Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Nem jó a szerepeket keverni

2016-12-10 17:20:02

Huszonhat évvel a magyarországi önkormányzatiság színre lépése, valamint huszonhat hónappal a legutóbbi, 2014-es helyhatósági választást követően, két, a gödöllői közéletben jártas személyt kértünk fel arra, válaszoljon kérdéseinkre. Közös bennük, hogy – a meggyőző fölénnyel győztes Gémesi György mellett – ők indultak a Gödöllő polgármestere titulusért bő két évvel ezelőtt. A jelenlegi városvezető mögött Kovács Barnabás végzett a második helyen (1.154 szavazat), míg a függetlenként startvonalra állt Vörös István lett a harmadik (1.033 szavazat). Az MSZP-Együtt színeiben indult Kovács Barnabás kompenzációs listáról bekerült a gödöllői képviselőtestületbe, aminek jelenleg is tagja. Vörös István nem lett városatya, ám időközben elnöke lett egy civil szervezetnek, a gödöllői székhelyű Szót kérünk a Közjóért Egyesületnek.

- Mit gondol, hol tartana ma Gödöllő, ha Önt választják meg 2014-ben polgármesternek?
- Kovács Barnabás: - Ha 2014-ben engem választ a város, akkor is ugyanazt a „könyvet írnánk”, Gödöllő történetét. De, persze, ennek a könyvnek egy új fejezetét. Ebben a fejezetben lennének felújított SZTK-k, ingyenes lenne a parkolás, a nyugdíjasok, kismamák és diákok ingyen utaznának a helyi autóbuszon. Épülne sportcsarnok, de nem egy szűk helyen, a város közepén. A Városháza és az okmányiroda is a főtéren lenne. És lassan már készülnénk a gödöllői termálfürdő ünnepélyes átadására.
Vörös István:
- Ha megkaptam volna a bizalmat, polgármesterként haladéktalanul megkezdtem volna a „Változást a Városért” programom megvalósítását, mely a város fenntartható fejlődését, a lakosság életminőségének javítását, a megosztottság helyett az együtt gondolkodást, az összefogást tűzte ki célul. Megindult volna a teljes körű átvilágítás, elszámoltatás, ma nem lenne Gödöllőn kommunális adó, a Városháza lebontása helyett annak felújítása azonnal elkezdődött volna. Ma Gödöllő nem lenne „városháza nélküli” város! Lenne viszont ésszerű városfejlesztés, benne az egészségügyi helyzet és a tömegközlekedés javításával.

- A nem kötelező önkormányzati feladatok közül Ön milyen, a helyiek mindennapi életét befolyásoló feladatokat részesítene előnyben városvezetőként?
K. B.:
- Súlyos probléma az egészségügyi központ, az orvosi rendelők leromlott állapota. Csoda, hogy az orvosok tudnak dolgozni ilyen körülmények között. Városvezetőként az első dolgon lenne/lett volna a XXI. századnak megfelelő körülmények kialakítása itt. Súlyos tévedés a városvezetés jelenlegi hozzáállása, ami szerint „ez nem kötelezően előírt önkormányzati feladat”. Szerintem meg az! Nem jogszabály miatt, hanem mert egy Gödöllő színvonalú városnak kötelessége, hogy polgárait megfelelő egészségügyi ellátáshoz és gyógyulási esélyhez jutassa.
V. I.:
- A testvérvárosi kapcsolatok közül csak azokat részesíteném előnyben, melyek közelségüknél fogva a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozók részére is elérhetők lennének, a kapcsolatoknak érdemi hozadéka van. A közösségi élet, a civil szervezetekkel való együttműködés területén törekednék arra, hogy a kulturális, szabadidős, turisztikai, hagyományőrző- és tömegrendezvények vonzóak és látogathatóak legyenek az ideérkező vendégek és a helybeli lakosság széles köre számára. Támogatásukra értékarányosan fordítanék a közpénzből. Nagyobb gondot fordítanék a rászorulók szociális ellátására, az időskorúak gondozására, a járóbeteg-ellátás színvonalának javítására. Előnyben részesítenék a jelenleginél hitelesebb, tényszerűbb információkat a lakossággal megosztó helyi sajtóterméket.


