Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Gödöllői szálloda-per: a tények makacs dolgok

2021-06-02 13:52:41

Tények és tévhitek a gödöllői szállodaperről - ezzel a címmel jelent meg Gémesi György reagálása a gödöllői önkormányzatot elmarasztaló jogerős bírósági ítélettel kapcsolatosan. A polgármester hívei örömmel konstatálták, hogy a város első embere megszólalt a kínos ügyben, mi pedig vettük a bátorságot, hogy kielemezzük Gémesi – kvázi – védőbeszédnek tekinthető sorait. Lássuk, mire jutottunk!

Gémesi György:
Téves információ jelent meg különböző internetes oldalakon a „gödöllői szállodaperrel” kapcsolatban. Ismeretes, hogy évekkel ezelőtt jogvita alakult ki a város és a régi községháza (a mai Erzsébet Királyné Szálloda) épületét felújító vállalkozó között. A vita alapja, hogy a felújítás kivitelezési munkáit elnyerő cég nem vagy nem megfelelő minőségben végzett el minden, szerződés szerinti munkát, ezért az önkormányzat a közvagyon védelmében a jóteljesítés garanciális összegét, 80 millió forintot nem fizetett ki a vállalkozásnak, számos munkát pedig a vállalkozó helyett kellett elvégeztetnie.

• Tekintettel arra, hogy a beruházás (felújítás) bankhitelből valósult meg, a munkák teljesítését és a teljesítés minőségét a bank által megbízott műszaki ellenőr igazolta és hagyta jóvá, ami feltétele volt az esedékes kölcsönrészlet folyósításának. Vagyis: a banktól pénz csak úgy érkezhetett a megrendelő számlájára, ha megfelelő volt a teljesítés, a kivitelező munkája. Mivel a garanciális munkálatok jogcímen visszatartott összeg a kivitelező pénze, annak jogalap nélküli visszatartása vagy meg nem fizetése akár jogellenes cselekedetnek is tekinthető.
• Fontos adalék, hogy a Kúria a 2019. július 2-án keltezett végzésében kimondta: a G-Magistratus Zrt. még tizenhét évre szóló kizárólagos hasznosítási jogát megfelelő ellentételezés nélkül szüntették meg, a G-Magistratus Zrt. vagyona egyértelműen – ingyenesen – csökkent. Ebből is következik – olvasható a Kúria végzésében –, hogy a csődtörvény vonatkozó paragrafusára alapított felperesi (cég) kereseti kérelem jogalapjában megalapozott.
Ami az önkormányzati közvagyont illeti, az akkor meg nem fizetett közel 80 millió forint védelméből mára – a kamatoktól függően – a jogerős ítélet értelmében megközelítőleg 250 millió forintos fizetési kötelezettség keletkezett, döntően a felperes cég javára.

Gémesi György:
A 2020 májusában meghozott bírósági döntés azonban arról rendelkezik, hogy megfelelő volt-e a G-Magistratus Zrt. felszámolásának folyamata. Gödöllő Város Önkormányzata ugyanis a szálloda eredményesebb működtetése érdekében a hotel üzemeltetését egy másik, de szintén saját cégére bízta, a jelenleg is sikeresen működő Erzsébet Királyné Szálloda Kft-re, a G-Magistratus Zrt-ben lévő városi vagyont pedig az önkormányzat könyveibe vezette át. A bírósági döntés értelmében ez a folyamat nem megfelelően zajlott, ezért 675 millió forintot a városnak vissza kell tennie a saját cégébe, a G-Magistratus Zrt-be, azaz: lényegében a város az egyik számlájáról a másikra kell, hogy átutalja ezt az összeget.

