Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Szálloda-per: súlyos százmilliók látszanak veszni a gödöllői adófizetők pénzéből

2020-12-12 17:06:18

Legutóbb tavaly októberben cikkeztünk behatóbban a „gödöllői szállodaper” alakulásáról. Akkor azzal zártuk írásunkat, hogy a Kúria a jogalap tekintetében megalapozottnak ítélte a felperesi keresetet, a megismételt elsőfokú eljárás során a legfőbb kérdés a követelés összegének tisztázása lehet.
Tavaly nyáron keltezett végzésében a Kúria megállapította, hogy a rosszhiszemű/ingyenes vagyonelvonás megvalósult, és azt is, hogy a gödöllői önkormányzatnak megtérítési kötelezettsége állt fenn az adós társaság felé, aminek nem tett eleget.

Emlékeztetőül annyit feltétlenül érdemes megemlíteni, a polgári per alapját az jelentette, hogy a pénzére várakozó gazdasági társaság jogi képviselője három alperes ellen eljárást indított. Az I. rendű alperes Gödöllő Város Önkormányzata, a II. rendű alperes az Erzsébet királyné Szálloda Kft., míg a III. rendű alperes a felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt.

Merthogy a szállodát kialakító vállalkozó, miután a sikeres teljesítés után nem kapta meg a garanciális visszatartás címén a G-Magistratus Zrt. megrendelő által visszatartott mintegy 70 millió forintos összeget, pert indított az akkor már az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában álló G-Magistratus Zrt. ellen, valamint felszámolási eljárást is kezdeményezett a cég ellen. A vállalkozó annak idején, 2016 elején mind a pert, mind a felszámolási eljárást jogerősen megnyerte. Utóbbi esetében azonban azt kellett tapasztalnia, hogy a felszámolás kezdetére „eltűnt” az önkormányzat tulajdonában álló adósból az a több mint 1,5 milliárd forintos vagyon, ami a mérlegek tanúsága szerint a beruházás aktiválása óta benne volt az adós vagyonában. A felszámolási eljárásban az iratok alapján az derült ki a vállalkozó számára, hogy ezt a vagyont az önkormányzat – Gémesi György polgármester előterjesztése alapján – ingyenesen elvonta az adós cégből, hogy annak tartozásait ne lehessen kielégíteni. Éppen ezért a felszámolás alatt álló adóssal, továbbá az annak vagyonát ingyenesen elvonó gödöllői önkormányzattal, valamint az önkormányzat által újonnan létrehozott és a szálloda új üzemeltetőjévé tett céggel szemben pert indított a kimentett vagyon visszaszerzése érdekében.


A fentiek miatt a kereseti kérelem az alperesek között létrejött, a 2015 decemberi előkészítő döntések során a képviselőtestület lokálpatrióta klubos többsége által jóváhagyott határozatokon alapuló háromoldalú szerződés (önkormányzat, Erzsébet királyné Szálloda Kft., G-Magistratus Zrt.) érvénytelenségének megállapítására irányult. Ezzel a szerződéssel az önkormányzat ellentételezés és elszámolás nélkül megszüntette a szálloda felépítését bankhitelből mintegy 1,5 milliárd forinttal finanszírozó G-Magistratus Zrt-nek a beruházás ellentételezéseként kapott 25 éves bérleti jogát és azt átadta az ugyancsak az önkormányzat által újonnan alapított, egyszemélyes tulajdonában álló Erzsébet királyné Szálloda Kft-nek. A felperes szerint ezzel az önkormányzat ingyenesen elvonta (kimentette) a G-Magistratus Zrt-ből azt a vagyont, amiből annak tartozásait a hitelezők felé rendezni lehetett volna.

Hosszasnak tekinthető huzavona után, idén december elejéig kellett arra várni, hogy az ügyben megismételt első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék ítélete megszülessen. Ebben – mások mellett – az áll, hogy a perben kirendelt igazságügyi könyvszakértő véleménye alapján a bíróság a felperesi vállalkozás keresetének a per főtárgya tekintetében helyt ad, és:
- a bíróság kötelezi az I. rendű alperest (gödöllői önkormányzat), hogy 15 napon belül fizessen meg a III. rendű (G-Magistratus Zrt.) alperesnek 675.000.000 forintot és ezen összeg után 2016. január 6. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, cirka 25 millió forint összegű késedelmi kamatot.
- a bíróság kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a felperesnek – mindent egybevetve – 9.428.600 forint perköltséget.

Az ítélet indoklásában olvasható, hogy a gödöllői önkormányzatot terhelő 675 millió forintos összeg meghatározásakor a használati, hasznosítási jog értékét kellett alapul venni, ami a kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján az üzleti konstrukció értéke (a beruházási döntéshez kapcsolódó érték). Ez alapján a bíróság azt állapította meg, hogy a 2005. október 7. napján kelt bérleti szerződés szerint a G-Magistratus Zrt-t a Dózsa György út 2. szám alatti ingatlan résztulajdoni hányada vonatkozásában 25 éves határozott időtartamra megillető használati hasznosítási jogról az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában álló G-Magistratus Zrt. ingyenesen lemondott, ugyanakkor annak értéke a jogról történő lemondás időpontjában 675.500.000 forint volt.

Mintegy 70 millió forintos fizetési kötelezettségről indult a történet
A G-Magistratus Zrt. 2016 decemberében felszámolás alá került, amit a szálloda kivitelezésében résztvevő egyik cég kezdeményezett, miután a G-Magistratus Zrt. – egy korábbi jogerőssé vált ítéletben foglaltak ellenére – nem fizette meg számára a garanciális visszatartás összegét, aminek mértéke eredendően mintegy 70 millió forintra (10,65 millió forint és 249.508 euró) rúgott. A városvezetés sorozatos fellebbezésekkel kicsikart kvázi időhúzása odáig vezetett, hogy a forint összeg utáni kamat túlnőtt a tőke mértékén.

A jelenlegi euró árfolyam alapján, a perköltségen kívüli hitelezői igény a megismételt elsőfokú ítélet idején meghaladja a 201 millió forintot, ami minden egyes késedelmes nap után tovább nő a jegybanki alapkamat (euró alapkamat) + 8% mértékben, vagyis: az árfolyam romlása több millió forintos növekedést eredményezhet a gödöllői önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség összegében.

Vannak még további, közpénz-kiadások is
A helyi közkassza kiadási oldalát terhelő adalékként szolgál, hogy dr. Kiss Árpád jegyző a 2011 és 2017 közötti időszakra 34,3 millió forintos perköltséget mutatott ki, azzal, hogy két éve és tavaly a gödöllői szálloda peres ügyével kapcsolatban nem történt kifizetés.
Túlmenően, a 700 millió forintos összeg után (tőke és késedelmi kamat), a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján 5% illeti meg a felszámolót, azaz: nettó 35 millió forint az, amit a gödöllői önkormányzatnak viselnie kell majd az ügy jelen állása szerint.

Mivel a Budapest Környéki Törvényszék december 9-i ítélete nem jogerős, az ellen fellebbezés nyújtható be. Más kérdés, hogy alperesei (önkormányzat) oldalon, figyelembe véve az évek óta húzódó és jogilag minden tekintetben körüljárt részleteket, pro és kontra érveket, ennek van-e értelme. A dolgok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, nincs. Valamennyi időt ugyan lehetne nyerni vele, ám ez csak növelné a gödöllői adófizető polgárok közös kasszáját kezelő önkormányzat – már most is tetemes – fizetési kötelezettségét.


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online