Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Megbukott a Kúriánál a gödöllői rendelet törvénysértő része

2017-11-23 18:13:26

A történet szálai áprilisra vezethetők vissza, amikor Lengyel Szilvia, a Lehet Más a Politika (LMP) Gödöllőn élő egykori országgyűlési képviselője választ kapott a Pest Megyei Kormányhivataltól arra a január elején benyújtott törvényességi észrevételére, miszerint: a gödöllői önkormányzat által 2015 októberében megalkotott rendelet bizonyos, elsősorban a politikai rendezvényekre vonatkozó rendelkezései nincsenek összhangban az alaptörvénnyel.

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztálya főosztályvezető-helyettesének a válaszából egyértelműen kitűnt, hogy a vizsgált önkormányzati rendelkezés alapvető jog – nevezetesen a gyülekezés – gyakorlását korlátozza, mondván: a politikai rendezvényekre vonatkozóan helyi szintű normatív szabályozásra nincs lehetősége az önkormányzati jogalkotónak.
A történet folyományaként a kormányhivatal illetékese felügyeleti intézkedés megtételére tett javaslatot a törvényes állapot helyreállítása érdekében. Az erről szóló felhívás megvitatását június 22-én tűzte napirendre a gödöllői képviselőtestület, amelynek tagjai 2 igen- és 5 nem szavazattal, valamint 6 tartózkodással nem tettek eleget a kormánymegbízotti javaslatban foglaltaknak, azaz, nem módosították a szóban forgó rendeletet. Gémesi György érvelése során elsősorban a „város nappalijának” titulált főtéren zajló közösségi életet kívánta megvédeni ezzel a napi politikai csatározásoktól.

A polgármester által megfogalmazott, szubjektivitást sem mellőző meglátásokon azonban felülkerekedett a jog ereje. A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője a Kúriához fordult, amely október 31-én keltezett határozatában – immár jogerősen – kimondta, hogy a kizárólag a Gémesi Györgyhöz köthető lokálpatrióta klubos képviselők által elfogadott gödöllői önkormányzati rendelet bizonyos pontjaiban alkalmazott „politikai” szövegrész törvényellenes, ezért ezen rendelkezéseket megsemmisíti. A döntés elvi tartalmaként a Kúria ítészei azt fogalmazták meg, hogy a politikai rendezvények lebonyolításához szükséges közterület-használati hozzájárulás önkormányzati rendeletben való normaszintű szabályozására sem a gyülekezési jogról szóló törvény, sem más törvény nem ad lehetőséget.


A Kúria határozatáról november 23-án kaptak tájékoztatást dr. Nánási Éva címzetes főjegyző asszonytól a gödöllői képviselőtestület tagjai. A napirendhez többen is hozzászóltak.
Pelyhe József lokálpatrióta klubos alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a Kúria döntésével nem lehet szembemenni. Azonban felhívta a figyelmet, hogy csak rajtunk múlik, mennyire visszük bele a politikát a főtér életébe. Reményét fejezte ki, hogy a politikai szervezetek a gyakorlatban majd bebizonyítják, hogy képesek a mértéktartásra.

Kovács Barnabás (MSZP) hosszabban fejtette ki a véleményét. A képviselő utalt arra, hogy 2015 októberében a testületi többség – ellenkezésük és tiltakozásuk ellenére – elfogadta ezt a rendeletet, amit most törvénysértőnek mondott ki jogerősen a Kúria.
- A törvénytelenség első ránézésre látható volt, hiszen egy önkormányzati rendelet, egy helyi jogszabály nyilvánvalóan nem írhat felül egy magasabb jogszabályt, a gyülekezési törvényt. Próbáltam a józan észre is hatni, mert a rendelkezés nemcsak a törvénynek, hanem a józan észnek is ellent mondott. Hiszen a város minden lakóját megilleti a közterületek használatának joga állampolgári alapjogainak gyakorlásához. A közterület, ahogy a neve is mutatja, a közösségé. Nem pedig az önkormányzat privát játszótere. Az elfogadás után tettem még egy kísérletet, a jogszerűséget felügyelő főjegyző asszonyhoz fordulva. A főjegyző asszony rövid úton leépített, mondván: nincs itt semmi baj, egyébként sem ő a határozat előterjesztője. De, mint látjuk, most mégiscsak dolga van a főjegyző asszonynak vele, neki kell közvetve kimondania a polgármester előterjesztéséről, hogy törvénytelen volt.  A rendelet akkori előterjesztője a polgármester volt, a törvénytelenség mostani bevallása pedig a főjegyző asszony feladata lett. Az élet néha igazságtalan – mondta Kovács Barnabás. A szocialista párti városatya arról is szólt, hogy a rendelet elfogadása után tudták, van olyan párt, aki jogi útra viszi a dolgot. Ezért a helyi MSZP nem tette, mondván: minek párhuzamosan, duplán csinálni ugyanazt. Úgysem lehet kétszer kimondatni ugyanarról, hogy törvénytelen. Egyáltalán nem bánták meg, hogy végül „átengedték” az ügyet az LMP-nek.
- Mert azért van annak egy aktuálpolitikai „bája”, amikor a megyei közgyűlés LMP-s képviselője tart tükröt politikai szövetségese elé. Amikor az LMP képviselője mondatja ki az LMP neve alatt induló „testvérpárt” elnökéről, hogy törvénytelen a politikai rendezvényeket korlátozó akaró rendelete – zárta mondandóját Kovács Barnabás.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző asszony (képen balra) úgy reagált, hogy létezik a közterületnek a rendeltetéstől eltérő használata is, ezért van jogi lehetőség ennek szabályozására. A magasabb rendű jogszabály két kivételt jelöl meg, amikor nem alkalmazható a tiltás: az egyik a választási kampány ideje, a másik pedig a gyülekezési jog gyakorlása. A hivatalvezető azt is hozzáfűzte, hogy az elmúlt időszakban a rendeletben kifogásolt pontot nem alkalmazták.

Végezetül Gémesi György is megszólalt az ügyben. A polgármester továbbra is fenntartotta azon nézetét, hogy a tulajdonosnak engedje meg a jog a szabályozást. Érvként hozta fel, hogy ez érzelmi és lelki kérdés is a város életében. Majd fontos megállapítással élt a város első embere, aki kinyilvánította, hogy nem lesz egy darabbal sem több szavazata senkinek, ha az áruház előtt osztogatja a céduláit.


Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online