Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Aktuális gondolatok a mikrovállalkozások működtetésének fejlesztéséről

2020-09-05 17:11:13

Amint arra a mostani cikk Gödöllői Hírek magazin szeptemberi számának 10. oldalán megjelent felvezetőjében utaltunk, egyes szakértők vélekedése szerint a koronavírus okozta világjárvány levonulása után már semmi sem lesz ugyanolyan, mint annak előtte volt, és az sem biztos, hogy belátható időn belül a járvány levonul és eltűnik. Sőt, a jelentések azt bizonyítják, hogy néhány országban a járvány elcsendesedni látszott, de egy idő után újra indult a koronavírus-fertőzés, kiszámíthatatlan gócpontok alakultak ki, naponta történnek újabb megbetegedések. Jelenleg az látszik, hogy a járvány negatív gazdasági következményeinek elhárítása mellett a vállalkozóknak lesz idejük a vállalkozásaik működtetésének és újraszabályozásának átgondolására és a változtatások bevezetésére.

Aktuális információk

A vállalkozások, mint munkaadók számára fontos tudnivaló, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatást 2020. augusztus 31. napjával kivezették, a továbbiakban annak igénylése nem lehetséges. A kutatás-fejlesztés-innováció (k+f+i) bértámogatást szintén augusztus 31-ig lehetett igényelni (forrás: koronavírus.gov.hu).

A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás kerül előtérbe. További információk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat portálján találhatók, az igénylés feltételeit érdemes figyelmesen tanulmányozni.
A vállalkozások az aktuális gazdaságélénkítő programokról és a hitelekről a Magyar Fejlesztési Bank portálján tájékozódhatnak. Finanszírozás: MKB Bank Nyrt. (e-mail: mkb@mkb.hu, honlap: www.mkb.hu)

Tapasztalatok a számítógép használatáról
A tanácsadási tevékenység során felszínre kerültek a számítógép használatának hiányosságai. Ezáltal problémát okozott például a hiteligénylések kitöltésére irányuló feladat elvégzése. Az elektronikus rendszerek használata a jövőre nézve is kikerülhetetlen. Gondoljunk csak a számlázással kapcsolatos legújabb változásra. A papír alapú számlázásnak nincs jövője és a jelen helyzetben felesleges többletmunkát is eredményez. Az új számlázási rendnek megfelelően az egyéni vállalkozó a munkavégzés helyszínén mobiltelefonja segítségével elkészítheti a számlát, bemutathatja a megrendelőnek és részére az általa megadott e-mail címre megküldheti. Oda kellene eljutni, hogy a készpénzes fizetés mellőzésével a megrendelő elektronikusan egyenlítse ki a számlát. Ilyen esetben az ügylet papírmunka nélkül rendeződhetni.

Szerviztevékenységet ellátó cégeknek valószínűleg újra kell szabályozni a számlázás rendjét. Ha az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden szerelő továbbra is kiállítja a helyszínen a számlát – csak nem papíron, hanem a mobiltelefonnal – a vállalkozásnál áttekinthetetlenné válhat a számlakibocsátás és annak nyilvántartása. A szerző tudomására jutott megoldás szerint a cég szerelője a munkadíj átvételéről papíralapú bizonylatot állít ki és a cég központjában három napon belül elektronikus számlát készítenek és e-mailben megküldik a megrendelőnek. E-mail cím hiányában – erre is számítani kell – a cég postán küldi meg az e-számlát a megrendelőnek. Egyes szervizmunkát végző cégek képviselői szerint, ha a szerelőik a munka elvégzése után a munkadíj átvétele nélkül távoznának a munkavégzés helyszínéről, a lakossági megrendelőktől lehetetlenné válna a számlák összegének beszedése.
Szakszerű, részletes tájékoztatás ezen az oldalon elérhető.

A számítógép használatáról

Már a korlátozott kijárási tilalom és a közintézményekben bevezetett home office munkarend szerinti foglalkoztatás valamint a személyes ügyintézés szüneteltetésének időszakában bebizonyosodott, hogy a hivatalos ügyeink intézése, hitelkérelmek benyújtása stb. csak elektronikusan lehetséges. A cikk megjelenésekor olvashatjuk, hogy növekszik a fertőzések száma, újabb megbetegedések történnek, a szakértők a koronavírus-járvány második hullámáról beszélnek. Várható illetve számolni kell azzal, hogy ismét előtérbe kerül az elektronikus ügyintézés. A Pest Megyei Iparkamarában is a fertőzésveszély elleni védekezés miatt a tanácsadás e-mailben történik.

