Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Jogszerű volt-e a gödöllői városháza-beruházás 168 millió forintos többletkiadást jelentő szerződésmódosítása?

2022-04-18 17:39:22

Százmilliókkal lépheti túl a kiinduló összeget a gödöllői új városháza kialakítása című cikkünk kapcsán többen is kifejezték – az esetek döntő többségében – nem igazán pozitív véleményüket. A közösségi oldalakon olvasható kommentek mellett egy érdekes felvetést is kaptunk írásban. Az abban foglaltaknak utánajártunk. Nézzük, mire jutottunk!

Előzmény
Gödöllő Város Önkormányzata 2020 januárjában KÉ-25038/2019 számon közbeszerzési eljárást indított a városháza építése és bővítése tárgyában, egyösszegű átalányáron.
A kiírásban rögzítették, hogy a nyertes ajánlattevő által megadott ár a szerződés szerinti teljes munkára vonatkozik. Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (például: VÁM, különböző díjak és illetékek). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.

A nyertes pályázó nettó 999.786.886 forintért jutott a kivitelezési munkához. Időközben – a fenti korlátozások és tiltások ellenére – a felek módosították a kivitelezési szerződést, annak összegét 1.167.857.198 forintra emelték. A 168.070.312 forintos többletet az alábbiakkal indokolták:
• 10.248.295 forint pótmunka
• 34.458.452 forint anyagár-emelkedés (rendkívüli helyzet miatt)
• 41.598.784 forint díjemelkedés (rendkívüli helyzet miatt)
• 81.764.781 forint új informatikai rendszer fejlesztése

A szerkesztőségünkhöz érkezett információ közlője úgy vélekedett, hogy a közbeszerzési dokumentációban foglaltak a szerződési ár módosítását teljes mértékben kizárják, hivatkozva a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatra.


Mit mond minderre a Közbeszerzési Hatóság?

Hogy a jogi helyzetet tisztázzuk, március közepén a Közbeszerzési Hatósághoz fordultunk. Arra kértünk választ, hogy megítélésük szerint jogszerűen jártak-e el a felek a szerződésmódosítással, lehet-e bármilyen, az önkormányzatot hátrányosan érintő következménye a szerződésmódosításnak.
Április második hetében megérkezett a válasz. A Közbeszerzési Hatóság illetékese a következő, kivonatolt, útmutatónak tekinthető tájékoztatást adta:

Bár, az ajánlattevő bizonyos üzleti kockázatok vállalására köteles, azonban előfordulhatnak olyan vis maior helyezetek, melyek által okozott extrém áremelkedés meghaladja a vállalkozói kockázatvállalás szintjét és ennek okán nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe a szerződésmódosítás.
A közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó jogalapokat a Kbt. 141. § (2) bekezdése, a (4) bekezdés a), b) és c) pontjai, valamint a (6) bekezdés tartalmazza. A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatja, hogy amennyiben a Kbt. 141. §-ában szabályozott bármely szerződésmódosítási jogalapnak megfelel, a szerződésmódosítás nem válik jogsértővé.
Az ajánlatkérőnek (jelen esetben a gödöllői önkormányzat) különösen az új informatikai rendszer fejlesztése tekintetében, valamint a pótmunka körében kell fokozott körültekintéssel eljárnia, megtalálnia azt az összefüggést, azokat a tényezőket, ami ezt a munkát a Kbt. 141. § (3) bekezdésének alkalmazhatóságába illeszti egy építési beruházásban.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződésmódosítás akkor jogszerű, ha együttesen és maradéktalanul fennáll, hogy a módosítás szükséges, és előre nem látható körülmény indokolta a módosítást, ami nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése az eredeti szerződés értékének 50%-át nem haladja meg.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja tekintetében azt szükséges megvizsgálni, hogy a tervezett módosítás megváltoztatja-e a szerződés általános jellegét. Tekintettel arra, hogy bár a kérdés az áremelkedésre tért ki, de a módosítás körében történő

új informatikai rendszer fejlesztése kapcsán felvetődhet a szerződés általános jellegének változása, így ennek fokozott vizsgálata szükséges az ajánlatkérő részéről,

mivel a Közbeszerzési Hatóság nem rendelkezik bővebb információval az eredeti szerződés tárgyáról, annak tartalmi elemeiről.


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online