Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Ingyenesen válik meg 93 milliót érő ingatlanától a gödöllői önkormányzat

2019-07-04 10:19:07

A várost irányító grémium június 20-i tanácskozásán arról is döntés született, hogy a gödöllői önkormányzat a Gödöllői Református Egyházközség részére ingyenesen adja tulajdonba a Szabadság út 201. szám alatt található, 2.200 négyzetméteres területű kivett óvoda megnevezésű ingatlant.
Ezen felül a település vezetése kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlan Szabadság út irányából történő közvetlen megközelítésének, valamint a Tábornok utca területén az ingatlan utca frontján megfelelő számú parkoló kialakításának jogi és műszaki feltételeit a következő évben megteremti, illetőleg a beruházás fedezetét a 2020. évi városi költségvetés terhére biztosítja.

A Gödöllői Református Egyházközség illetékesei az alábbiakra tettek nyilatkozatot:
• helyben biztosítandó közfeladat körébe tartozó óvoda fenntartása és működtetése érdekében kívánják tulajdonba venni az ingatlant és az óvodai ellátás folyamatos biztosítása céljára kívánják a továbbiakban felhasználni azt, méghozzá: a szerződés aláírásától számított 15 évig,
• vállalják a tulajdonba adással felmerülő valamennyi költség megtérítését,
• vállalják, hogy a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítik el, és a juttatás céljának megfelelően hasznosítják, valamint állagát megóvják,
• vállalják, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámolnak a vagyont átadó önkormányzatnak,
• tudomásul veszik, hogy az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon a törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.


A szóban forgó döntés előzményeként érdemes megjegyezni, hogy a gödöllői önkormányzat 2011 májusában – 2035. december 31-ig – kizárólag óvodai ellátás céljára ingyenes használatba adta a református egyházközségnek az ingatlant. Tavaly februárban az egyházközség prominensei bejelentették, hogy megvásárolnák a létesítményt. A felkért értékbecslő 93 millió forintban állapította meg az értékét.
A reformátusok kimutatták, hogy 2011 óta csaknem 23,5 millió forintot költöttek az óvodaépületre és a hozzá tartozó telekre, majd a tárgyalások során – hivatkozva a törvényi rendelkezésre, miszerint: a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlan kötelező önkormányzati feladat ellátásához térítésmentesen átadható – kérték az ingyenes tulajdonszerzést. További előnye lehet a tulajdonjog megszerzésének, hogy az szinte minden esetben feltétele a pályázaton történő részvételnek.


Stúdióbeszélgetések Gödöllő és környező települések sportolóival

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online