Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Nem egy beteg halt meg…

2012-03-20 22:07:21

Március 20-án, a késő délutáni órákban létrejött a Kőrösi Csoma Sándor út végén, a lakóövezettől mintegy 50 méterre épülő gödöllői hulladékudvar létesítése ellen hevesen tiltakozó lakosság és a polgármester találkozása. A fórum helyszíne a Városháza földszinti nagyterme volt. Célja pedig az, hogy párbeszéd formájában kíséreljék meg tisztázni az objektum helykijelölésével és környezeti hatásaival kapcsolatosan felmerült kérdéseket. Nem igazán sikerült.

Gémesi György bevezetőjében az információhiányra fogta a fórum szükségességét. Bár mozgástér nincs – fogalmazott a polgármester – fontos, hogy az érintettek kapjanak tájékoztatást. Ebben Gyenes Szilárd (képen jobbra), a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezető igazgatója volt Gödöllő első embere segítségére.

A hulladékgazdálkodásban több mint másfél évtizede jártas szakember vetítéssel szemléltette a 106 településre vonatkozó rendszer lényegét, így azt is, hogy a lakossági hulladékudvarok biztonságos működtetése szigorú jogszabályi keretek között zajlik. Fontos, emelte ki Gyenes Szilárd, hogy ezekben az objektumokban csak háztartási mennyiségű hulladék helyezhető el, annak lerakását pedig felügyelők segítik. A veszélyes kategóriába sorolható hulladék (szárazelem, festék, olaj, gyógyszer, gumiabroncs) tárolását speciális, úgynevezett, kármentő béléssel ellátott konténerekben végzik, és a telepen sem kezelésük, sem feldolgozásuk nem lehetséges. Továbbszállításuk szerződés alapján, kizárólag az ilyen anyagokra átvételi engedéllyel rendelkező cégekhez történik.

Miután a „szakmázás” első köre lezajlott, jöttek a lakossági észrevételek. Ezek jó része az építkezés megkezdése előtti lakossági tájékoztatást hiányolta, mondván: lehet, hogy kvázi, kipipálható tájékoztatás volt, de érdemi nem, az biztos.
- Nem 50-60 hülye ül itt. Tudjuk, mi az a hulladékudvar, és azt is, hogy szükség van rá, de nem értjük, hogy miért ez volt a legmegfelelőbb hely, ami 30 méterre van a házaktól – fakadt ki egy hölgy. Mások ennél is tovább mentek, és egyebek mellett azt kérdezték:

► Mit szólna, polgármester úr, ha az Ön lakása előtt épülne ilyen hulladékudvar?
► Hogy teheti meg, hogy ránk szabadítja a színesfém kereskedőket?
► Vállalja-e valaki azt az anyagi veszteséget, ami minket ér, mert értéktelenebbé válnak a házaink?
► Milyen mértékben növekszik meg a környék forgalma?
► Miért akarják ellehetetleníteni ezt a városrészt?
► Nem tudjuk, kit képvisel a körzet önkormányzati képviselője, mert minket nem. Amit velünk művelnek, az egyszerűen szörnyű!

Gémesinél akkor pattant el igazán a húr, amikor egy hölgy beszólt: - Látom, magát nem érdekli az egész, unott arccal ül ott. Egyébként meg, semmire sem válaszolnak. A városvezető kikérte magának a stílust, majd azt mondta: ha engem akar sértegetni, jöjjön ide! Senki nem ment sehova, Gémesi inkább reagálni kezdett a felvetésekre.
- Mintegy 2 és fél éve volt tájékoztatás, amikor az építési szabályzat lakossági véleményezése szerepelt a napirenden. Arról, hogy hulladékudvar lesz ott, nem volt szó, de a terület hasznosításának besorolásából lehetett erre következtetni. Elismerem, szerencsés lett volna az építkezés megkezdése előtt újabb tájékoztatót tartani.

Morajban megnyilvánuló ellenérzést váltott ki, amikor Gyenes Szilárd azt találta mondani, hogy a gödöllői hulladékudvar szakmailag jó helyen van. Egy ilyen létesítmény esetében – fogalmazott az ügyvezető – hasznos, ha nincs eldugva. Lakosság-közeli létesítését a jogszabályok is lehetővé teszik, mert nincs korlátozva a védőtávolság. A szakember megígérte, hogy a bejáratási időszakban az egyébként bekerített és kamerával felszerelt gödöllői hulladékudvar nyitvatartási időn kívüli védelmét őrszolgálat látja majd el.
Felmerült, olyan javaslat is, hogy a hulladékudvart a Repülőtéri út közelébe kellene áthelyezni, ám az illetékesek szerint ott nincs erre alkalmas önkormányzati tulajdonú terület.

Vécsey László, körzetünk egyéni országgyűlési képviselője úgy összegezte a fórumot, hogy az elérte minimális célját: a tájékoztatás, ha némiképp utólag is, de megtörtént. – Az a legjobb, ha alszunk rá egyet, és a lakosság is felméri, hogy elfogadható-e számára a kialakult helyzet – mondta a honatya, aki közreműködést ajánlott egy, minden érintett által támogatható megoldás kidolgozásában.

Számos, „higgyék el” kezdetű mondattal spékelt zárszavában Gémesi György meglepő hasonlattal állt elő: - Nem operáltam, nem egy beteg halt meg, csak nem tájékoztattam kellő körültekintéssel Önöket. Ehhez az is hozzájárult, hogy későn értesültem a felmerült problémákról. Higgyék el, én Önöket képviselem 22 éve. A folyamatot azonban nem lehet visszafordítani. Sem polgármesterként, sem társulási elnökként nincs hatásköröm leállíttatni az építkezést. Ha lesz érdeksérelem, ami Önöket éri a hulladékudvar működése során, számíthatnak rám, segítek. Higgyék el, iszonyatosan megszállott környezetvédő vagyok.

Ezt követően a lakosság – többnyire csalódottságot sugalló arckifejezéssel – távozott a teremből. Kárpótlásnak tetsző gesztusként, aki akart, szelektív hulladékgyűjtő-zsákot vehetett magához.
A szószólók azonban összedugták a fejüket. Úgy hírlik, ragaszkodnak ahhoz, amit egyikük megfogadott: az utolsó vérünkig harcolunk! A tiltakozás következő lépése egy szélesebb körű, a hulladékudvar-beruházás felülvizsgálatát és leállítását célzó aláírásgyűjtési akció lehet.


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online