Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Az online vásárlás szabályai és kockázatai

2020-07-06 17:43:40

Ha a webáruháznak, webshopnak, vagy weboldalnak – a továbbiakban: webáruháznak –  nevezett felületen kiválasztottuk a vásárolni kívánt terméket, a következő lépésben – még a megrendelés előtt – meg kell keresni az online felületet működtető vállalkozást. Ez a művelet időigényes lehet, sokszor szó szerint keresésben nyilvánul meg. Szükségünk van legalább a működtető vállalkozás elnevezésére, székhelyének vagy ügyfélszolgálatának fellelhető címére, ahol megtalálhatók, a székhely telefonos elérhetőségére és a cég adószámára. Ezek hiányában jogvita esetén nem tudjuk érdekeinket érvényesíteni sem az alternatív békéltető, sem a bírósági eljárásban. Még mindig előfordul, hogy a jogi segítséget kérő ügyfelek csak a webáruház elektronikus elérhetőségét és a bankszámlaszámát ismerik. Elektronikus elérhetőséggel és bankszámlaszámmal szemben nem lehet jogi eljárást indítani, létező, működő cég, jogalany kell hozzá. Az alternatív vitarendezés során olyan jogeset is előfordult, hogy a jogérvényesítés időszakában már más bankszámla volt feltüntetve a weboldalon, mint ahova az ügyfél a vételárat eredetileg megfizette. Ha a webáruházat működtető céget ismerjük, a céginformációs adatbázisból a cég bankszámlaszámának változása vagy nem a vállalkozáshoz tartozása megállapítható. Ennek hiányában azt sem lehet tudni, hogy a megrendelő (vásárló) ténylegesen kinek a bankszámlájára fizette meg a termék vételárát, kitől szeretné azt adott esetben visszakapni.

Legyen gyanús, ha a „Kapcsolat” menüpontban csak a mi adatainkra kíváncsi a webáruház, de a működtető cég adatai nem találhatók. A működtető vállalkozás köteles az általános szerződési feltételek (ÁSZF) közzétételére. Szerencsés esetben az ÁSZF-ban megtalálhatók a működtető vállalkozás adatai. Ha a webáruházat működtető vállalkozás adatai az online felületen nem találhatók meg, onnan inkább ne rendeljenek semmit, mert jogvita esetén a fogyasztói érdekeik nem lesznek érvényesíthetők. Így például a vásárlónál maradhat a működésképtelen vagy esztétikailag hibás termék és a megfizetett vételárat sem lehet visszaszerezni az ismeretlen számlatulajdonostól. Az online vásárlásaink lebonyolításához lehetőleg olyan webáruházat keressünk, melynek fizethetünk a termék átvételekor. Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a webáruházat működtető vállalkozás mérlegadatai az előző év(ek)re veszteséget mutatnak vagy minimális látszateredményt tartalmaznak, esetleg végrehajtási eljárás indult velük szemben adótartozás vagy bírósági ítélet alapján. Olyan eset is előfordulhat, hogy a vállalkozásnak csak egy telephelye van, de több élő bankszámlát tartalmaz a cégkivonat. A több bankszámla megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a megfizetett, de visszajáró vételár inkasszóval történő beszedését. Ilyen ismérvekkel talált vállalkozás által működtetett webáruháztól szintén ne rendeljünk.

Érdemes arról is meggyőződni, hogy a webáruházat működtetőként megnevezett cég működő, létező vállalkozás-e, amely nem áll végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt, esetleg megszűnés miatt nem törölték-e a cégjegyzékből.
Ingyenes céginformációs adatbázis – korlátozott adattartalommal – ide kattintva érhető el. Konkrét keresés cégnév, vagy cégjegyzékszám, vagy adószám alapján (jobb felső sarok). A megjelenő cégkivonatban megtalálhatók a vásárláshoz szükséges adatok és információk.

Az alternatív jogszolgáltatásban egyéni vállalkozással előfordult olyan eset, hogy a megszűnése után is folytatta az online értékesítést. Az egyéni vállalkozó jogilag a vállalkozás megszűnése után is felelősséggel tartozik a tevékenységéért, de ha nincs vagyona, a határozat végrehajthatatlan lesz.

A megrendelés elküldése előtt érdemes megtekinteni a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK című menüpont tartalmát, ami ezen az elérhetőségen található:
Ha a fentiek szerint már ismerjük a webáruházat működtető vállalkozást, a listából azonosíthatjuk és inkább ne rendeljünk tőlük terméket, főleg ha a korábbi jogsértés érinti a mi leendő megrendelésünk tárgyát.