A fentiek miatt nem lehetséges és a jövőre nézve sem megfelelő, ha a vállalkozó nem használja a számítógépet illetőleg a levelező rendszert. Volt olyan tanácskérő, akinek az unokája kezelte a számítógépet, így a vállalkozóhoz intézett üzenethez jó esetben hetente jutott hozzá, máskor akár két hét múlva. Volt olyan érdeklődő is, akinek nem voltak egyéb eszközei, így sem szkennelni, sem fénymásolatot készíteni nem tudott. Számítógép-kezelői tanfolyam elvégzésével és eszközbeszerzéssel a probléma megoldható lenne. A tanácsadó olyan vállalkozóval is kapcsolatba került, melynek küldeményéből a mellékletek nem voltak letölthetők, a fogadó számítógép veszélyes küldemény érkezésére figyelmeztetett. A vállalkozók ne feledkezzenek a számítógépük vírusvédelméről, illetőleg a program frissítéséről.

Érdemes figyelembe venni, hogy jogásszal az adott problémáról az ahhoz tartozó dokumentumok bemutatása nélkül csak általánosságban lehet beszélni, a keletkezett okiratok ismerete nélkül érdemi jogi tanácsadás nem lehetséges.

A számlázás 2020. július 1. után bevezetett új szabályozása szerint e-számlát számítógéppel és mobil telefonnal is ki lehet állítani. Papíralapú számlázásnak nincs jövője.


A tanácsadás során a járványveszéllyel kapcsolatban szerzett további tapasztalatok Pest megyében

A kamarai tanácsadási tevékenység tapasztalataihoz tartozik, hogy több megrendelő jelzése szerint egyes vállalkozások – különösen az építőipari, szakipari és szerelőipari szakmák tekintetében – a járványveszély előtt, alatt vagy azt követően – a megkezdett munkákat nem fejezték be, tetőjavítás, lábazatok javítása, épületek homlokzatának vakolása, fürdőszoba felújítás festés-mázolás stb. munkálatokat említették. Megrendelők jelezték, hogy egyes kivitelezők a megkezdett munkáról levonulnak és napok múlva térnek vissza, esetenként a személyek is változnak. Mintha a járvány előtti gyakorlat térne vissza, csak így a vállalkozó elveszítheti a korábbi ügyfeleit.

A hitelfelvételek megbeszélése során kiderült, hogy különösen az egyéni vállalkozók és a mikrovállalkozások alig rendelkeznek (céges) megtakarítással. A tanácskérők körében a legalább három hónapra elegendő tartalék pénzeszköz is ritkaságnak számított. A legtöbb mikrovállalkozás értékpapírral sem rendelkezik. A tanácsadó soknak tartja a nagyságrendileg, országosan a kb. 5-600 ezer körüli egyéni vállalkozást és a kkv-szektoron belül a 90% feletti mikrovállalkozások számát. A KSH adatai pontosabbak, de ez a munkaadói kör folyamatosan változik a megszűntetések és az újak alapítása miatt. A tapasztalatok, de főleg az érintettek elbeszélése szerint is a fenti vállalkozói kör a legkiszolgáltatottabb bármilyen válság idején.

Ide vezet, ha nincs megtakarítás, ha elmaradnak a megrendelések, ha nem képesek szakértőt, például pénzügyi tanácsadót sem megbízni a szükséges döntéseik meghozatalához. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy miért is nem lehetne beolvadással átalakulni olyan mikrovállalkozásoknak, amelyektől jelenleg külön-külön lehet megrendelni a kivitelező és a megrendelő számára is egyaránt gazdaságtalanul például a festő-mázoló munkát, a WC- tartály cserét, az épület homlokzati felújítását? Bárkivel előfordulhat, hogy a lakásában szükségessé vált csatorna- vagy víz nyomóvezetéki strang cseréje esetén hetekig, vagy akár tovább is várnia kell a kőműves és burkoló helyreállítási munkát végző szakemberre, aki általában más cégtől jön. Kinek jó ez? Bárki meggyőződhet arról, hogy a nagyobb cég tőkeerősebb, eszközökkel jobban ellátott, a szakemberek helyettesíthetők szemben azzal, ha például az alkalmazott foglalkoztatása nélküli egyéni vállalkozó megbetegszik vagy a bt. egyedül munkát végző tagjával történik ugyanez. Ilyen és ehhez hasonló esetekben maradnak befejezetlenül a fürdőszoba felújítások vagy más munkák. Jobb reklám nincs, többet ér a hirdetésnél, ha a megrendelők egymásnak ajánlanak vállalkozást.

