Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Botrány vagy vagyongazdálkodás a lellei üdülőre alapított vételi jog?

2018-09-20 17:01:02

A gödöllői önkormányzat több mint két évtizede botrányos körülmények között felújított balatonlellei üdülője időről időre szolgáltat újabb és újabb fejleményeket. Idén januárban a várost irányító grémium tagjai arról döntöttek, hogy bérbe adják a „magyar tenger” déli partjától több száz méterre fellelhető faházas létesítményt. A pályázati úton kiválasztott bérlő (mint egyetlen jelentkező) a fővárosi székhelyű Villa Oliver Kft. lett.

Májusban olyan előterjesztés született, hogy a képviselőtestület tagjai biztosítsanak zöld utat annak a javaslatnak, miszerint: a polgármester aláírhatja a szóban forgó kft. illetékesével azt a megállapodást, ami 2023 tavaszáig gyakorolható vételi jog alapításáról szól. Némi vita és megválaszolatlan kérdések után az indítvány lekerült a napirendről, és úgy volt, hogy egy hónappal később születhet döntés a kérdésben.

Nos, az egy hónapos „csúszásból” négy lett: szeptember 20-án a gödöllői képviselőtestület tagjai többségi szavazással (10 igen, 2 nem és 1 tartózkodás) fogadták el a vonatkozó határozati javaslatokat.
A megállapodásban – mások mellett – rögzítették, hogy a felek a legkésőbb 2023. március 1-jig érvényesíthető vételi jog gyakorlásának ellenértékét bruttó 217 millió forint forgalmi értékben határozzák meg. Tették ezt azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az ügylet teljesítésének igazolására legkésőbb 2023. május 30-ig nem kerül sor, úgy a szerződést a felek megszűntnek tekintik.

Adalékként szolgálhat, hogy a teljes rekonstrukció óta a tulajdonosi jogokat gyakorló gödöllői önkormányzat többször is áldozott az utóbbi időben évről-évre gazdaságtalanabb mutatókkal üzemeltetett lellei üdülő állagmegóvására. Legutóbb két évvel ezelőtt csaknem 16,5 millió forintos anyagi forrást hagyott jóvá a városvezetés az idő vasfoga által kikezdett pihenőhely részleges felújítására, karbantartására.
Tíz esztendeje pedig az is felmerült, hogy eladják a létesítményt, a törekvések azonban nem vezettek eredményre. Ennek részleteiről itt olvasható egy 2008 októberében megjelent cikk.


A napirendi pont tárgyalása során vita alakult ki Simon Gellért (Fidesz-KDNP) és a Gémesi Györgyhöz hű lokálpatrióta klubos hozzászólók között. A kormánypárti városatya botrányosnak nevezte az előterjesztésben foglaltakat. Indoklásként elmondta:
- Elnézve a testületi napirendeket, előterjesztéseket, a városi vagyont képző ingatlanok értékesítése az önkormányzati választáshoz közeledve egyre inkább felgyorsul. Egyik ingatlan megy a másik után, egy olyan településen, ahol az önkormányzat jelentős pénzügyi eszközökkel rendelkezik. Molnár Árpád képviselőtársammal őszintén reméltük, hogy a gyermekek üdültetését ellátni képes balatonlellei üdülő végül kimarad a sorból, és az előző, botrányos feltételeket tartalmazó szerződéstervezet érdemben a város javára módosul. Hát, nem így történt. Az előterjesztés, ami megpecsételi a balatonlellei üdülő sorsát, egyvalaki érdekét biztosan nem szolgálja, Gödöllő városét.
Simon Gellért arra is kitért, hogy az előterjesztés helyeslői botrányos szerződésre fognak igent mondani, és szavazatukkal egy olyan folyamatot támogatnak, amit inkább gátolniuk kellene.
- Nem csupán azért, kellene akadályt állítani a balatonlellei üdülő kiárusítására, mert az e tárgyban született előterjesztések, szerződésjavaslatok nagy valószínűséggel büntető törvénykönyvi tényállást is kimerítenek, hanem azért, mert mindez a gyermekek kárára történik – emelte ki a Fidesz-KDNP-s képviselő, aki hozzáfűzte: a városi vagyon további kiárusítását sem támogatják, a polgármester urat pedig arra kérte, hogy lehetőség szerint mindent azért ne adjon el!

Simon Gellért mondandójára Halász Levente azzal reagált, hogy az eladásból befolyó összeg más, fontos, helyi, fejlesztési célokra fordítható majd, míg Pelyhe József alpolgármester úgy érvelt, hogy – szemben képviselőtársa állításával – Gödöllőn ésszerű és gazdaságilag meglapozott vagyongazdálkodás folyik.
Gémesi György – többek között – felvetette: Simon Gellért soha nem járt az üdülőben, a város – azzal, hogy a feladatokhoz nem kap elegendő költségvetési forrást – nettó befizetője az államnak, és az utóbbi években megszűnt a jelentősége az üdülőnek, amiről kiderült, 200 kilométeres távolságból nem működtethető nyereségesen. A polgármester hozzátette: a döntés azt a célt is szolgálja, hogy a gödöllői önkormányzat megszabaduljon az üzemeltetés és a lassan esedékes komolyabb karbantartás, felújítás költségeitől.


Stúdióbeszélgetések Gödöllő és környező települések sportolóival

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online