Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Átszabták a gödöllői önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rendeletet

2020-03-13 16:35:20

Gémesi György polgármester és helyettesei, a vele azonos „színekben” mandátumot szerzett Bárdy Péter, valamint a településvezetővel szavazatközösséget vállaló, a kampány során Gödöllő megújulását szorgalmazó Bajkó Norbert gondoltak egyet, és javaslatot tettek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

A testületi tagság többsége által jóváhagyott, és a rendelet kihirdetése napján életbe lépő legfontosabb változtatások az alábbiakban foglalhatók össze:
• A pályázati úton bérbe adott lakások esetében a bírálati szempontok közé 2 pontot érően bekerült a 40. életévét be nem töltött, házasságban élő pályázó, mint kedvezményezett.
• A költségelvű, illetve piaci elvű lakbér fizetése melletti bérbeadási módozatoknál a munkakör ellátásának elősegítését előrébb sorolták, mint a nyilvánosan meghirdetni szükséges pályázati kiírást.
• Egyedülálló, egyedül költöző pályázó esetében a maximum 1 főre jutó nettó jövedelem 300 ezer forint/hó összeget nem haladhatja meg. Minden más pályázó esetében a maximum 1 főre jutó nettó jövedelem a 250 ezer forint/hó összeget nem haladhatja meg.
• Költségelvű lakbér fizetése mellett történő bérbeadási céllal lakásbérleti szerződés legfeljebb 5 éves határozott időtartamra köthető. A piaci elvű lakbér fizetése melletti bérbeadási céllal lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves határozott időre köthető.

A rendeletmódosítás külön kitér a Deák Ferenc téri bérlakásokra. Ezeknél a hajlékoknál különbséget tesznek a már bentlakók és a 2020. április 1-je után beköltözők, valamint a költségelvű, illetőleg a piaci elvű lakbér fizetésével ott lakók anyagi tehervállalása között. A lakbéralap jelenlegi mértéke 2.000 forint/négyzetméter.
• A már bentlakó és költségelvű lakbért fizetők lakbére a lakbéralap 50%-a (első 5 év) és 100%-a (15 év után) között mozog.
• Az április 1-je után beköltöző és költségelvű lakbért fizetők lakbére a lakbéralap 80%-a (első 5 év) és 110%-a (15 év után) között mozog.
• A már bentlakó és piaci elvű lakbért fizetők lakbére a lakbéralap 30%-a (első 5 év) és 70%-a (15 év után) között mozog.
• Az április 1-je után beköltöző és piaci elvű lakbért fizetők lakbére a lakbéralap 70%-a (első 5 év) és 100%-a (15 év után) között mozog.

A témakör tárgyalása során többször is elhangzott, hogy az állapot nem statikus, a díjak és a feltételek felülvizsgálatára rendszeresen vissza kell térni.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online