Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Deák téri bérlakás-kiutalás: kizáró ok lett, ami három évig senkinek nem szúrt szemet

2022-04-19 18:15:32

Korábbi, Deák téri bérlakás: szerződés(nem)hosszabbítási botrány a láthatáron? című cikkünket azzal zártuk, hogy folytatása következik. A több szempontból is tanulságos történetben azóta frissnek tekinthető fejlemény, hogy dr. Kiss Árpád jegyző március 22-i keltezéssel megküldte a szerződéshosszabbítási kérelem elutasításáról szóló határozatot, amiben fő okként nevesíti azt, hogy a lakásban életvitelszerűen nem az igénylő lakik, illetve azt is kifogásolja, hogy a kérelmező tulajdonosa egy gödöllői lakóingatlannak.

A döntés indoklásával kapcsolatosan több, tisztázásra váró – részben jogi, részben erkölcsi – kérdés merülhet fel. A teljesség igénye nélkül, vegyük számba ezeket!

• Az elutasító határozat dátuma és a bérleti szerződés megszűnésének április 9-i határnapja között 18 nap különbség van, ami nem könnyíti meg a bérlő dolgát abban, hogy további lakhatásáról gondoskodjon. A határozatba a lakás átvételének időpontját április 11-i dátummal jelölték meg.
• Tudomásunk szerint a bérlő közeli, a szóban forgó lakásban életvitelszerűen tartózkodó, mozgásában erősen korlátozott hozzátartozója bejelentkezett a polgármester fogadónapjára, hogy megkísérelje számára kedvezően módosíttatni a jegyzői döntést. Az érintett elmondása szerint, városunk első embere abban együttműködőnek bizonyult, hogy a kiköltözési határidőt május 31-re módosíttatta a jegyzővel, ám azzal már nem igazán foglalkozott, hogy a nyár elejétől hol tölti az éjszakákat a beteg hölgy.
• Az elmúlt három év során, a bejárások alakalmával a polgármesteri hivatal munkatársai mindig a bérlő közeli hozzátartozójával találkoztak, ám ezt egyszer sem jelezték szerződésszegést felvető problémaként. Ráadásul, a lakástörvénynek van egy olyan kitétele (21. paragrafus, 2. pont), hogy önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja – mások mellett – szülőjét.
• 2019 tavaszán, a lakás kiutalásakor a bérlő örökösként már több éve résztulajdonosa volt egy gödöllői lakóingatlannak, így a helyi rendelet szerint ki kellett volna zárni a pályázatból. Ez azonban nem történt meg, ezáltal a lakás kiutalás (a képviselőtestület 2019-es döntése) jogilag erősen aggályos és megkérdőjelezhető előterjesztésen alapult, amit a Gémesi György lokálpatrióta klubos csapatához tartozó Halász Levente által vezetett gazdasági bizottság indítványozott.
• Nem egyértelműsíthető, hogy a mostani döntésnek köze van-e ahhoz, hogy a bérlő három évvel ezelőtt még a polgármesteri hivatal alkalmazottja volt, a 2019-es önkormányzati választást követően azonban – úgymond – „közös megegyezéssel” további szolgálataira nem tartottak igényt.
• Nagy valószínűséggel feloldásra szorul az az ellentmondás, miszerint: a lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról a rendelet szerint a képviselőtestület dönt, ám annak elutasítását a rendelet nem utalja testületi hatáskörbe, ami azt jelenti, hogy a helybéli polgárok érdekeit képviselő döntéshozók ilyen esetekben megkerülhetők.

Összegezve az erősen botrányszagú történet eddigi fejleményeit: a gödöllői bérlakás-kiutalási szisztéma és az ezt jogilag meglapozó önkormányzati rendelet bizonyos része, illetve az abban foglaltak betart(at)ása több sebből is vérzik. A hiányosságokat jó lenne mielőbb pótolni, az ellentmondásokat pedig feloldani…


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online