Szerződéskötés

Figyeljünk arra is, hogy a felek között létrejött-e a szerződés?  A weboldalon megjelenített tartalom ajánlati felhívásnak minősül, de az elektronikus kereskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) teszi meg. Ha a vásárló elküldi a megrendelést, azzal még akkor sem jött létre a szerződés, ha esetleg a vételárat is megfizette. A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre, ez lehet egy megfelelő tartalmú automatikus elektronikus visszaigazolás is.  Az elfogadó nyilatkozat illetve a visszaigazolás abban az esetben megfelelő, ha tartalmazza legalább a vásárló (megrendelő) nevét, címét, a megrendelés számát, a termék lényeges adatait, a vételárat és az ezen felül fizetendő egyéb költségeket. A vételáron felül csomagolási, szállítási és postaköltség merülhet fel.

Az elállási jog gyakorlása az e-kereskedelemben
Az elállási jog alapján a vásárló (fogyasztó) az e-kereskedelemben a hátrányok között említett információhiányt kompenzálhatja, a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal megszűntetheti. Az elállási jog az eredeti állapot helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem jött volna. A vásárló 14 napon belül visszaküldi az átvett terméket a vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszafizeti a vásárlónak a vételárat, illetőleg a költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót (fogyasztót) terhelik, ha ezt a vállalkozás nem vállalta és a termék postai küldeménykényt nem küldhető vissza.

Az elállási jog a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható. Naptári napról van szó. A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Létezik formanyomtatvány (nyilatkozat-minta) az elállási jog gyakorlásához.

A webáruházat működtető vállalkozást az elállásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség terheli. Ha ennek nem tesz eleget, az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájékoztatja a vásárlót (fogyasztót), akkor az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
Az elállási jog gyakorlása során szükségünk van a webáruházat működtető vállalkozás nevének és székhelyének vagy ügyfélszolgálata címének ismeretére. Ha ezeket az adatokat nem ismerjük, kinek és hova küldjük vissza a terméket?

Az összegyűjtött alternatív vitarendezési tapasztalatok szerint további probléma lehet, ha a vállalkozás nem veszi át a küldeményt, vagy nem keresi a postán. Ilyen esetben előlegezzük vagy fizetjük a szállítási vagy feladási költséget, mégis visszakapjuk az elállási jog tárgyát képező terméket és túllépjük a 14 naptári napot is. Az is előfordult, hogy a vállalkozás átvette ugyan a visszaküldött terméket, de a vételárat mégsem fizette vissza.
Vannak olyan esetek, amikor a vásárlót (fogyasztót) nem illeti meg az elállási jog. Például, zárt csomagolású termék felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, számítógépes szoftver a csomagolás felbontása után nem küldhető vissza.

Online vásárlás külföldi székhelyű vállalkozástól
Előfordulhat olyan eset, amikor az online vásárlást tudatosan külföldi székhelyű vállalkozással bonyolítjuk le. Megtörténhet az is, hogy magyar nyelvű weboldalon rendelünk terméket, a webáruházat működtető vállalkozás azonban külföldi székhelyű. Aki használja az ingyenes céginformációs adatbázist, láthatja, hogy a külföldi székhelyű cég nem szerepel a magyar cégjegyzékben. Érdemes minden online vásárlásról a nevünkre és címünkre szóló számlát kérni, ugyanis jogvita esetén a kereskedő kilétéről ez az egyetlen bizonyíték, amely jogi eljárásban nem vitathatóan felhasználható. A számlának nevezett dokumentum is odafigyelésre szorul. Küldtek olyan számlát is, amelyiken a szállító megnevezése helyett csak az elektronikus címet tüntették fel, vagy a számla elnevezés helyett befizetési bizonylat szerepelt hiányos tartalommal. Az online vásárlásról is csak számlát fogadjunk el az arra vonatkozó kötelező tartalommal és ne hiányozzon az eladó neve, pontos címe, adószáma, a vásárolt termék megnevezése, a termék azonosító adatai, egységára, fizetendő összeg.

Ha a webáruházat működtető vállalkozás székhelye olyan országban van, amelyik tagja az Európai Uniónak, akkor egy esetleges jogorvoslathoz ingyenesen segítséget kérhetünk a magyar Európai Fogyasztói Központtól. A kapcsolatfelvétel magyar nyelven lehetséges és az ügyletet bizonyító dokumentumok is lehetnek magyar nyelvűek.

