Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Mindent meg kell tenni a magánkórház építéséhez szükséges telekeladás tisztázása érdekében!

2019-05-31 17:24:00

Nem újkeletű vitatéma a felek között, hogy ki a fenntartója a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központnak. Ezt tisztázandó, Vécsey László a gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője állásfoglalást kért a szaktárca államtitkárától. Dr. Horváth Ildikó május 10-i keltezéssel írta meg véleményét, amit a képviselőtestület tagjai ugyan megismerhettek, ám a nyilvánosság nem, noha erre Gémesi György korábban ígéretet tett. Május 30-án Vécsey László közölte, ha a polgármester nem tette meg, ő majd megteszi, hogy nyilvánosságra hozza az egészségügyért felelős államtitkár levelének tartalmát.

Az ide kattintva olvasható dokumentumból egyértelműsíthető, hogy a helyi egészségügyi ellátás minden szintjének biztosítása, mind a kötelező, mind pedig az önként vállalt ellátások tekintetében a helyi önkormányzat, esetünkben Gödöllő kötelessége. Amennyiben erre Gödöllő bármely szakellátás tekintetében erre képtelen, úgy módjában áll a – 2013-ban önként vállalt – járóbeteg-szakellátási feladat egészét visszaadni az államnak.

Azt kérdeztük Vécsey Lászlótól, hogy a levél tartalmának ismertében milyen alapvető következtetéseket lehet levonni. Ha úgy tetszik: tisztult-e a kép a korábban ellentmondásosan megítélt ügyben? Körzetünk parlamenti képviselője az alábbi válaszokat adta:

1.
Az önkormányzatok 1990-ben ingyenesen kapták tulajdonukba az egészségügyi alapellátáshoz, illetve a városok esetében a járóbeteg-ellátáshoz szükséges épület- és eszköz állományt egyaránt. Tehát, a járóbeteg-ellátási körzet települései nem kaptak ebből a vagyonból, kizárólag az adott város, járási és/vagy megyeszékhely kapta meg ezt a vagyont.
A vagyonért és a kiemelt térségi szereppel járó kedvező többlet gazdasági előnyökért cserébe harminc éve természetes elvárás ezekkel a településekkel szemben, hogy a kijelölt ellátási körzet betegei számára is fenntartsák és működtessék ezt a vagyont.

2. 2013-ban minden érintett önkormányzat nyilatkozhatott, hogy önként vállalt feladatként, saját forrásai terhére továbbra is ellátja-e a térségi járóbeteg-szakellátási feladatokat, beleértve a tüdőgondozási tevékenységet is. Több száz érintett önkormányzatból csupán tucatnyi, hátrányos helyzetű térségekben található önkormányzat adta vissza a vagyont és a vagyonnal együtt az ellátási kötelezettséget is az államnak.
Gödöllő éves, 8-10 milliárdos költségvetése mellett hiteltelen állítás, hogy a város saját forrásaiból nem tudja ellátni a feladatot. Gödöllőnél gyengébb bevételekkel rendelkező városok is fenntartják finanszírozási nehézségek nélkül, a gödöllőinél magasabb színvonalon a szükséges intézményhálózatot.
Az ellátási körzet települései, önkéntes alapon be szoktak segíteni a működtetésbe. Ez a településvezetők között kialakult viszonyoktól függ. Jellemző a gödöllői viszonyokra, hogy a gödöllői körzet 27 polgármesteréből mindössze ketten válaszoltak Gémesi György polgármesternek a lélekszám arányos támogatást kérő levelére.


3.
A gödöllői önkormányzat magánkórház létesítésének céljából eladta a tüdőgondozó épületét, telkét. Az ebből származó bevétel értelemszerűen az új tüdőgondozó kialakítását, új eszközök, köztük a röntgen-készülék beszerzését, a járóbeteg-ellátás korszerűsítését kell, hogy szolgálja, hiszen 1990-ben erre a célra kapta Gödöllő városa, illetve Gödöllő városának címezve ugyan, de az ellátási körzet többi települése is.

4. Ha Gémesi György polgármester bármilyen egyéb (például: politikai ambíciók) okból úgy döntene, hogy ő másra akarja költeni Gödöllő költségvetési bevételeit, akkor bármikor visszaadhatná az államnak a járóbeteg-szakellátási feladatot.
Ebben az esetben azonban vissza kell adnia az államnak a vagyont, az ingatlanokat és az eszközöket is. Továbbá, elveszítené az államra mutogatás lehetőségét, amennyiben az állam nála színvonalasabban oldaná meg az ellátást, ami adott esetben biztosra vehető.


5. A május 30-i képviselőtestületi ülésen az Új Kezdet párti képviselők (korábbi nevükön: lokálpatrióta klub) megszavazták Gémesi György polgármester előterjesztését, ezzel lehetővé vált az adásvételi szerződés megkötése a tüdőgondozó épületére és telkeire. Tisztességes, valós piaci áron ezzel semmi gond nem lenne, amennyiben Gémesi Györgyék a bevételt visszaforgatják az egészségügyi ellátásba. A vevő szándékával sincs gond, ha valós piaci áron vásárolt telken szándékozik magánkórházat építeni. Gond akkor lehet, ha nem így történik. Mindent meg kell tenni ennek tisztázása érdekében!


Stúdióbeszélgetések Gödöllő és környező települések sportolóival

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online