korábbi évek sikeres és takarékos gazdálkodásának eredményeként a felhalmozott tartalékokból fejlesztésre (városháza, egyetemi bölcsőde, Rákos-patak alsóparki szakaszának rekultivációja, kerékpárút) is futja ebben az esztendőben (is). Ahogy az előterjesztők, Gémesi György és helyettese, Bárdy Péter fogalmaznak: összegszerűségét tekintve, az utóbbi 10 év legnagyobb mértékű fejlesztése.

Ezek megvalósulását külső források is segíthetik, hiszen az önkormányzat 150 millió forint osztalékot kíván kivenni saját alapítású és tulajdonú gazdasági társaságaiban (Távhő Kft. 100 millió forint, Erzsébet királyné Szálloda Kft. 50 millió forint) felhalmozott eredménytartalékból. A bölcsődefejlesztés önrészének megfelelő 495,1 millió forintot pedig a Raiffeisen Banktól lehívható, 10 éves futamidejű hitel formájában szeretnék biztosítani, feltéve, hogy ehhez megkapják a kormányzati engedélyt.

Városunk idei büdzséjében 11 milliárd forintos önkormányzati bevételi és kiadási főösszeggel számolnak (tavaly 10,2 milliárd forint). Mivel a forrásoldal 3,36 milliárd forinttal elmarad a költekezésekre szánt összegtől, a büdzsé egyensúlyának biztosítása érdekében belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradvány bevonása válik szükségessé.
A kötelezőnek tekinthető működési feladatokkal kapcsolatos kiadásokra megközelítőleg 6,82 milliárd forintot terveznek felhasználni idén (tavaly 6,25 milliárd forint), míg az önként vállalt működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg 130,5 millió forintot szánnak (tavaly 86,2 millió forint).

Túllépheti a 3,3 milliárd forintot a helyiadó-bevétel
A kormányzati elvonások (gépjárműadó, iparűzési adó felezése, vagyis: 1 százalékban történt maximalizálása 4 milliárd forintos árbevételig) ellenére a gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2022-ben is komoly mértékben táplálja a helyi adókból remélt mintegy 3,3 milliárd forintos (tavaly 2,84 milliárd forint) anyagi forrás, amiből várhatóan 2,4 milliárd forintot (tavaly 1,9 milliárd forint) tesz ki az iparűzési adó, 540 millió forintot az építményadó, 150 millió forintot a telekadó és 215 millió forintot a 2016-tól – az önkormányzati kezelésű úthálózat felújítása érdekében – bevezetett, egyesek által azóta is sokat bírált gödöllői sarc, a magánszemélyek kommunális adója.

Uszkve 181 millió forinttal több pénzt folyósít az állam, mint 2021-ben

A központi költségvetéstől kapott, az általános működést és az ágazati feladatok támogatását szolgáló dotáció – 2,34 százalékkal emelkedve – meghaladja az 2,234 milliárd forintot (tavaly 2,183 milliárd forint). Az állam közel 563,5 millió forinttal támogatja a gödöllői önkormányzat általános működését ebben az évben (tavaly 522 millió forint). A gödöllői büdzsé forrásoldalát nem növelő szolidaritási hozzájárulás – jelentős, 245,3 százalékos növekedéssel – 640,4 millió forintos (tavaly 730,4 millió forint) tételnek felel meg 2022-ben, ezáltal a tényleges állami forrás mértéke 1,594 milliárd forint (tavaly 1,413 milliárd forint), vagyis: uszkve 181 millió forinttal több, mint 2021-ben.

Nyolc százalékkal csökkent Gödöllő adóerő-képessége

Gödöllő iparűzési adóerő-képessége idén megközelíti a 2,064 milliárd forintot (tavaly 2,2 milliárd forint), ami egy főre vetítve – a tavalyi 70.077 forinttal szemben – ebben az esztendőben 64.879 forintra mérséklődött.


