Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Értelmezési tudnivalók gödöllői vállalkozásoknak is, ha fogyasztói panaszról értesíti őket a Pest Megyei Békéltető Testület

2019-05-02 10:03:43

A vállalkozás ügyfele a fogyasztó, aki terméket vásárol vagy igénybe veszi a vállalkozás szolgáltatását. Fogyasztónak minősül a természetes személy, a civil szervezet, az egyházi jogi személy, a társasház, a lakásszövetkezet, a mikro, kis- és középvállalkozás, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, ha az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozás a felsorolt tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi. A vállalkozás abban az esetben lehet fogyasztó (végfelhasználó), ha a panasz tárgya nem függ össze a vállalkozási tevékenységével. A vállalkozás gyártmányaihoz vásárolt anyagokkal, félkész termékekkel kapcsolatos jogviták vagy a vállalkozás nevére szóló előfizetői szerződéssel használt mobil telefon vitás ügyeinek rendezése bírósági eljárásban rendeződhet, ha a Felek nem tudnak egymással megegyezni.

Gyártó a termék üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy importáló.

Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.


Belföldi a fogyasztói jogvita akkor, ha adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban felmerül olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozásnak Magyarországon székhelye, telephelye vagy fióktelepe van.

A forgalmazó az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza (eladja, értékesíti). Legtöbbször a kereskedő vállalkozás a forgalmazó, de ritkább esetben a fogyasztó a gyártóval is kapcsolatba kerülhet. A forgalmazás valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is. A termék minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,

A szolgáltatás termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, ami a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából az egyezség létrehozását a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Nem minden fogyasztói panasz rendezhető a békéltető eljárásban, csak a probléma megoldását kereső, együttműködő Felek között eredményes a békéltetés. Ha a Felek között kibékíthetetlen az ellentét, ha nincsenek tekintettel egymás érdekeire, ha az álláspontjukból nem engednek, ha a jogvita rendezéséhez bonyolult bizonyítási eljárás szükséges, jobb, ha a hagyományos bírósági utat választják. Dr. Csanádi Károly elnök, Pest Megyei Békéltető Testület


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online