- Mi az, amin semmiképp nem változtatna, illetve mi az, amit azonnal beszüntetne Gödöllő első embereként?
K. B.:
- Ami jól szolgálja a gödöllőieket, az változatlan maradna. De „beszüntetném” – például – azt a gyakorlatot, hogy egyéni politikai célok és karrierépítés miatt hátrasorolódjanak városi érdekek. Én megértem, ha több évtizedes városvezetői egyeduralom után valakinek már nem jelent nagy kihívást egy kiüresített, hatáskörétől megfosztott önkormányzatot vezetni. Különösen, ha a körzet országgyűlési képviselője még folyamatosan „leckézteti” is az embert. Hogy valaki országos politikai szerepre vágyik újra, az se baj. A baj az, ha ennek árát Gödöllő városa fizeti, a levét pedig az itt élő emberek isszák.
V. I.:
- Nehezen lehet találni olyan területet, amit a közjó érdekében változtatás nélkül jó szívvel folytatnék, azonban az elért eredményeket tiszteletben tartanám. A racionális gazdálkodás első lépéseként a hatalmas veszteséget termelő, nem kötelező feladatként üzemeltetett Erzsébet Királyné Szállodának az értékesítését kezdeményezném. Azonnal lépéseket tennék a hivatal és az önkormányzati intézmények személyi apparátusának csökkentésére, természetesen, a feladatok biztonságos, szakmailag megfelelő elvégzésének figyelembe vételével. Ténylegesen kézbe venném a város irányítását, kontroll alatt tartanám a város vagyongazdálkodását, a fejlesztéseket, beruházásokat, illetve a lakosság szolgálatában üzemeltetett intézmények munkáját. Megvizsgálnám a lakosságot sújtó parkolási rendszert és átalakítanám, esetleg megszüntetném azt. Azonnal kezdeményezném a kommunális adó és a közműfejlesztési hozzájárulás visszavonását, melyekre egyébként a költségvetés fedezetet biztosít.

- Milyen Városházát képzelne el, ami méltó lenne Gödöllőhöz?
K. B.:
- A Városháza nevének megfelelően: „a város háza”. Szimbólum is, nem csak egy épület, ahol hivatalnokok dolgoznak. A helye pedig nyilvánvalóan a főtéren van. Az még nem Városháza, ha a vezetés, a „törzskar” beköltözik egy volt bank elegáns épületébe. A polgármester és az országgyűlési képviselő közötti küzdelem, egyéni presztízsharc „eredményeként” pedig az okmányiroda is kiköltözött a város szélére. Vagyis, a személyeskedő politikai „kakaskodásból” megint a gödöllői lakosok húzták a rövidebbet.
V. I.:
- Olyan Városházát képzelek el, mely a KÖZJÓT szolgálja! Erre méltó hely lett volna a volt járási hivatal épülete, mely jelenleg szállodaként működik. Sajnos, annak idején erről másképp döntöttek. Olyan lakosságbarát Városházára lenne szükség, amelyik rendeltetésnek megfelelően a lakosság szolgálatában áll, ahol megkülönböztetés nélkül, egy helyen tudjuk intézni mindennapi ügyes-bajos dolgainkat. A Városháza legyen méltó Gödöllőhöz, ahol meglévő értékeink, hagyományaink tisztelete mellett, a szakmai tudásra alapozott városfejlesztés, feszültségmentes várospolitika valósítható meg a lakosság széleskörű bevonásával.


