Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Az energiaválság kezelésétől, az „öntömjénezésen” át, Gödöllő „mocskossága” is szóba került a közmeghallgatáson

2022-11-17 19:34:37

November 17-én, a kora esti órákban kipipálta az évente legalább egyszer kötelező közmeghallgatásra vonatkozó törvényi kötelezettségét a gödöllői képviselőtestület. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Dózsa György úti épületében lezajlott nyilvános eseményen az irányadó napirend az energiaválság hatásairól és az önkormányzat intézkedéseiről szóló alpolgármesteri tájékoztató volt. Ezen felül a közérdeklődésre számot tartó lakossági kérdésekre is reagáltak a megszólított illetékesek.

Az energiaválság Gödöllőre vonatkozó kényszerű, a spórolást szolgáló intézkedéseivel kapcsolatosan az eddig már nyilvánosságra hozottakhoz képest sok újdonság nem látott napvilágot. Gémesi György polgármester felvezette az általa „túlélési stratégiának” nevezett témakört, majd Bárdy Péter alpolgármester – a világpiaci árak változására visszavezethető, főként a távhő-szolgáltatást érintő kedvezőtlen hatások ismertetéséből kiindulva – számszerűen is alátámasztotta az eddig elrendelt, több önkormányzati intézmény működését jövő tavaszig befolyásoló, uszkve 25 százalékos megtakarítás eredményező korlátozások szükségességét.
Elhangzott, hogy az árak robbanása miatt az éves szinten korábban elköltött mintegy 200 millió forinttal szemben, a következő esztendőben csaknem 900 millió forintos kiadással kell számolnia a városvezetésnek az energiaköltségek területén. Bárdy Péter egyfajta rendszerkritikai észrevételként fogalmazta meg, hogy a gödöllői önkormányzat által az államnak fizetendő szolidaritási hozzájárulás (adó) mértéke 2023-ban nagyjából annyit tesz ki, mint az energiahordozók kapcsán várható kiadás.

Az alpolgármester ismertette az önkormányzat által a korábbi években végrehajtott, és a közeljövőben várható, az energiafelhasználás hatékonyságának növelését szolgáló intézményi beruházásokat, valamint kitért a közvilágítás korszerűsítésére is.
Gémesi György első számú helyettese a 45 perces prezentációja végén beszélt a krízishelyzet feltérképezésére és rövid- és középtávú feladatok kijelölésére életre hívott energiagazdálkodási munkacsoport ténykedéséről. Szóba került, hogy a városvezetés két – részben fejlesztési, részben működési célokat szolgáló – alapot hozott létre az energia veszélyhelyzet idején felmerülő gödöllői problémák orvoslására, a gondok mérséklésére.

Bárdy Péter kitért arra is, hogy a hónap elején egyeztetésen vettek részt a kormány által az önkormányzatokkal történő konzultációra kijelölt miniszter biztosnál, ahol kiderült, hogy – az 5-10 ezer fő alatti településekkel szemben – Gödöllő nem számíthat az energiaválság okozta többletkiadások kompenzálására.

A tájékozatót követően a hallgatóságé lett a mikrofon. A teljessé igénye nélkül szóba került, hogy
- a prezentáció „öntömjénezés” volt,
- nem esett szó az elbukott szálloda-perről,
- az épülő városháza egy „tyúkbódéhoz” hasonlítható,
- Gémesi György közpénzen járkál be rendszeresen az ATV-be,
- miért kell évente új autót vásárolni,
- koszos, mocskos a város,
- a tisztaság fenntartása érdekében hozott rendeltek betartása nem pénz kérdése,
- közbiztonsági szempontból a Szent János utca és környéke a város „nyolcadik kerülete”.

A felmerült „észrevételekre” Gémesi György reagált. Volt, amikor indulatosan, volt, amikor a humort is bevetette. A polgármester hosszasabban beszélt a hulladékgazdálkodási helyzet megváltozásáról, aminek szerinte egyik kedvezőtlen folyománya, hogy megszűnt a környezettudatos oktatás, és lazult a morál, romlott az emberek mentalitása.
Kérdésre válaszolva, a polgármester leszögezte: a város nem tervezi a közvilágítás éjszakai korlátozását.

A közbiztonsági témakörben Szigeti János rendőr alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője reagált, aki elmondta, hogy növelni fogják a járőrök jelenlétét a szóban forgó területen, és kihangsúlyozta, hogy aki közrendet veszélyeztető problémát észlel, jelentse be a kapitányságon.

Elhangzott olyan lakossági javaslat, hogy a városra, annak hírnevére nézve kellemetlen, kényessé vált beruházásokat (új városháza építése és bővítése, Török Ignác Gimnázium korszerűsítése) mielőbb le kellene zárni. Ezen felül hatékonyabbá kellene tenni a városüzemeltetési feladatok ellátását.

Idővel a lényegi kérdések elfogytak a helyszínen – a hivatalból jelenlévőket leszámítva – összességében gyérnek mondható lakossági érdeklődéssel kísért közmeghallgatáson, aminek legfőbb üzenete az lehetne, hogy a településen élő emberek rendszeretetre és kötelességtudatra vonatkozó igénye, és a fiatalok erre történő nevelése nélkül a problémák nem számolhatók fel hatékonyan.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online