Elérhetőségek: Európai Fogyasztói Központ 1440 Budapest, Pf.: 1 • telefon: (06-1) 896-77-47 • www.fogyasztovedelem.kormany.hu • e-mail: info@magyarefk.hu 

Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásároltunk, amely ország nem tagja az Európai Uniónak, akkor a magyar Európai Fogyasztói Központtól csak tanácsadásra számíthatunk, mert a fogyasztói jogvitákban az EU-n kívüli országokban nem jogosult eljárni fogyasztói jogvita esetén. A megyei békéltető testületeknél is hasonló a helyzet.


A szerződés teljesítése, azaz a megrendelt termék kiszállítása a vásárlónak   

Az online vásárlás kritikus pontja a szerződés teljesítése is, azaz a futárszolgálat által kiszállított termék a vásárló által megadott címre. Fontos tudni, hogy a futár (cég) csak a kiszállított áru csomagolásának sértetlenségéért tartozik felelősséggel, a sértetlen csomagolásban elhelyezett termék, berendezés vagy készülék sérüléséért, rendeltetésének megfelelő működéséért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz kell fordulni. Volt olyan eset, amikor a sértetlen csomagolásban elhelyezett hűtőgép sérült, behorpadt oldallappal érkezett a vásárlóhoz. Ebben az esetben árengedmény vagy csere is kérhető a kereskedőtől. A becsomagolt termék megvizsgálására a futár jelenlétében általában nincs lehetőség, nem várja meg a kicsomagolást. Az a kérdés, hogyan bizonyítjuk a sérült termék érkezését, ugyanis előzőleg aláírtuk a futár által átadott áru csomagolásának sértetlenségét. Tapasztalatok szerint a kereskedő ilyen esetben arra hivatkozik, hogy a sérülés történhetett a kicsomagolás során vagy azt követően. Az alternatív vitarendezési eljárás néhány ügyben a megegyezéshez vezetett, mert az átvevő a neve mellett feltüntette, hogy „jogfenntartással” ismerte el az áru átvételét. Hasonló esetekben megoldás lehet az is, ha a terméket ügyfélszolgálaton vagy un. átadási ponton vesszük át, feltéve, ha a webáruház rendelkezik ilyen lehetőséggel. Ezeket a kérdéseket érdemes a webáruház ügyintézőjével tisztázni.

Eredményre vezethet a bizonyíthatóan jogos fogyasztói jogvita rendezése, ha reklamáció esetén az ügyfélszolgálattal folytatott parttalan levelezgetéseket követően a webáruházat működtető vállalkozás ügyvezetőjét tértivevényes-ajánlott levélben felkérjük a jogvita rendezésére határidő megjelölésével, intézkedés hiányában a panasz jogi útra terelésének kilátásba helyezésével. A kérelem rövid, egy oldalnál nem hosszabb terjedelmű levél legyen a keletkezett mellékletek tételes felsorolásával és csatolásával.

Előnyök és kockázatok mérlegelése
Ez a cikk a bíróságon kívüli alternatív vitarendezési eljárásokban a szerző részvételével történt ügyek rendezése során szerzett, több év alatt összegyűjtött tapasztalatok, történések, jogesetek alapján készült. A cikk célja az e-kereskedelem igénybevételével járó bizonyos kockázatok ismertetése és az online vásárlásra való felkészülés segítése. Egyszerűbb, olcsó termékekkel próbáljuk ki a webáruházakból való vásárlást, tapasztaljuk meg a hagyományos üzletben történő vásárlástól eltérő gyakorlatot és eltérő odafigyelést! Legyünk tisztában az online vásárlás nem vitatható előnyeivel, de legyen tudomásunk a kockázatokról is, azaz mire figyeljünk? Alakítsuk ki az álláspontunkat, hogy személyre szabottan számunkra mely termékeket célszerű inkább a hagyományos üzletben megvásárolni. Az online vásárlások ügyleteinek száma világszerte növekszik, ezzel szembe menni már nem lehet. A koronavírus-járvány is bizonyította az e-kereskedelem szükségszerűségét. A világon több millió vásárlást hiba nélkül lebonyolítanak. Aki azonban csalódik, esetleg anyagi veszteséget szenved, lehet más véleményen, ennek kivédése céljából kell megismerkedni az e-kereskedelemnek, mint korszerű vásárlási módnak a szabályaival, folyamatával, kockázataival és a jogorvoslati lehetőségekkel. Szerencsés vásárlást kívánok! Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos, európai uniós kkv tréner

A cikk bevezető része Gödöllői Hírek magazin júliusi számának 10. oldalán olvasható!


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online