Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Gödöllőn is érzékelhető változásokkal jár a koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése

2023-07-01 11:42:39

Tavaly július óta köztudott, hogy 2023. július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer lép életbe hazánkban, amiben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a magyar állam által kiírt hulladékkoncessziós pályázaton 35 éves koncessziót elnyert MOL Nyrt. száz százalékos tulajdonában lévő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi. A MOL vállalta, hogy az első 10 évben legalább 185 milliárd forint értékű beruházást valósít meg.

A MOHU Zrt. illetékeseinek megfogalmazása szerint a bevezetendő koncessziós rendszer új, fenntartható alapokra helyezi a hulladékgazdálkodás jelenlegi struktúráját és folyamatait, ezzel jelentős változást hozva minden érintett számára. Többek között a hulladékbirtokosokra, a kötelező gyártói felelősségi rendszerek hatálya alá tartozó termékek gyártóira (EPR – Extended Producer Responsibility), a hulladékhasznosítókra, vagyis a hulladék teljes körforgásának valamennyi szereplőjére, akik jelentősnek nevezhető, tonnára vetített díj(ak) megfizetése ellenében ártalmatlaníthatják hulladékukat. Ezek a költségek várhatóan beépülnek majd az adott termékek vagy szolgáltatások árába.

Az ingatlanhasználókat érintő hulladékkezelési és begyűjtési folyamatok az eddig megszokott formában működnek tovább az új rendszer életbe lépése után is. A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan marad, minderről továbbra is a közszolgáltatók által közzétett hulladék-naptárakból tájékozódhat a gödöllői lakosság is.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és befizetésével kapcsolatban július 1-je után fontos változás lép életbe: a második félév első napját követő szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. állítja ki.
Az új hulladékgazdálkodási rendszerben a lakossági szolgáltatási díjak változatlanok maradnak, a rezsicsökkentési intézkedéseknek megfelelően.

A gödöllői lakosság számára a mindennapi (a kommunális hulladékszállítás szerdai napokon történik) szemétszállítási szolgáltatás begyűjtési és szállítási feladatait a Váci Hulladékgazdálkodási NKft. végzi, a hulladékkezelési teendőket pedig a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. munkatársai látják el. Az utóbbi gazdasági társaság többségi, 51%-os tulajdonosa az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, amelynek mintegy száz település a tagja, köztük a gödöllői önkormányzat is.
A gödöllői ügyfélszolgálatot a Zöld Híd B.I.G.G. NKft-ben résztulajdonos VERTIKAL Group Nyrt. működteti a VÜSZI Irodaházban (Dózsa György út 69.), hétfőn 7-19 óra és csütörtökön 8-16 óra között. Telefonszám: (06-28) 561-200, email: ugyfelszolgalat.ek@vertikalgroup.hu

Az önkormányzatokkal összefüggésben feltétlenül említést érdemel, hogy a köztisztasági feladatellátás július 1-je után is az önkormányzatok feladata lesz, így annak költségei is az önkormányzatoknál maradnak. A második félév első napja után a köztisztaságból származó – települési hulladéknak minősülő – hulladék átvételére csak a MOHU vagy annak szerződött alvállalkozói jogosultak. A köztisztaságból származó települési hulladék átvételének, kezelésre átadásának költségeit a MOHU Zrt. viseli, amit az önkormányzatok az illetékes miniszter által megállapított szolgáltatási díj formájában térítenek meg a MOHU Zrt. részére.
Az eddig nyilvánosságra került tarifákból az következik, hogy az önkormányzatoknak díjemeléssel kell szembesülniük, mert – a lakossággal ellentétben – a köztisztasági feladataik után képződő hulladékok esetén (például: közterület takarítása) rendszeres szolgáltatás esetén tonnánként 29.000 forintos, eseti szolgáltatás esetén pedig tonnánként 44.000 forintos díjat kell fizetniük.

További, az önkormányzatokat érintő információ, hogy a helyhatóságok a koncesszió indulását követően is eszköztulajdonosok maradnak, tehát a tulajdonukban maradnak a hulladékgazdálkodási létesítmények.
Lényeges változásnak tekinthető, hogy július 1-jétől megszűnik az önkormányzatok hulladékgazdálkodási alapfeladata, ezt a koncessziós társaság veszi át. A jelenlegi közszolgáltató cégek a MOHU Zrt. alvállalkozóiként látják el a hulladékgazdálkodási feladatokat. Ezen túlmenően az önkormányzatok által a hulladékgazdálkodással kapcsolatban alkotott rendeleteket a jövőben hatályon kívül kell helyezni. Az önkormányzatok által eddig biztosított hulladékgazdálkodással kapcsolatos kedvezmények egy, az országgyűlés előtt lévő törvénymódosítás alapján megmaradnak az új rendszerben is, hacsak az adott önkormányzatok nem vonják vissza ezeket, és jelentik be a változást. Új kedvezmények bevezetésére vonatkozóan a jövőben nem lesz önkormányzati jogkör, mivel a hulladékszolgáltatásra vonatkozó díjak miniszteri jogkörbe kerültek. Az önkormányzat azonban szociális alapon a jövőben is biztosíthat saját forrásai terhére hozzájárulást a saját településén lakók hulladékszolgáltatási költségeihez.

2023. II. FÉLÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ – GÖDÖLLŐ


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online