Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Több mint 900 millió forint táplálhatja a gödöllői városháza-projektet a „kivéreztetés” évében

2021-02-15 10:18:01

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében kihirdetett különleges jogrend minden eddigitől eltérő megvilágításba helyezi a települési költségvetéseket. Köztük a 2021-es gödöllői büdzsét is. Részben azért, mert a gazdálkodási számhalmazt a veszélyhelyzetben rájuk ruházott feladat- és hatáskör miatt a polgármesterek fogadhatják el, részben pedig azért, mert az előirányzatok beteljesülésének bizonytalansága – akár bevételi, akár kiadási oldalon – soha nem volt ennyire szembetűnő az önkormányzati éra három évtizedes történetében.

Február 11-én Gémesi György polgármester is eleget tett kötelezettségének, és – a képviselőtestület tagjaival folytatott előzetes konzultáció után – jóváhagyta Gödöllő idei költségvetését. Mielőtt rátérnénk a 2021-es városi büdzsé részleteire, fontos megjegyezni, hogy azt két narratíva mentén érdemes vizsgálni. Az ellenzék szerint kormányzás helyett az önkormányzatok kivéreztetése folyik (adóelvonások, parkolási díj beszedésének felfüggesztése), a kormánypártiak pedig váltig állítják, hogy az önkormányzatoknak, azok közül is főleg a tehetősebbeknek, ki kell venniük a részüket a járvány elleni védekezés kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítéséből (is). Főleg úgy, hogy az állam egyeztetés alapján kompenzálni készül az elvonások és a védekezési pluszkiadások következtében igazolhatóan kieső bevételeket. Ez a tétel Gödöllő esetében – Gémesi elmondása szerint – mintegy 450 millió forintos igényt jelent. Ezek után nézzük, mit mutatnak az erre az évre tervezett gödöllői számadatok!

Gödöllő 2021-es – Gémesi megfogalmazása szerint: minden korábbinál takarékosabb és költséghatékonyabb – költségvetésében közel 10,2 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel számolnak (tavaly 10,1 milliárd forint). Mivel a forrásoldal kevéssel több mint 3 milliárd forinttal elmarad a költekezésekre szánt összegtől, a büdzsé egyensúlyának biztosítása érdekében belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradvány bevonása válik szükségessé.
A kötelezőnek tekinthető működési feladatokkal kapcsolatos kiadásokra megközelítőleg 6,25 milliárd forintot terveznek felhasználni idén (tavaly 6 milliárd forint), míg az önként vállalt működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg 86,2 millió forintot szánnak (tavaly 153 millió forint).

Meghaladhatja a 2,8 milliárd forintot a helyiadó-bevétel
A kormányzati elvonások (gépjárműadó, iparűzési adó felezése) ellenére a gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2021-ben is komoly mértékben táplálja a helyi adókból remélt mintegy 2,84 milliárd forintos (tavaly 3,46 milliárd forint) anyagi forrás, amiből várhatóan 1,9 milliárd forintot (tavaly 2,48 milliárd forint) tesz ki az iparűzési adó, 540 millió forintot az építményadó, 150 millió forintot a telekadó és 215 millió forintot a 2016-tól – az önkormányzati kezelésű úthálózat felújítása érdekében – bevezetett, egyesek által azóta is sokat bírált gödöllői sarc, a magánszemélyek kommunális adója.

Közel 168 millió forinttal több pénzt folyósít az állam, mint 2020-ban

A központi költségvetéstől kapott, az általános működést és az ágazati feladatok támogatását szolgáló dotáció – csaknem 47,1 százalékkal emelkedve – meghaladja az 2,183 milliárd forintot (tavaly 1,457 milliárd forint). Új elemként az állam közel 552 millió forinttal támogatja a gödöllői önkormányzat általános működését ebben az évben. A gödöllői büdzsé forrásoldalát nem növelő szolidaritási hozzájárulás – jelentős, 245,3 százalékos növekedéssel – 730,4 millió forintos (tavaly 211,6 millió forint) tételnek felel meg 2021-ben, ezáltal

a tényleges állami forrás mértéke

1,413 milliárd forint (tavaly 1,245 milliárd forint), vagyis:
közel 168 millió forinttal több, mint 2020-ban.

Beszédes adatokat rejt az a táblázat, ami az intézményi támogatás, illetve szolgáltatás-ellentételezés – mindent egybevetve – valamivel több mint 4,085 milliárd forintos összegének (tavaly 3,622 milliárd) forrását mutatja be. Az állam ennek a tételnek az 52,5%-át (tavaly 40,2%) állja, a fennmaradó, 1,942 milliárd forintnak megfelelő 47,5%-ot (tavaly 59,8%) az önkormányzat biztosítja. A központi költségvetés legkevésbé a városi múzeumra (3,8%) és a könyvtárra (7%) áldoz, ugyanakkor a hozzávetőleg 80 millió forintos jegybevétel-kieséssel szembesülő Művészetek Háza Gödöllő Nkft. 100 millió forintos támogatásához 62,4 millió forinttal járul hozzá.

