Vissza normál nézetbe Nyomtatás

Megszűnhet a zöldhulladékos zsákok városkép-romboló látványa

2016-12-18 15:24:29

A városkép megőrzése, valamint a gyakorlatba tapasztalt hiányosságok felszámolása érdekében a gödöllői képviselőtestület tagjai december 15-én módosították a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást szabályozó önkormányzati rendeletet.

A kihirdetését követő napon hatályba lépő jogszabály-változás értelmében:
• a vegyes, maradék hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el úgy, hogy annak fedele lecsukható legyen és a hulladék átöntése a szállító járműbe akadálymentesen történjen. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat. A hulladék kihelyezése a szállítást megelőző napon 18 órától megengedett, de legkésőbb a szállítási nap reggel 6 óráig kötelező. A vegyes, maradék hulladékgyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsákból a heti egy elszállítás alkalmával legfeljebb 5 darab helyezhető ki ingatlanonként a közterületre.
• a zöldhulladék szállítása április l-jétől november 30-ig terjedő időszakban a közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon és gyakorisággal történik. A zöldhulladék gyűjtés, a közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, lebomló, 110 liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik. Egy ingatlan esetében, legfeljebb 10 darab zöldhulladék-gyűjtő zsák helyezhető ki a közterületre a szállítást megelőző nap 18 órától, a szállítás napján 6 óráig. A begyűjtési járattervekre figyelemmel, a 6 óra után késve kihelyezett tárolóedények, lebomló zsák kiürítését, elszállítását a közszolgáltató nem köteles elvégezni. A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákot a közszolgáltató hozza forgalomba, a zsák díját és értékesítési helyszíneit a közszolgáltató a honlapján teszi közzé.
• a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, ami a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


Aki a rendeletben meghatározott előírásokat nem tartja be, az ingatlantulajdonosra vonatkozó kötelezettségeket megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mulasztja el, és természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közterület-felügyelő a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztó ügyféllel szemben 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezhet.
Közterületen történő ellenőrzés során, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartást elkövető személye a helyszínen nem válik ismertté, a meghatározott bírságot az ingatlan tulajdonosával, használójával, gépjárművel elkövetett szabályszegés esetén a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzembentartóval szemben kell kiszabni. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosa, használója, illetve a gépjármű üzembentartója címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.


Online kaszinók
Magyarország
magyar online casino

Kamerák előtt Gödöllő és a környező települések sportolói

 

Kapcsolat | ImpresszumAdatvédelem | Médiaajánlat

© Gödöllői Hírek Online