A tavalyi bő 900 millióról 1,1 milliárd forint közelébe emelkedett az új városháza építésére szánt előirányzat

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét 3,94 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly 2,77 milliárd forint).
• Ebből az előirányzat-halmazból – a teljesség igénye nélkül – a lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére közel 2,17 milliárd forint (tavaly 1,58 milliárd forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a legnagyobb összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám alatti épületének átépítése, bővítése emésztheti fel: a kalkuláció szerint mintegy 1,066 milliárd forintot (tavaly 914,3 millió forint), ami 16,6 százalékos kiadás-növekedés előirányzatot jelent egy esztendő távlatában.
Ezen felül az egyetemi városrészen megvalósuló bölcsőde-fejlesztésre 1,040 milliárd forintot kívánnak rendelkezésre bocsátani – a pályázaton elnyert összeget is beszámítva – a gödöllőiek adóforintjából.
• Mindent egybevetve, 507,6 millió forint (tavaly 521 millió forint) juthat út-, híd- és járdaépítésre, buszvárók kialakítására, valamint 465,5 millió forint kerékpárút (városközpont üzleti park közötti szakasz) létesítésére..
• A helyi közvilágítás 410 millió forintos hitelből megvalósuló korszerűsítésének folyamatát 2022-ben 314,5 millió forinttal szándékozik segíteni a városvezetés.
• Víz- és szennyvíz-közmű rekonstrukcióra 384,2 millió forintot (tavaly 438,6 millió forint), a térfigyelő-rendszer bővítésére 30,5 millió forintot, informatikai fejlesztésre 125 millió forintot (tavaly 100 millió forint) raktak félre.
• Említést érdemel még a pályázatokkal kapcsolatos előkészítési feladatok finanszírozására előirányzott 100 millió forint.
• Ugyancsak 100 millió forintos tétellel számolnak a Rákos-patak gödöllői szakaszának hosszú évek óta tervezett rekultivációját – konzorciumi együttműködés alapján – megvalósító kiadásoknál.
• Létesítmény-felújításokra 63 millió forintot különítettek el a város idei költségvetésében.

100 millió forintos általános tartalék mellett is van olyan fontos terület, ahova nem jut működési támogatás
• A gödöllői képviselőtestület működtetése 100 millió forintot (tavaly a tiszteletdíjak lefelezése miatt 79,3 millió forint) emészthet fel 2022-ben. Az ifjúsági önkormányzat – akárcsak az arborétumban lévő erdei kisvasút üzemeletetője – idén 2 millió forintos támogatást kap (tavaly 500 ezer forint).
• Visszaáll a „világ rendje”: a város első embere saját hatáskörben újra 12,5 millió forintos (tavaly 10 millió forint) polgármesteri keret sorsáról dönthet idén.
• A Volánbusz támogatása 130 millió forintos tétel (tavaly 110 millió forint), a szakértői és tervezői költségek várhatóan 125 millió forintra rúgnak (tavaly 90 millió forint).
• A városi marketingre, kommunikációra, díjakra és nemzetközi kapcsolatokra fordítható fedezet mértéke közel 46,2 millió forintos (tavaly 40,3 millió forint) közpénz injekcióval egyenértékű. A közterületi rendezvények szervezését 24 millió forint (tavaly 20 millió forint) segíti idén.
• A kiemelt művészeti csoportok 7 millió forintos kereten osztozhatnak, feltéve, hogy sikeresen pályáznak. További 18 millió forintot pedig úgy „élvezhetnek”, hogy nem kell megfizetniük a Művészetek Házában megvalósuló fellépéseik járulékos technikai költségeit. A sportszervezetek működési támogatására 15 millió forintos keretösszeg szerepel erre az évre a városi költségvetésben, míg az alsóparki jégpálya üzemeltetésére 13,5 millió forintot szánnak.
• A főtéren – a régi városháza lebontása után kialakított – közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetésére a terv szerint 40,7 millió forintot szükséges áldozni idén.

Bár, a gödöllői költségvetés számhalmazában, az általános tartalék soron 100 millió forintot (tavaly 75 millió forint) nevesítettek, a dolgok jelenlegi állása szerint 2022-ben is 0, azaz: nulla forintos működési dotációval számolhat a – gyerekcipőben járó” betegirányító rendszer kiadásaira 2,6 millió forintos önkormányzati finanszírozást élvező – Tormay Károly Egészségügyi Központ…

Hiányérzetet keltő tételek
Nincs utalás Gödöllő idei költségvetésében arra, hogy mennyit remélnek/tudnak behajtatni a szálloda-per kapcsán a helyi költségvetést megillető 436 millió forintos összegből, miként arról sem találni adatot, hogy az ügyben a város számára előírt és tavaly november végén teljesített 723 millió forintos fizetési kötelezettségből mekkora hányad juthat vissza a gödöllői közkasszába. Egyértelművé vált, hogy az önkormányzat számára egyelőre igencsak hátrányos egyenlegű szálloda-per igazi vesztese a VÜSZI Kft. telephelyén megvalósítani tervezett kosárlabda-munkacsarnok lett, hiszen ez a szóösszetétel fel sem merül a több tucat oldalas mondat- és számhalmazban.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online