Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Jogszabályt sértő gyakorlat megszüntetése miatt kell intézkednie Gémesi Györgynek

2018-10-01 17:26:54

Az Állami Számvevőszék befejezte Gödöllő Város Önkormányzata utóellenőrzését, ami a korábbi ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési terv végrehajtását értékelte. Az utóellenőrzés megállapította, hogy Gödöllő Város Önkormányzata az intézkedési tervben meghatározott 17 feladatból hetet határidőben, négyet határidőn túl, hármat részben hajtott végre, valamint három feladatot nem hajtott végre. Gödöllő Város Önkormányzatánál a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályozottsága javult, azonban a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűségét biztosító intézkedések elmulasztása továbbra is veszélyezteti a gazdálkodás vonatkozásában az elszámoltathatóságot – tájékoztatta szerkesztőségünket az Állami Számvevőszék Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztályának illetékese.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezet megvalósította-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából elkészített intézkedési tervében foglaltakat. A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

Gödöllő Város Önkormányzata pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését az ÁSZ 2011. január 1. és a 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 17 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Határidőben végrehajtott a feladat (7), ha a teljesítés dokumentáltan, az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtörtént. Határidőn túl végrehajtott a feladat (4), ha annak teljesítése az intézkedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl történt meg. Részben végrehajtott az a feladat (3), aminek a végrehajtása teljes körűen az intézkedési tervben előírt módon nem történt meg. Nem végrehajtott a feladat (3), ha az intézkedési tervben foglaltakat elmulasztották, vagy dokumentálásáról nem gondoskodtak.

Gödöllő Város Önkormányzata az intézkedési tervben meghatározott feladatoknak megfelelően módosította a vagyonrendeletét a követelésekről való lemondás szabályai és a szerződések kötelező tartalmi elemei vonatkozásában. A behajthatatlan követelések elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. Ennek hatására javult a vagyongazdálkodás szabályozottsága.
Az önkormányzat a pénzügyi gazdálkodás vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyzés és érvényesítés szabályszerű gyakorlatát nem dokumentálta, valamint nem végzett belső ellenőrzést a kockázatkezelési rendszer működésével kapcsolatban. A jogszabályi előírások ellenére, az önkormányzat nem vezetett nyilvántartást az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabályt sértő gyakorlat, a közpénzekkel történő felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.


Stúdióbeszélgetések Gödöllő és környező települések sportolóival

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online