Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Hogyan szabályozza a fogyasztóvédelmi törvény a gyermek- és fiatalkorúak védelmét?

2019-10-01 10:52:40

A gyermek- és fiatalkorúak védelme céljából a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) az alkoholtartalmú italok, a dohánytermékek és a szexuális termékek értékesítésére és kiszolgálására vonatkozóan tartalmaz tiltó rendelkezéseket.

A fogyasztóvédelmi törvény szerint;

• tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére – a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni,

• tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni, és

• tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.
A közhiedelemmel ellentétben a kereskedő és vendéglátó vállalkozások a kiszolgálás előtt bizonyítékot kérhetnek a vásárlótól a nagykorúság elérésére vonatkozóan.


A gyermek- és fiatalkorúak védelme céljából a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) a játékszoftverek gyártójára és forgalmazójára is tartalmaz rendelkezéseket.
A fogyasztóvédelmi törvény szerint a játékszoftver gyártója az olyan játékszoftver forgalmazása esetén, amely alkalmas a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, köteles a „Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott!” szöveget a játékszoftver csomagolásán jól észlelhető módon feltüntetni. A kötelezettséget az internetes lehívásra közzététel útján forgalmazott játékszoftver esetén a technikai sajátosságoknak megfelelő eltéréssel, a játékszoftver lehívása előtt kell teljesíteni.

A játékszoftver gyártója abban az esetben köteles a fenti kötelezettségnek eleget tenni, ha előzőleg nem csatlakozott az Egységes Európai Játékinformációs Rendszerhez (Pan European Game Information - PEGI) és nem alkalmazza a PEGI által megállapított, korhatár-besorolásra vonatkozó előírásokat. Ha az előző bekezdés szerinti kötelezettséget – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a gyártó nem teljesíti, a játékszoftver forgalmazója a szoftvert az előző bekezdésben meghatározott – Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott! – szöveg feltüntetésével hozhatja forgalomba.

A fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó kérelmeket postai küldeményként a Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. alatti címére lehet feladni.

Nézzen, olvasson, tájékozódjon!
A „Fogyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi magazin műsor elérhető és visszanézhető a FIX Televízió hivatalos honlapján és YouTube oldalán is. Kéthetenként premier adásban, új műsor látható a képernyőn, páros héten, csütörtökön, 21 óra 15 perckor.

Kedves Olvasóim!
A békéltetés nem tudomány, hanem a jogérvényesítés eszköze a napi gyakorlatban. A nem várt helyzetek kezelésére fel lehet készülni. Olvassák a Gödöllői Hírek fogyasztóvédelmi cikkeit, és nézzék a FIX TV-ben a fogyasztóvédelmi televíziós műsorokat! Legyenek naprakészek fogyasztóvédelemből! Dr. Csanádi Károly elnök, Pest Megyei Békéltető Testület, a FIX Televízió műsorvezetője


Stúdióbeszélgetések Gödöllő és környező települések sportolóival

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online