• Nem igazán ez a helyzet, de az ördög a részletekben lakozik.  Kezdjük azzal a cseppet sem mellékes körülménnyel, hogy 2015. december 10-én éppen Gémesi György javaslatára szavazta meg a gödöllői képviselőtestület lokálpatrióta klubos többsége, hogy létrejöjjön az Erzsébet Királyné Szálloda Kft., főként azért, mert a G-Magistratus Zrt. korábbi menedzsmentjével szemben több peres eljárás is indult. További érvként sorakoztatták fel: fontos, hogy megvédjék az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagyonát, valamint a szálloda üzleti tevékenységének jó hírnevét ne rontsa a múlt lezárásnak folyamata, a viták és a perek évekig tartó elhúzódása, illetve ezek következményei.
• Okfejtésünket folytassuk azzal, a Fővárosi Ítélőtábla által tett megállapítással, miszerint: a közhiteles cégnyilvántartás adatai szerint a gödöllői önkormányzat tulajdonosi pozíciója az Erzsébet királyné Szálloda Kft. és a G-Magistratus Zrt. gazdasági társaságokban megalapozta a szerződő alperesek rosszhiszeműségét a szerződéskötéssel. Az ügyben vélelmezett tény volt, hogy a megtámadott szerződések megkötésével az alperesek (önkormányzat és a két gazdasági társaság) szándéka a hitelezők kijátszására irányult, és a bíróság megállapította a tényleges vagyonelvonást.
• És akkor nézzük az „egyik zseb, másik zseb” érvelés kissé féloldalasra sikeredett helytállóságát. A helyzet ugyanis az, hogy a megítélt összeget (675 millió forint + kamat) az önkormányzat számlájáról a felszámolás alatt lévő – tehát már nem az önkormányzat kötelékébe tartozó – G-Magistratus Zrt. számlájára kell majd utalni, hogy a zrt. vagyona felett rendelkező felszámoló ki tudja elégíteni a hitelezőket (például: felperes) és levonhassa az eljárás költségeit (például: perköltség, felszámoló díja). Ezt követően az esetlegesen megmaradó pénz visszakerülhet a városi közkasszába.


Gémesi György:
Jogerős bírósági döntés született arról, hogy 230 millió forint értékű vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt büntetőjogi felelősség terheli a Gödöllő Város Önkormányzatával szemben álló magánszemélyt. Szintén bíróság által megállapításra került egyéb vagyoni hátrány okozásban felelősség megállapítására. Ezen ügyek jogi értelemben még nem kerültek teljes mértékben lezárásra, folyamatban vannak.

• Ezek a jogviták nem képezték részét a most lezárult polgári peres eljárásnak, tehát figyelmen kívül hagyhatók a várost ért több százmillió forintos anyagi hátrány szempontjából.

Gémesi György:
Az Erzsébet Királyné Szálloda eredményességét jól mutatja, hogy minden évben több mint 100 millió forintot termel Gödöllőnek bérleti díj, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, valamint vállalati adózott eredmény formájában. Még a koronavírus járvány sújtotta 2020. évben is 64 millió forintot termelt Gödöllőnek a város szállodája.

• A szálloda működése ugyan nem volt tárgya a jogerős bírósági ítéletnek, ám, ha már a polgármester előhozakodott vele, érdemes megjegyezni, hogy akadt olyan időszak, amikor a szállodát működtető cég veszteségesen gazdálkodott. Mondjuk: 2008-ban csaknem 53 millió forint, 2009-ben 74,6 millió forint, 2010-ben pedig 79,5 millió forint volt a negatívum. Kétségtelen, örülni kell a gazdálkodási mutatók kedvező változásának, de az összképhez az önkormányzati tulajdonú társaság veszteséggel terhelt kezdeti évei is hozzátartoznak.

Gémesi György:
Sajnálom, hogy a képviselőtestületi ülésen tett felajánlásom ellenére a Fideszes önkormányzati képviselők nem éltek a lehetőséggel, hogy megismerjék a periratokat, és tájékozódjanak az ügyről.

• No, ez már kőkemény (város)politika, amit az érintettek majd „lejátszanak” egymás között…


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online