Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Hatályon kívül helyeztetné a Gémesi-Bajkó kettős útdíj-rendeletét a kormányhivatal

2021-08-30 10:13:41

Az igencsak fordulatos történet úgy kezdődött, hogy tavaly novemberben Gémesi György – élve a különleges jogrendben ráruházott feladat- és hatáskörrel – arról határozott, hogy ez év január 1-jétől behajtási engedély szükséges a korlátozással védett gödöllői önkormányzati kezelésű közutakra azon, a súlykorlátozásban előírt össztömeget meghaladó tehergépjárművek számára, amik használni kívánják a közutat. Időközben sok víz lefolyta a Rákos-patakon, a vállalkozói tiltakozást is kiváltott ötlet megvalósítása akadályokba ütközött. Nézzük!

• A polgármesteri döntés után pár héttel, 2020. december 18-án kihirdették azt a kormányrendeletet, ami a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szól, és – mások mellett – 2021. december 31. napjáig az önkormányzatok számára is megtiltotta új díj bevezetését, megállapítását, illetve a meglévő díj új kötelezetti körre történő kiterjesztését.

• Több hónapos „csend” és gondolkodás után, idén májusban a gödöllői útdíjasítási terv kidolgozásában korábban is résztvevő Bajkó Norbert alpolgármester előterjesztést készített a város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A helyi jogszabályt Gémesi György május 14-én jóváhagyta, ezáltal az július 1-jén hatályba lépett, azzal, hogy a díjfizetési kötelezettségekre vonatkozó paragrafusok a következő év első napjától válnak „élessé”.
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a második félév első napjától az érintett vállalkozói körnek kötelezettsége keletkezett, hogy bejelentse az üzemeletetésében lévő, 3,5 tonna össztömeg feletti súlyú gépjárműveit, azokat, amikkel a helyi önkormányzat kezelésében lévő utakon közlekedik, illetve ekkortól lehetett kérelmezni a jegyzőtől a behajtási engedélyeket.
Fontos kitételként szerepel a rendeletben, hogy augusztus 20-tól a 3,5 tonna össztömeget meghaladó súlyú járművekkel csak engedély birtokában szabad a „védett” gödöllői utakat használni, mert „lebukás” esetén fennáll a veszélye a 30 ezer forinttól 200 ezer forintig kiszabható közigazgatási bírság megfizetésének.

• A helyi jogszabályt, illetve az abban foglaltakat nem mindenki nézte jó szemmel. Ezt alátámasztja az is, hogy a törvényességi felülvizsgálati kérelmet kapott a Pest Megyei Kormányhivatal, mondván: a rendelet több szempontból is aggályos lehet. Főként azért, mert a kormányrendeletben foglalt tilalom nagy valószínűséggel vonatkozhat a polgármesteri rendeletre, ezáltal felmerülhet, hogy a Gémesi György által aláírt gödöllői jogszabály a kormányzati szándék ellenére született meg.

• A gödöllői képviselőtestület augusztus 30-i rendkívüli ülésének egyik napirendje arról szólt, hogy a várost irányító grémium alkosson véleményt a Pest Megyei Kormányhivatal július második felében keltezett törvényességi felhívásáról, amiben felszólította a képviselőtestületet, hogy tűzze napirendre annak megtárgyalását, és rendelkezzen a díjfizetésre vonatkozó rendelkezések hatályba nem lépéséről, illetve azok hatályon kívül helyezéséről.

Amint az borítékolható volt, a törvényességi felhívásban foglaltakkal sem Gémesi György, sem helyettese, Bajkó Norbert nem értett egyet, és a határozati javaslatban ennek támogatását kérte a városvezetés többi tagjától is. Indokaikat alapvetően három pontban összegezték, íme:
- az önkormányzat, mint útkezelő az ezzel kapcsolatban rá vonatkozó kötelezettségek teljesítését csak az útfenntartási hozzájárulási díj beszedésével tudja megvalósítani,
- az önkormányzat élni kíván az Alaptörvényből eredő önkormányzati alapjogával közfeladat-ellátási kötelezettségének teljesítése érdekben,
- aggályosnak és az önkormányzatiság alapelvei súlyos sérelmének tartják a kormányhivatal törvényességi felhívását abból a szempontból, hogy az abban kifogásolt rendelkezések alkalmazása más Pest megyei településeken bevett helyi jogintézménynek számít. Javasolják a szóban forgó témakörre vonatkozó egységes joggyakorlat kialakítást a megyében, amihez a kormányhivatal közreműködését kérik.

A gödöllői városatyák döntését vita előzte meg. Nem volt meglepő, hogy a Gémesihez hű lokálpatrióta klubos képviselők és a velük rendszeresen egyetértő Bajkó Norbert „védték a mundér becsületét”, miközben bírálták az önkormányzatokat főként gazdaságilag sújtó kormányzati intézkedéséket.  A kormányzati elvonások forszírozásán kívül a legfőbb érvük az volt, hogy az érintett helyi vállalkozásoknak ilyen módon is szükségszerű lenne hozzájárulni a városüzemeltetésre fordítható kiadásokhoz, nevezetesen: a nagysúlyú gépjárművek által tönkretett utak kijavításához.

A Szövetség Gödöllőért képviselői közül Máthé László az esetleges jogkövetkezmények miatt fejezte ki aggodalmát, Török Sándor pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ésszerű lenne elfogadni a kormányhivatal felszólítását, és hatályon kívül helyezni a rendeletet, majd az új díjak bevezetésére vonatkozó, év végéig tartó moratórium után, akár már januárban visszatérni a kérdésre.

A szavazás eredményeként a gödöllői képviselőtestület többsége (7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) támogatta a polgármesteri indítványt, és az egyet nem értés mellett voksolt. A törvényi rendelkezés szerint ebben az esetben a törvénytelenségi felhívás eredménytelennek tekinthető, így a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt. Magyarul: a gödöllői útdíj bevezetésének ügye még nincs lezárva.


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online