Írásos szerződés elmaradása
A Polgári Törvénykönyv tartalmazza a szóban, írásban és ráutaló magatartással történő szerződéskötés lehetőségét. A szerző gyakorló jogászként mégsem javasolja a szóbeli szerződést különösen az építési-szerelési munkák tekintetében, ugyanis a felek szóbeliséggel való megállapodása a későbbiekben nem bizonyítható. A bizonyítás sok esetben hónapok, esetleg évek múlva válik esedékessé, és az emlékezet ennyi idő alatt megkopik. A tapasztalat szerint ilyen esetben a felek teljesen ellentétes megállapodásra hivatkoznak, általában tanú nincs, de nincs esély a megegyezésre sem. A ráutaló magatartással történt szerződéskötésnek az építési-szerelési munkák esetében nincs realitása, ilyen szerződések az önkiszolgáló boltokban jönnek létre a vásárlásaink során. A törvényes lehetőségek közül az írásbeli szerződés létrehozása maradt, ezt javasoljuk a feleknek.

A veszélyhelyzeti tanácsadás során egy tanácskérő a teljesítési határidő átütemezéséhez kért véleményt és segítséget. A vállalt munka befejezési határidejét június 30-ról november 30-ára szerette volna módosítani. A beszélgetés során kiderült, hogy a vállalkozó a megrendelővel nem kötött írásos szerződést. Szóbeli szerződést nem lehet átütemezni. Ennek a történetnek az a tanulsága és a tanácsadó azt javasolja a vállalkozásoknak, hogy kössenek írásban szerződést a megrendelőikkel. Egyedül az írásos szerződés jelent a felek számára jogbiztonságot és számonkérhetőséget, ha probléma történik.

Az egyéni és kkv-s társas vállalkozások  információhoz jutásának lehetőségei a Pest Megyei Iparkamara segítségével és tapasztalataival

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 40.) tanácsadó szolgáltatást nyújt az egyéni vállalkozóknak és a kkv-szektor vállalkozásainak. A tanácsadás – figyelemmel a koronavírus-járvány következményeinek kezelésére, a fertőzés ismétlődésére és az aktuális jogszabályok ismertetésére – telefonon és email-ben történik a Kamara honlapján nyilvánosságra hozott (+36-70) 967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A tanácskérés csak a megadott elérhetőségeken lehetséges, más telefonszámokat ne hívjanak az érdeklődők. A cikk közzétételének időpontjában még tart a home office munkarend szerinti munkavégzés, ezért a személyes tanácskérés szünetel.

A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást továbbra is a Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A tanácsadásnak nem része az ügyintézés és az okiratszerkesztés.

A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező. A társasági szerződés módosításával célszerű azt az ügyvédet megbízni, aki a cégalapításkor ellátta a jogi képviseletet. Természetesen a vállalkozó szabadon választhat jogi képviselőt, a tanácsadó csak a szerzett tapasztalatot – annak gyakorisága miatt – osztotta meg az olvasóval.

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási valamint tagdíj és hozzájárulás megfizetésére, továbbá a tanulószerződésekre és a tanulók foglalkoztatására vonatkozó kérdésekre terjed ki. Ezekben a témakörökben történt legtöbbször tanácskérés a járványügyi veszélyhelyzet és a készültség fennállásának időtartama alatt.

A Pest Megyei Iparkamarában (rövidített neve: PMKIK) a tanácsadási szolgáltatások során törekedtünk arra, hogy minden hozzánk forduló vállalkozásnak a lehetőségeink szerint segítsünk a koronavírus járványveszély következményeinek kezelésében. A nem Pest megyei székhelyű gazdálkodó szervezetek érdeklődéseit is fogadtuk. Természetesen a járvány levonulása után ez a gyakorlat nem tartható fenn, minden gazdálkodó szervezet az őt nyilvántartó megyei kamarához forduljon.