- „Csak” polgármester lenne, vagy kikacsingatna az érdekvédelem és az országos politika területére is?
K. B.:
- Polgármesternek lenni, az nem „csak”, hanem teljes embert kívánó munka. Ha nem így van, akkor annak kárát látja a település. Nem szeretem, hogy mindenki mindig Veresegyházzal példálózik, de arra azért jó példa, hogy mit jelent, ha egy település élén mindig elérhető, az emberekkel folyamatos, közvetlen kapcsolatot tartó, „teljes értékű, teljes munkaidős” vezető áll. Persze, mint mindennek, ennek az „éremnek” is két oldala van. Végignézve a mai magyar valóságot, nem mondhatom, hogy Gémesi György ebben a mezőnyben rossz polgármester. Biztos, hogy Gödöllőnek lehetne sokkal rosszabb polgármestere nála… …és biztos, hogy lehetne sokkal jobb is.
V. I.:
- Polgármesterként a választópolgárok felhatalmazása alapján kizárólag Gödöllő érdekeit szem előtt tartva végezném munkámat. Úgy gondolom, választott polgármesterként a városnak kárt okozó, súlyos hátrányokkal járó „érdekvédelmi szervezetben” vagy országos politikában nem vennék részt. Megtapasztalva, hogy a teljesítmény csak a minőséggel együtt jelent értéket, ezért mindennapi munkám során becsülettel és tisztességgel csak a városért, az egészséges, valódi lokálpatriotizmusért, a családokért, valamennyi polgárért hoznék áldozatokat.

- Van-e hobbija? Ha igen, mennyire tartaná fontosnak azt erőltetni, hogy a lakosság is folyamatosan értesüljön erről?
K. B.:
- Értem a kérdésben rejlő finom utalást a jelenlegi városvezetőre, és van is ennek a célzásnak alapja. Ideális esetben a polgármester hobbija ugyanaz, mint a munkája: az itt élő emberek életének kényelmesebbé, komfortosabbá tétele. Hogy a helyzethez illően fogalmazzak: nem jó a „szerepeket” keverni! Se képletesen, se szó szerint, erőltetve meg különösen nem! De nincs alapom kritizálni polgármesterünk színészi „babérjait”, két okból sem. Egyrészt én Nyíregyházán ugyanabba a gimnáziumba jártam, mint Pécsi Ildikó. Csak ő jóval előttem, és akkor még „ch”-val írta a nevét. Másrészt, 1976-ban a Pécsi Diák Országos Színjátszó Fesztivál díját egy olyan színdarab nyerte, aminek én voltam a főszereplője. Nem lenne tőlem elegáns, ha most a színészkedéséért izélgetnék egy „kollégát”.
V. I.:
- Mint a legtöbb embernek, nekem is van hobbim, azonban erre nagyon kevés időm marad. Egyáltalán nem tartom fontosnak, hogy a lakosság erről értesüljön. Meggyőződésem, hogy a város és a lakosság érdekében elvégzett munkának az igazi értékmérője a választópolgárok részéről kinyilvánított elégedettség.

- A végére egy személyes kérdés. A közéleti dolgoktól eltekintve, hogyan érzi magát 2016-ban Gödöllőn?
K. B.:
- Köszönöm szépen a kérdést, jól érzem magam, jól vagyok. És ha már személyes kérdést tett fel, had adjak rá személyes választ. Ha engem 2014-ben polgármesternek választanak, akkor a munkaidőm több mint a duplájára nőtt volna, a jövedelmem pedig több mint a felére csökkent volna. Így aztán még az ellenségeim sem mondták, hogy személyes okokból indultam a polgármesteri tisztségért. Azért indultam, mert elképzeltem egy jó hangulatú, lakóival „együtt lélegző”, mindennapjaiban boldog várost, amely az itt élőknek a magas életminőség lehetőségét nyújtja. Egy barátságos, biztonságos, környezetére vigyázó várost, amelynek lakói tisztességesen, nyugalomban élnek. Programunk nem kapott többséget, ezt tudomásul vettem. Önkormányzati képviselőként pedig azzal a meggyőződéssel dolgozom a testületben, hogy szükség van a kontrollra, a konstruktív kritikára, amit képviselek.
V. I.:
- Köszönöm szépen jól vagyok, hiszen családom, gyermekeim és unokáim nagyon sok örömet okoznak, erőt adnak ahhoz, hogy napjaim nyugodtan, boldogságban, egészségben teljenek, feladataimat el tudjam végezni. Köszönettel tartozom nekik!


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online