Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Jó kezekben van Gödöllőn a helyi iparűzési adó?

2022-06-24 17:49:06

Nem töltötték be a szerepüket az önkormányzati adóhatóságok a helyi iparűzési adóbevételek beszedésében, mivel a 2018-2020. években az adóigazgatási feladatok ellátása során nem gondoskodtak a jogszabályi előírások betartásáról és az önkormányzat adórendeletében foglaltak érvényre juttatásáról. Az önkormányzati adóhatóságok nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló, az adóbevételek realizálása érdekében lehetővé tett eszközökkel a helyi iparűzési adó bevételeket eredményesen realizálják – olvasható az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hírportálunknak megküldött jelentésében.

A vizsgált 66 önkormányzat polgármesteri hivatala között a gödöllői is fellelhető, a helyi iparűzési adóbevételekkel kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan a számvevőszéki ellenőrzés az alábbi megállapításokat tette:

1. 2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a vonatkozó kormányrendeletben előírtak ellenére nem készítette el az adóellenőrzés ellenőrzési nyomvonalát.
2.
2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a vonatkozó kormányrendeletben előírtak ellenére nem készítette el a fizetési halasztás elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát.
3.
2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a vonatkozó kormányrendeletben előírtak ellenére nem készítette el a részletfizetés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát.
4.
2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a vonatkozó kormányrendeletben előírtak ellenére nem készítette el az adómérséklés elbírálásának ellenőrzési nyomvonalát.
5.
2018-2020. években a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a vonatkozó kormányrendeletben előírtak ellenére nem készítette el a végrehajtási eljárás ellenőrzési nyomvonalát.
Az adóigazgatás során ellátandó feladatok rögzítése, ezekhez kapcsolódóan az adóhatóságnál a felelősségek és a folyamatok meghatározása a helyi iparűzési adó beszedésének alapvető feltétele. Ezek biztosítják az önkormányzati adóhatóságnál a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok maradéktalan és szabályos ellátásának feltételeit.
6.
Az önkormányzati adóhatóság 2018-2020. években nem hívta fel az adózót az adózás rendjéről szóló törvényben ezzel kapcsolatosan előírtak ellenére tizenöt napos határidő tűzésével a helyi iparűzési adó tekintetében bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére. 2018-2020. években az adózás rendjéről szóló törvényben előírtak ellenére az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság az adózót mulasztási bírsággal nem sújtotta, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, tizenöt napos határidő tűzésével ismételten nem hívta fel az adózót a helyi iparűzési adókötelezettség bevallási kötelezettsége jogszerű teljesítésére.
7.
Az önkormányzati adóhatóság a fizetési kedvezmények elbírálása során 2019. évben több esetben nem tartotta be, 2020-ban nem tartotta be az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírt ügyintézési határidőt.
8.
Az önkormányzati adóhatóság 2018. évben az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben előírtak ellenére, végrehajtást több esetben nem indított el a helyi iparűzési adótartozások megfizetése érdekében. 2020. évben az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény vonatkozó szakaszában foglaltak ellenére a végrehajtási eljárást – a tartozás teljes összegű behajtása ellenére – nem szüntette meg.
A bevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók törvény szerinti felszólítása és a vonatkozó törvényben előírt esetekben a végrehajtási eljárások indítása biztosítja annak a feltételeit, hogy az adóhatóság gondoskodjon a képviselőtestület által elfogadott adórendeletben foglaltak érvényre juttatásáról, és hogy a helyi iparűzési adó bevételek az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álljanak. Az adóhatóságnál a fizetési kedvezmények iránti kérelmek szabályos elbírálása mind az adóbevételek beszedése, mind az adózók azonos mércével történő, befolyástól mentes kezelése szempontjából kiemelten fontos.


Az ellenőrzött szervezetek közül a Gödöllői Polgármesteri Hivatal jegyzője, dr. Kiss Árpád észrevételeket tett az ellenőrzés megállapításaira május 24-én. Megjegyzéseit – amik részben az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos ellenőrzési megállapításokra, részben pedig az adózók bevallási kötelezettség jogszerű teljesítésére való felhívásával kapcsolatos, a fizetési kedvezmények elbírálási határidejének betartásával kapcsolatos és a végrehajtási eljárások megszüntetésének hiányával kapcsolatos ellenőrzési véleményre irányultak – az ÁSZ illetékesei nem fogadták el, mondván: a jegyzői érvelés nem győzte meg őket, ezért az ellenőrzés megállapításai helytállók.

Érdekes adalékként szolgál, hogy 2018-ban Gödöllőn a helyi iparűzési adóbevétel 3,161 milliárd forint volt, míg 2020-ban ez az összeg 3,351 milliárd forintra rúgott (+ 6%). A helyi adóalanyok száma 2018-ban 3.660 volt, két évvel később pedig 4.271 (+ 16,7%). Négy évvel ezelőtt az adótartózás mértéke 175,5 millió forintot tett ki, míg 2020-ban ez az összeg 248,5 millió forintra duzzadt (+ 41,6%).


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online