Növekedett Gödöllő adóerő-képessége
Fiskális szempontból nem jelent előnyt (sőt, akár egyfajta „büntetésnek” is felfogható), hogy Gödöllő iparűzési adóerő-képessége meghaladja a 2,2 milliárd forintot (tavaly 2 milliárd forint), ami egy főre vetítve – a tavalyi 61.895 forinttal szemben – ebben az esztendőben 70.077 forintra nőtt.


A tavalyi 700 millióról 900 millió forint fölé emelkedett az új városháza-projektre szánt előirányzat

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét 2,77 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly 2,54 milliárd forint).
• Ebből az előirányzat-halmazból – a teljesség igénye nélkül – a lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére közel 1,58 milliárd forint (tavaly 882 millió forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a legnagyobb összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám alatti épületének – Gémesi szerint nem leállítható vagy felfüggeszthető – átépítése, bővítése emésztheti fel: a kalkuláció szerint a korábban erre a célra  elkülönített, de fel nem használt összeget is bevonva, 914,3 millió forintot (tavaly 700 millió forint), ami uszkve 30 százalékos kiadás-növekedés előirányzatot jelent egy esztendő távlatában.
Ezen felül a VÜSZI Kft. Dózsa György úti telephelyére tervezett kosárlabda-munkacsarnok építéséhez biztosított visszatérítendő támogatásra és hozzájárulásra 605,8 millió forintot kívánnak rendelkezésre bocsátani a gödöllőiek adóforintjából.
• Mindent egybevetve, 521 millió forint (tavaly 684,6 millió forint) juthat út-, híd- és járdaépítésre, buszvárók kialakítására, valamint kerékpárút (alsóparki Fő-sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady Endre sétány egy szakasza 179,5 millió forintos kiadással tervezve) létesítésére, rekonstrukciójára együttesen. A keretösszegből 25,7 millió forintot (tavaly 205 millió forint) irányoztak elő útépítésre, engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetésére.
• A helyi közvilágítás 410 millió forintos hitelből megvalósuló korszerűsítésének folyamatát 2021-ben 285,9 millió forinttal szándékozik segíteni a városvezetés.
• Víz- és szennyvíz-közmű rekonstrukcióra 438,6 millió forintot (tavaly 352,3 millió forint), a térfigyelő-rendszer bővítésére 30 millió forintot, informatikai fejlesztésre 100 millió forintot (tavaly 15 millió forint) raktak félre.
• Említést érdemel még a pályázatokkal kapcsolatos önrészre felhasználható 79,8 millió forintos összeg (tavaly 85 millió forint). Ebből a keretből a Rákos-patak projektre 65 millió forintot, a Hamvay-kúria épületének (városi múzeum) részleges megújítására 14,8 millió forintot különítettek el.

75 millió forintos általános tartalék mellett nem jut működési támogatás az egészségügyi központnak, a sport- és kulturális szervezeteknek
Azzal együtt, hogy a polgármester a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának lefelezéséről döntött, nem csökkent számottevően a gödöllői képviselőtestület működtetése, ami 2021-ben 79,3 millió forintot (tavaly 96,4 millió forint) emészthet fel. Az ifjúsági önkormányzat idén 500 ezer forintos támogatást kap (tavaly 1 millió forint). Valamelyest mérséklődik a polgármesteri keret: a város első embere saját hatáskörben 10 millió forint (tavaly 12,5 millió forint) sorsáról dönthet idén.
Veszélyhelyzeti kiadásokra 50 millió forintot terveztek be erre az esztendőre.
A Volánbusz támogatása 110 millió forintos tétel, a szakértői és tervezői költségek várhatóan 90 millió forintra rúgnak.
A városi marketingre, kommunikációra, díjakra és nemzetközi kapcsolatokra fordítható fedezet mértéke 40,3 millió forintos (tavaly 47,4 millió forint) közpénz injekcióval egyenértékű. A közterületi rendezvények szervezését 20 millió forint (tavaly 24 millió forint) segíti idén.

Bár, a gödöllői költségvetés számhalmazában, az általános tartalék soron 75 millió forintot nevesítettek, a dolgok jelenlegi állása szerint nem jut működési támogatás a kiemelt művészeti csoportoknak, a sportszervezeteknek, illetőleg – akárcsak tavaly – 2021-ben is 0, azaz: nulla forintos működési dotációval számolhat a Tormay Károly Egészségügyi Központ


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online