Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Gödöllői szálloda-per: egyre halványabb az esélye a Gémesiék által híresztelt sikertörténetnek

2022-04-22 17:25:40

A város 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadással, illetve az idei évre februárban elfogadott költségvetési rendelet-módosítással kapcsolatosan lefolytatott vita során szóba került a Gémesiék kedvező megítélését az ügy kirobbanása óta nem igazán javító szálloda-per. Emlékezetes, hogy tavaly novemberben a polgármester és a hozzá hű képviselők – élükön Bárdy Péterrel – saját kommunikációs csatornáikon „sikertörténetként” próbálták meg „eladni” az erősen botrányszagú ügyet. A képviselőtestület április 21-i ülésén kiderült, hogy Máthé László, a Szövetség Gödöllőért önkormányzati képviselője nemrégiben kérdéseket küldött dr. Kiss Árpád jegyzőnek, hogy megtudja, milyen fejlemények történtek az utóbbi időben a szálloda-perrel összefüggésben zajló eljárásokban. A jegyzői válaszról Máthé Lászlót kérdeztük.

- Képviselő úr! Mire vonatkoztak a kérdései?

- Mivel tavaly november vége óta semmilyen információ nem látott napvilágot a szálloda-perrel kapcsolatosan, kíváncsi voltam, hogy a polgármester úrék által beharangozott, a város számára 200 millió forint körüli plusszal kecsegtető, úgynevezett, sikertörténet hol tart.

- Okosabb lett a jegyzői válasz láttán?
- Ha egy szóban kell válaszolnom: igen! De nehogy azt gondolja bárki is, hogy akár a gödöllői adófizetők számára, akár nekem ez örömet jelent.

- Nocsak! Mi történt? Belemehetnénk a részletekbe?
- Válasszuk ketté a pénzáramlást. Egyfelől van az önkormányzat fizetési kötelezettsége, ami a perköltségekkel együtt 723 millió forint volt, és az összegből 711 millió forintot tavaly november 29-én átutaltak a G-Magistratus Zrt. számlájára, ami felett a felszámoló rendelkezik. Jegyző úr arról tájékoztatott, hogy a felszámolás még folyamatban van, az önkormányzat csak ennek jogerős lezárása után kaphatja vissza a neki járó összeget. Ennek mértéke még nem ismert, azt viszont tudjuk, hogy a végrehajtás eddig több mint 770 ezer forintba került a városnak, ami nőhet, de akár csökkenhet is. A végrehajtási eljárások egyelőre nem zárultak le, ugyanis az önkormányzat több esetben is jogorvoslattal élt az eljáró önálló bírósági végrehajtó intézkedésével szemben.

- Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat bankszámlája továbbra is nélkülözni kényszerül 723 millió forintot. A persorozatból azonban bevételre is számíthat a városvezetés, ugye?
-  Jól fogalmazott, a feltételes mód indokolt, mert jelenleg igencsak bizonytalan a helyzet. Hogy lesz-e az önkormányzat számára elvileg kedvező perekből valamikor tényleges pénzbevétel, az sajnos, egyre kétségesebb.

- Miért ilyen borúlátó?
- Jegyző úr két, az önkormányzat számára elvileg előnyös pert említett válaszában. Az egyik 2019 novemberében vált jogerőssé, és megállapította, hogy dr. Komlós János, mint az Öresund Kft vezető tisztségviselője valamivel több mint 232 millió forintos kártérítési felelőséggel tartozik, mivel nem teljesítette a hitelezői követeléseket. Csakhogy a tényleges fizetési kötelezettséget kimondó, úgynevezett, marasztalási pert nem lehetett elindítani, mert a kft. felszámolása még nem zajlott le.


- Nem túl kecsegetető a helyzet, de talán a másik eljárás kedvezőbben alakulhat.

- Úgy tűnik, itt sem kerek minden. Ebben egy 46 millió forintot nem sokkal meghaladó vagyoncsökkenésről van szó, amiért egy 2018 májusi ítélet alapján szintén Komlós úr a felelős. Ezt követően megindult a marasztalási kereset, ami első fokon az összeg megfizetésére kötelezte Komlós urat. Csakhogy az alperes jogi képviselője fellebbezet az ítélet ellen, és a másodfokon eljáró ítélőtábla helyt adott a fellebbezésnek, majd az ügyet visszautalta első fokra. Az itt eljáró törvényszék két évvel ezelőtt a keresetet elutasította, az elutasítást az ítélőtábla helybenhagyta, ezért a gödöllői önkormányzat felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához fordult, ahol az ügy jelenleg sorban áll.

- Arról van információja, hogy sikerült-e egyáltalán valamit behajtani Komlós Jánoson vagy valamelyik cégén?
- Igen, erre is rákérdeztem. Jegyző úr azt írta, hogy a kötelező törvényi feltételek hiányában még nem indulhatott végrehajtási eljárás Komlós úrral szemben, akinek részéről önkénes teljesítés sem történt.

- Tanulság? Következtetés?
- A jegyzői válaszokból két fontos információ biztosan következik. Részben az, hogy a végrehajtások jogszerűek voltak, és szó sem volt a városi közkassza kifosztásáról. Részben pedig az, hogy az elmúlt közel féléves időszakban nem változott a persorozat önkormányzat számára kedvezőtlen egyenlege. A gödöllői költségvetésből továbbra is hiányzik 723 millió forint, amit – többek között – fejlesztésekre lehetne fordítani, ugyanakkor a bevétel még mindig nulla forinttal egyenértékű.

Kapcsolódó cikk: A pénzmozgás alapján megtévesztő lehet sikertörténetről beszélni a gödöllői szálloda-perben


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online