Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Sokba kerültek, mégsem üzemelnek a hulladékudvarok

2018-10-13 11:31:00

Az utóbbi hónapokban számos, a szemétszállítás napról napra romló helyzetét feltáró cikk és vélemény jelent meg a sajtóban. A negatív hírek kibocsátásában élen jártak a gödöllői székhelyű Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás prominensei, azaz: Gyenes Szilárd megbízott ügyvezető igazgató, illetve Gémesi György tárulási elnök.

A szemét-kérdésnek egyik fontos elemét képezik a hulladékudvarok, amikből összesen kilencet építettek meg a több mint 100 települést soraiban tudó társulás területén. Ezek közül hét működése – pestiesen szólva – a mai napig problémás. Pedig a kivitelező cég honlapján referenciaként feltüntetett táblázat szerint az eredetileg részben európai uniós, részben állami és társulási forrásból (vagyis: közpénzből) finanszírozott beruházás-sorozat 943,5 ezer eurót (mintegy 300 millió forint) emésztett fel. Az összegből a gödöllőire csaknem 80 millió forintot áldoztak. S itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen a hulladékudvaroknak az 2010-es elszámolhatósági határidőn belül kellett volna elkészülniük. Ennek elmaradása miatt át kellett alakítani a finanszírozást (80% állami, 20% társulási forrás), majd a hulladékudvarokat 2012 áprilisának végén készre jelentették az uniós szerveknél…

Mindehhez képest pozitívumként említhető, hogy június 21-i tájékoztatójában Gyenes Szilárd úgy fogalmazott, hogy a terv szerint jövőre megnyílhat a már évekkel ezelőtt elkészült gödöllői hulladékudvar a vásártér felé vezető Kőrösi Csoma Sándor utca végén. Sokak – főleg a környéken élők – számára emlékezetes, hogy 2012 tavaszán komoly lakossági ellenállásba ütközött a hulladékudvar építése, aminek műszaki átadását akkor 2013 tavaszára tervezték.


Azóta azonban üresen árválkodik és csend honol a képen az elkészülése utáni napokban látható gödöllői hulladékudvar körül. Ráadásul, nem ez az egyetlen, mert – például – a fóti sem üzemel. Pedig sok pénzbe került. A helyiek közül többen is érdeklődtek, hogy miért van zárva a létesítmény. Az egyik „kíváncsiskodó” a Miniszterelnökséghez fordult, ahonnan a napokban a következő választ kapta:
„A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. kérte az eljárás felfüggesztését a jogszabályok által megengedett leghosszabb ideig, tekintettel arra, hogy a kért hiánypótlást nem tudja maradéktalanul teljesíteni, és a hulladékudvar még nem készült el teljes mértékben, nem került beüzemelésre. A Kft. a mai napig nem nyújtotta be a szükséges dokumentációkat.
A Pest Megyei Kormányhivatal a kért hiánypótlás teljesülése és a hulladékudvar teljes körű kiépítése esetén tudna hulladékgazdálkodási engedélyt adni a hulladékudvar üzemeltetésére.”


Megkérdeztük Gyenes Szilárdot, hogy a szóban forgó kft. eddig miért nem volt képes és mikor lesz az a hiánypótlás teljesítésére, illetve arról is érdeklődtünk, hogy mikortól működhet a gödöllői hulladékudvar. Az ügyvezető igazgató az alábbi választ adta:
- Az általam irányított Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft biztosan nem intézett hulladékudvar engedélyezést. Ezt a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. tette meg. Ezek az eljárások változó építési engedélyezési szabályozás mellett zajlottak.
A felfüggesztés kérése az azonnali elutasítás alternatívája volt. Arra próbáltunk lehetőséget, időt teremteni, hogy a létesítmények jogszerű használatba vétele, későbbi tevékenységi engedélyezése elől elháruljanak az akadályok. Ez sok esetben, így Fóton is sikertelen volt.
Oly sokszor elmondtam, a hulladékudvarok esetén az út, víz, villamos áram, szennyvíz-elvezetés (közművek biztosítása) megoldása nem volt a regionális program része. Ebből fakad, hogy a feltételek megteremtése nem csupán a társuláson, vagy az üzemeltetőn múlott.
A program azt feltételezte, hogy a 9 érintett település olyan földterületeket biztosít, amik a megközelítés, közmű ellátás, helyszín vonatkozásában megfelelnek. Ez több helyütt nem teljesült, részben a lakosságnak, a hulladékudvarokkal szembeni félelmei miatt. Ezek a létesítmények a tőlünk jobb sorsú „Nyugaton” benn vannak a városokban, szerves részét képezik a mindennapi életvitelnek.
Nekünk, mint projektvezetőknek csak két döntésünk maradhatott: vagy egyáltalán nem valósul meg 7 hulladékudvar, (kettő az alap program része volt), vagy megvalósulnak, de nem minden helyen optimális környezetben. Nyilván ez utóbbit választottuk bízván abban, hogy fontosságukat felismerik, viszonylag rövid időn belül kiépülnek azok az infrastruktúrák, megvalósulnak azok a hatósági előírások, amik szükségesek lettek volna a felfüggesztett eljárások befejezéséhez.
Az önkormányzati társulás később hozott olyan döntést, hogy átvállal költségeket az engedélyezési eljárások befejezése ügyében, úgymond, beszáll a 7 önkormányzat költségeibe, de mire ez a folyamat elindult volna a társulás finanszírozási képessége is megrendült. Nem szabad elfelejteni, hogy 2010-től napjainkig mintegy 2,5 milliárd forint nem folyt be az önkormányzati társulás fejlesztési alapjába.
A gödöllői hulladékudvarnál is van még pótolni való, ha jól emlékszem, érzékeny vízbázison fekszik, így a csapadékvizeket is tisztítani kellene, mielőtt azok elhagynák a területet. Ez a kiegészítő beruházás-rész pénzügyi problémák miatt elmaradt. Ha ezt áthidalnánk, akkor is probléma lenne, hiszen tudvalevő, hogy alapszolgáltatási elemeket voltunk kénytelenek leállítani olyan műszaki problémák miatt, amik alapvetően finanszírozási hiányból fakadnak. Ráadásul, jelen pillanatban nem is lenne pénzügyi forrásunk arra, hogy további hulladékudvarokat üzemeljünk be.


Stúdióbeszélgetések Gödöllő és környező települések sportolóival

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online