Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Testőrlaktanya: vissza a feladóhoz

2010-10-09 15:56:23

2010. október 9. Bő tizennégy év után pont kerülhet a város mértani középpontjában álló, igencsak lepusztult állapotúvá vált Testőrlaktanya felújításának és hasznosításának ügyére. A belvárosi takargatnivalóvá lett épület jövője azzal vehet új fordulatot, hogy a képviselőtestület szeptember 16-i döntése értelmében a helyi önkormányzat nettó 75 millió forintért megvásárolja, pontosabban visszavásárolja az aládúcolt ingatlant.

A Testőrlaktanya csaknem másfél évtizedre visszanyúló történetének kiindulópontjaként kezelhető, hogy a Gödöllői Királyi Kastély Kht. alapításakor az épület és a hozzá tartozó telek a városi apport részeként került a társaság tulajdonába. Hogy pénzzé lehessen tenni, eladásra kínálták. A vevők közül az ingatlan-együttesért nettó 28 millió forintot ajánló, helyi székhelyű Dimensio Kft-re esett a választás. A 1996. június 24-én végbemenet tranzakció lebonyolításához három nappal korábban Gémesi György, mint a Kastély Kht-ban résztulajdonos gödöllői önkormányzat képviselője határozott igen szavazattal járult hozzá írásban.

Az uradalmi udvarház hasznosítására vonatkozó vevői vállalás szerint, döntően a kereskedelmi és a vendéglátó-ipari funkciókra alapozva, elkezdődött a tervdokumentációk elhanyagolható kiadásnak nem nevezhető el- és előkészítése, ami – miközben a tulajdonosnak folyamatosan növekedtek a létesítmény állagmegóvásával, őrzésével összefüggésben, illetőleg az utóbbi kilenc évben a közterület-használati díjra vonatkozóan felmerülő költségei – a megannyi körülmény figyelembevételéből eredő pontosítások miatt gyakorlatilag 2004 végére kristályosodott ki.

Joggal gondolhatták ekkor az érintettek, hogy a Testőrlaktanya rekonstrukciója zöld útra terelődött, ám csalatkozniuk kellett, ugyanis Gödöllő Város Jegyzője 2005. január 26-án kelt szakahatósági állásfoglalásában, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) megkeresésére válaszolva, nem járult hozzá a műemlékileg védett Testőrlaktanya épületének átalakításához, felújításához. Indokait nyolc pontban foglalta össze. A jegyzői ellenvetés miatt a KÖH nem adhatott engedélyt a munkálatokra.

Ismételt egyeztetések után elkészült a KÖH újabb átirata. Azonban ez sem nyerte el a helyi jegyző tetszését, így 2006. június 9-én egy újabb, nemleges szakhatósági állásfoglalás született. A dolog pikantériájának tekinthető, hogy miközben az adásvételi szerződésben tett tulajdonosi vállalás egyértelműen többfunkciós hasznosításról szólt, a jegyző azzal érvelt, hogy a tervdokumentációban szereplő elképzelések nem illeszkednek az épület alapvetően egyfunkciós jellegéhez. Ugyancsak aggályként fogalmazódott meg az országos előírásoknak megfelelő parkolóhely biztosításának hiánya, az eredeti terek felosztásának és a díszítő falfestések eltakarásának problematikája.

Újabb, csaknem kétéves, funkció-meghatározó kötélhúzás következett, aminek eredményeképpen 2008 nyarán építési engedélyhez jutott a tulajdonos. Sokat azonban nem tudott kezdeni vele, mivel az épület földszintjén kialakítani engedélyezett kereskedelmi egységek (például: ajándékbolt), az első szinten megépíthető két darab, közepes méretű lakás, valamint az akár galériaként is működtethető tetőtér, mint hasznosítási lehetőség, gazdasági-megtérülési szempontból igencsak labilissá tette a továbblépést. A sokadszorra is tétovázásba torkollott felújítási sikertelenség oka az utóbbi, pénzügyi válsággal is terhelt esztendőkben főként abban rejlett, hogy mind a pályázati pénzelnyerés esélye, mind a befektetői körök és a hitelfolyósítók kockázatvállalási szándéka egyenértékű volt a nullával.

Ezen a holtponton lendülhet most át a Testőrlaktanya sorsa azzal, hogy – amennyiben az állam lemond a műemlék jellegű kategóriába sorolt épületre vonatkozó elővásárlási jogáról – a városnak lesz lehetősége életet lehelni az udvarházi építménybe. Sok vesztegetnivaló idő azonban nincs, hiszen januártól fél éven át hazánk tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Az egyelőre roskadozó Testőrlaktanyával szembeni kastélyban 14 miniszteri szintű uniós tanácskozásra és további, mintegy 20 konferenciára készülnek 2011 első felében.
Az épület – többek szerint erősen zsarolásszagú – visszavásárlása utáni lépések felelőssége már a település vezetését terheli…


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online