A megyei gazdasági kamarák által nyilvántartott tagokat és regisztrált gazdálkodó szervezeteket a koronavírus-járványtól függetlenül is, a kamarai törvény erejénél fogva megilleti a tanácskéréshez való jog. A járványveszély és a járványügyi készültség idején azonban a vállalkozások képviselői által előadott igények eltértek és meghaladták az alapszolgáltatásként megnevezett témakörök tartalmi kereteit, ugyanakkor a vállalkozások az üzleti partnerkeresés és a pályázatfigyelés tekintetében nem érdeklődtek. A pályázatfigyelés kifejezetten a bankok által nyújtott hitelek és a munkahelymegőrző támogatásokra irányult.
A pályázatfigyelést a vállalkozások így értelmezték.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény az alábbiak szerint rendelkezik a térítésmentes kamarai szolgáltatásokról:
8. §
(2a) A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők:
a)
tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
b)
üzleti partnerkeresés;
c)
pályázatfigyelés.

A járvány utáni időszakban a gazdálkodó szervezetek a fentiekben idézett kamarai törvény szerinti térítésmentes alapszolgáltatást vehetik igénybe.

A tanácsadás fogalma, értelmezése
A tanácsadás abban az esetben eredményes, ha a tanácskérő felkészül a tanácsadóval történő beszélgetésre. Konzultációnak, megbeszélésnek is nevezhető tanácsadás során a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldására keresi a választ. A tanácsadó számára legtöbbször nem áll rendelkezésre a tanácskéréshez kapcsolódó okirati bizonyíték, határozat, társasági szerződés, jegyzőkönyv, megállapodás, vállalkozási, megbízási szerződés, építési napló, számla stb., ezért nagyon fontos, hogy a tanácskérő pontos információt közöljön a kérdéséhez.

A tanácsadó nem előre kidolgozott javaslatot szolgáltat, hanem a felek megbeszélik, kitárgyalják, hogy az érintett vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezésére, melyek az előnyök és hátrányok a vállalkozás számára, valamint ezekhez miként igazodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. A tanácsadás folyamatában a tanácskérő és a tanácsadó közösen keresik a megoldást a tanácskérő által előadott problémára, de a lehetőségek és a probléma kezelési módjának kiválasztásában a vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést.

A tanácskérések során felmerült kérdések, problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem ugyanolyanok, a megoldás módja vállalkozásonként eltérő lehet. Más cég által választott módszert a sajátosságok és részletkérdések elemzése nélkül nem érdemes átvenni. A vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha annak visszafizetése elegendő bevétel hiányában nem látszik teljesíthetőnek. Ne halmozzon fel a köztartozásokat sem, ha a vállalkozás rendelkezik pénzügyi fedezettel, ne vegye igénybe a halasztás lehetőségét, eladósodáshoz vezethet!

Egyéni vállalkozói törvény változása, újabb közfeladat a gazdasági kamaráknak
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. A megkereséseket Pest megyében erre az e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.

További információs lehetőségek
Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlapján az Aktuális menüpontban megtekinthetők.
A VALI Vállalkozói Információs portálon a vállalkozók is kérdezhetnek és olvashatják a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat. Ajánlott: Gyakori kérdések és válaszok – Adózás, Munkajog
Munkahelyteremtő bértámogatás.
Munkahelyvédelmi bértámogatás megszűnt, 2020. augusztus 31-ig volt igényelhető!
Hitelek:
Magyar Fejlesztési Bank, illetve MKB Bank Nyrt. Figyelemfelhívás! Hitelt csak abban az esetben vegyenek fel a vállalkozások, ha annak felhasználása bevételt és profitot eredményez. Elhibázott hitelfelvétel eladósodáshoz, végső soron a vállalkozás fizetésképtelenségéhez vezethet.

Médiatámogatás a kkv-szektorba sorolt Pest megyei vállalkozásoknak

A FIX Televízió Fogyasztói Jogviták című, fogyasztóknak és vállalkozóknak szóló tájékoztató, informatív műsorai megtekinthetők és visszanézhetők a tévé hivatalos honlapján és a YouTube oldalon a műsor címének beírásával.

A Civil Hírügynökség portál rádióműsorai között található fogyasztóvédelmi tárgyú, szakértőkkel folytatott beszélgetések hallgathatók meg, aktuálisan a cipővásárlás hibás teljesítése, a gázkészülékek karbantartása és az autós panaszkezelés témákban. Az évszaknak megfelelő aktuális műsorok 2019-ben a Civil Rádióban készültek Nyári Juli és dr. Csanádi Károly műsorkészítők közreműködésével. Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos, európai uniós kkv. tréner, fogyasztóvédelmi referens, műsorvezető a FIX TV-ben


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online